Digiråd på servicecentralen

Servicecentralens digitala support ger dig råd om hur du använder din dator, smarta enheter och elektroniska tjänster.

På den här sidan

Handledarna är volontärer från föreningen Enter och servicecentralen samt servicecentralens anställda. Du får personlig rådgivning till exempel för att smidigt kunna använda smarttelefon eller surfplatta.

Vi erbjuder digiråd i nästan alla servicecentraler. Du kan boka tid för digiråd vid servicecentralens information.

Tjänsten är avgiftsfri för dig. Du behöver servicecentralens kort som du får gratis från receptionen. Tjänsten är avsedd för pensionerade och arbetslösa Helsingforsbor.

Vissa servicecentraler har dessutom datorer avsedda för kunderna att använda på egen hand. På en del datorer går det att skriva ut, utskriften är avgiftsbelagd.

Serviceställen

17 serviceställen

Degerö servicecentral

Adress: Rudolfsvägen 17-19, 00870 Helsingfors

Djurbergets servicecentral

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Forsby servicecentral

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors

Gamlas servicecentral

Adress: Orgelpipsvägen 4, 00420 Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral

Adress: Åldermansvägen 32, E-huset, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Höstvägens servicecentral

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors
Kortinpeluuta.
Bild: Kaisa Sunimento

Har du redan ett servicecentralskort?

Du kan få ett avgiftsfritt servicecentralskort från servicecentralens rådgivning om du är pensionär eller arbetslös och bosatt i Helsingfors. 

Du kan intyga din pension med ett arbetspensionskort eller ett pensions- eller stödbeslut när du ansöker om servicecentralskort. Om du för närvarande inte har en fast anställning, och din jobbsökning är i kraft, kan du ansöka om ett servicecentralskort på grund av arbetslöshet. Du kan skriva ut ett intyg över att att din jobbsökning är i kraft på Arbets- och näringsbyråns webbplats Mina e-tjänster(Länk leder till extern tjänst).