Servicecentralernas bibliotek

I servicecentralerna finns Helsingfors stadsbiblioteks betjäningsställen och servicecentralernas egna bibliotek.

På den här sidan

Du kan använda Helmet-bibliotekskortet i de betjäningsställen som är i stadsbibliotekets regi, vid servicecentralerna i Gårdsbacka, Gustafsgård, Kasberget, Djurberget och Kvarnbäcken.

Servicecentralernas egna biblioteksställen finns i Kinaborgs och Kampens servicecentraler.

Servicecentralernas bibliotek är öppna för alla.

Tjänsten är kostnadsfri.

Serviceställen

Djurbergets servicecentral

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral

Adress: Åldermansvägen 32, E-huset, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors

Kasbergets servicecentral

Adress: Rödluvans väg 16, 00820 Helsingfors

Kinaborgs servicecentral

Adress: Kinaborgsgatan 7-9 A, 00500 Helsingfors

Kvarnbäckens servicecentral

Adress: Kvarnfärdsvägen 4, 00920 Helsingfors