Ikääntyminen ja vanhuuseläkkeelle jääminen

Ikääntymisen myötä toimintakyky heikkenee. Palveluiden tarve voi kasvaa ja edessä voi olla muutto palvelutaloon. Ikääntyvänkin on tärkeä pitää omasta kunnosta huolta ja tavata muita ihmisiä.