Service på svenska inom social- och hälsovården

På denna sida ser du var du får service på svenska inom social- och hälsovården i Helsingfors. På sidan finns en lista på de svenskspråkiga tjänsterna och deras serviceställen.

På den här sidan