Opiskelijalle ja harjoittelijalle

Tervetuloa harjoittelijaksi tai töihin opiskelijana sosiaali-, terveys- ja pelastusalan merkityksellisiin terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukeviin työtehtäviin.

Tarjoamme joka kesä työmahdollisuuksia myös nuorille, joilla ei ole vielä alan koulutusta. Lisäksi meille on mahdollista tulla esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen tai opinnäytetyöntekijäksi. 

Lääkäreitä Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa

Helsingin kaupunki on monien mahdollisuuksien työpaikka. Kaupungilla työskentelee noin 38 000 ammattilaista neljällä eri toimialalla ja kaupungin keskushallinnossa. Toimialoista suurin, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, tarjoaa työpaikan tällä hetkellä yli 15 000 osaajalle. Myös harjoittelupaikkoja on tarjolla eniten juuri tällä toimialalla. 

Harjoittelija tai opiskelija pääsee perehtymään alan palveluihin, asiakkaisiin ja potilaisiin. Samalla hän pääsee oppimaan uutta, jakamaan osaamista ja luomaan tärkeitä kontakteja tulevaisuutta varten. Tällä toimialalla on töitä ja kehittymismahdollisuuksia myös jatkossa. Helsingin kaupungin työntekijänä pääsee nauttimaan suuren työnantajan eduista ja vaikuttamaan siihen, millaista on hyvä helsinkiläinen elämä.

Harjoitteluun tai töihin opiskelijana

Tarjoamme harjoittelupaikkoja, sijaisuuksia ja keikkatöitä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kun työskentelet meillä opiskelijana, saat vastuuta suorittamiesi opintojen mukaan.

Sijaisuuksia ja keikkatöitä on monipuolisesti sote-alan tehtävissä eri puolilla Helsinkiä sairaalan, kotihoidon, palvelukeskusten, seniorikeskusten, psykiatrisen sairaanhoidon, terveysasemien, vammaispalveluiden sekä sosiaalityön toiminnoissa. Voit etsiä paikkoja avoimista työpaikoistamme sekä henkilöstöpalveluyhtiö Seuren sivuilta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Työnantajana vastaamme siitä, että sinulla on opiskelijana edellytykset toimia tehtävässä. Teemme arvion tehtäväkohtaisesti. Lue lisää Valviran sivuilta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Harjoittelupaikkamme ovat Jobiilissa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Jos et saanut harjoittelupaikkaa Jobiilin kautta, ota yhteyttä opettajaasi.

Fysioterapeutin tai toimintaterapeutin tutkintoa opiskeleville on harjoittelupaikkoja ja sijaisuuksia laajasti kaupungin eri toiminnoissa. Voit työskennellä sijaisena, kun sinulla on opintoja vähintään 180 opintopistettä.

Harjoittelupaikat jaetaan kaikissa yksiköissä yhdysopettajien kautta. Jos tarvitset lisätietoja, ole aina yhteydessä opettajaasi.

Voit toimia sijaisena, kun sinulla on riittävästi opintoja suoritettuna sen mukaan, mihin osaamisalaan suuntaudut. Kaikilla lähihoitajaopiskelijoilla tulee olla hyväksytysti suoritetut lääkeaineopinnot ja lääkelaskut. Psykiatriseen sairaalaan otamme vain tutkinnon suorittaneita lähihoitajia.

Yliopisto varaa ja jakaa yleensä perusopintojen harjoittelupaikat ja amanuenssin paikat. Jos haluat hakea paikkaa itse tai etsit erikoistumispaikkaa, voit lähettää sähköpostilla avoimen hakemuksen rekrytoivalle ylilääkärille.

Kun sinulla on takana neljän vuoden opinnot yleislääketieteestä, voit hakea Valviralta lupaa työskennellä sijaisena sairaalassa toisen lääkärin valvonnan alaisena. Viidennen vuosikurssin jälkeen voit tulla terveyskeskuslääkärin sijaiseksi terveyskeskukseen. Hammaslääketieteen opiskelijana voit toimia hammaslääkärin valvonnan alaisena hammashoidon yksiköissämme, kun olet suorittanut neljännen vuosikurssin opinnot. Saat lisätietoja Valviran sivuilta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kandina työskennellessäsi saat oman ohjaajan ja vastaanottotyössä väljemmän päiväohjelman.

Harjoittelupaikkamme sosionomin ja geronomin tutkintoa opiskeleville löydät Jobiilista (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tai oppilaitosten kautta. Voit kysyä harjoittelusta tarkemmin opettajaltasi.

Opiskelijana voit tehdä sijaisuuksia, kun sinulla on riittävästi opintoja ja tarvittavat tiedot ja taidot sosionomin tai geronomin tehtävässä toimimiseen.

Jos opiskelet sosiaalityötä Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Svenska social- och kommunalhögskolanissa, saat harjoittelupaikan oppilaitoksesi kautta. Muiden yliopistojen käytännöt vaihtelevat. Jos etsit harjoittelupaikkaa itse, voit tutustua toimintaamme verkkosivuilla ja olla suoraan yhteydessä siihen yksikköön, johon toivot pääseväsi harjoitteluun. Pääset näkemään kaupungin toimipisteiden sijainnit palvelukartasta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Olet myös tervetullut tekemään meillä sijaisuuksia, kun olet suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Sosiaalityön opiskelijoita voidaan valita enintään vuoden kestäviin sijaisuuksiin.

