Servicerådgivning och socialhandledning vid servicecentralen

Socialhandledarna på servicecentralen ger dig information om tjänster och stöd i olika livssituationer

På den här sidan

Kom till servicecentralen för att diskutera din livssituation. Socialhandledarna ger dig information om de tjänster som riktar sig till dig, hur du ansöker om förmåner samt stöd i vardagens utmaningar.

Vi känner till servicecentralens mångsidiga gruppverksamhet, som vi gärna berättar mera om. Vi känner också till stadens övriga tjänster och bland annat föreningarnas utbud.

Du kan komma och prata med socialhandledaren när du besöker servicecentralen eller så kan du boka en tid för ett samtal. Kontaktuppgifter finns på servicecentralernas webbsidor.

Tjänsten är avgiftsfri för dig. Tjänsten är avsedd för pensionerade och arbetslösa Helsingforsbor.

Servicerådgivning och socialhandledning erbjuds på alla våra servicecentraler.

Serviceställen

17 serviceställen

Degerö servicecentral

Adress: Rudolfsvägen 17-19, 00870 Helsingfors

Djurbergets servicecentral

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Forsby servicecentral

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors

Gamlas servicecentral

Adress: Orgelpipsvägen 4, 00420 Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral

Adress: Åldermansvägen 32, E-huset, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Höstvägens servicecentral

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors
Kortinpeluuta.
Bild: Kaisa Sunimento

Har du redan ett servicecentralskort?

Du kan få ett avgiftsfritt servicecentralskort från servicecentralens rådgivning om du är pensionär eller arbetslös och bosatt i Helsingfors. 

Du kan intyga din pension med ett arbetspensionskort eller ett pensions- eller stödbeslut när du ansöker om servicecentralskort. Om du för närvarande inte har en fast anställning, och din jobbsökning är i kraft, kan du ansöka om ett servicecentralskort på grund av arbetslöshet. Du kan skriva ut ett intyg över att att din jobbsökning är i kraft på Arbets- och näringsbyråns webbplats Mina e-tjänster(Länk leder till extern tjänst).