Service på svenska inom social- och hälsovården

På denna sida ser du var du får service på svenska inom social- och hälsovården i Helsingfors. När du trycker på punkterna på kartan ser du namnet på servicestället som erbjuder svenskspråkig service. På denna sida finns även en lista på de svenskspråkiga tjänsterna och deras serviceställen.

På den här sidan

Karta - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)