Kaikki harjoittelupaikkamme terveysalan AMK-opiskelijoille ovat Jobiilissa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Jos et saanut harjoittelupaikkaa Jobiilin kautta, ota yhteyttä opettajaasi.

Voit tehdä sijaisuuksia ja keikkatöitä, kun sinulla on riittävästi opintoja hyväksytysti suoritettuina.

Ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkintoa opiskelevat:

  • Lähihoitajan sijaisena työskentelyyn tarvitset riittävästi opintoja ja kyseisessä tehtävässä ja yksikössä vaadittavaa osaamista. 
  • Voit työskennellä sairaanhoitajan sijaisena Helsingin sairaalassa, kotihoidossa, palvelu- ja seniorikeskuksissa ja vammaispalveluissa, kun sinulla on opintoja suoritettuina vähintään 140 opintopistettä. Psykiatriassa opintopisteitä tulee olla vähintään 150. Lääkeaineopin, sisätautien, anatomian ja fysiologian opintojen tulee olla suoritettuina. Psykiatriassa myös psykiatrian opintojen tulee olla suoritettuina. Lisäksi edellytämme lääkehoitosuunnitelman edellyttämää lääkehoidon osaamista.
  • Terveydenhoitajan sijaisena voit toimia, kun sinulla on terveydenhoitajan opintoja 160 opintopistettä.

Suuhygienistiopiskelijana voit työskennellä suun terveydenhuollossa suuhygienistin sijaisena, kun sinulla on opintoja 150 opintopistettä.

Korkeakouluharjoittelupaikkoja tarjoamme muun muassa psykologian, puheterapian, terveystieteen ja oikeustieteen opiskelijoille. Voit hakea harjoittelupaikkoja oppilaitoksesi kautta.

Muut tiet Helsingin soteen

Työskentelet kuukauden ajan erilaisissa avustavissa tehtävissä (eli muussa kuin  hoitotyössä) kotihoidossa, ikääntyneiden palveluissa, Helsingin sairaalassa, terveysasemilla ja paikoissa, joissa ohjataan ja hoidetaan vammaisia henkilöitä. Työtäsi voivat olla esimerkiksi avustavat toimistotyöt, asiakkaiden kanssa ulkoilu tai yhdessä pelaaminen, lukeminen ja jutteleminen. Kesänuoren työpaikkaan et tarvitse sote-alan koulutusta, joskin kyseisestä koulutuksesta on sinulle hyötyä.

Nuorten kesätyöpaikat tulevat vuosittain hakuun helmikuussa. Ilmoitamme paikoista Helsinkirekry.fi-sivuilla.

Helsingin sotessa on mahdollista tehdä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tutkintoihin ja koulutuksiin liittyviä opinnäytetöitä. Näihin tarvitaan tutkimuslupa .

Oppisopimuksella on mahdollista kouluttautua lähihoitajaksi tai hoiva-avustajaksi. Kerromme uusista koulutushauista tällä sivulla hakujen ollessa auki. 

Oletko työtön työnhakija?

Voit hakea oppisopimuskoulutukseen hakeutumalla TE-palvelujen kautta  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) työvoimakoulutukseen. Koulutus alkaa rekrytointikoulutuksena, jonka jälkeen tuleva oppisopimuspaikkasi on sairaalassa, vammaisten asumispalvelussa, kotihoidossa, vanhusten seniorikeskuksessa tai palvelutalossa. Osaamisalana sairaalassa, kotihoidossa ja vammaistyössä on sairaanhoito ja huolenpito. Vanhustyössä osaamisalana on ikääntyvien hoito ja kuntoutus.

Lähihoitajan oppisopimus kestää noin kaksi vuotta ja hoiva-avustajan oppisopimus kestää noin yhden vuoden. Oppisopimuspaikka voi sopia sinulle, jos olet kiinnostunut sote-alasta, vähintään 20-vuotias helsinkiläinen ja sinulla ei ole vakituista työ- tai opiskelupaikkaa.

Tarvitset tutkinnon lisäksi Valviran myöntämän laillistus- tai nimikesuojauksen, jotta voit toimia Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. 

Lue Valviran sivuilta ulkomailla tutkinnon suorittaneiden ammattioikeuksien hakemisesta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) terveydenhuollon tai sosiaalihuollon tehtävissä.

Sairaanhoitajan pätevöitymisopinnot voit suorittaa Metropolia-ammattikorkeakoulussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja tulla pätevöitymisaikanasi meille palkalliseen harjoitteluun. Pätevöitymisopintojen aikana voit hankkia ammatillista kielitaitoa ja kerryttää kokemustasi hoitotyön avustavissa tehtävissä.

Jos olet vasta muuttanut Suomeen ja sinulla on korkeakoulututkinto tai olet kiinnostunut suorittamaan sellaisen, voit olla yhteydessä SIMHE-hankkeen uraohjaus ja neuvontapalveluihin (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).