Gymmet vid Kampens servicecentral

Efter en guidning kan du träna på våra gym på egen hand.

På den här sidan

Du kan träna på egen hand i vårt gym med mångsidiga och trygga konditionsredskap. Innan du börjar träna självständigt får du handledning i att använda redskapen.

Guidning för redskapen i gymmet  

Tidtabellen gäller under tiden 3.6–16.8.2024

 • torsdagar kl. 11.15–12

Träna på egen hand i gymmet

Tidtabellen gäller under tiden 3.6–16.8.2024

 • måndagar kl. 8–15.30. Handledare på plats kl. 13–14 (inte 15.7–29.7.)
 • tisdagar kl. 8–10 och kl. 11.30–15.30
 • onsdagar kl. 8–9.30, 10.30–13 och 14.30–15.30  
 • torsdagar kl. 8–10 och 12–15.30
 • fredagar kl. 8–9 och 12–15.30

Plats

Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 3 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

 • Motionssalarna ligger på plan -2.
 • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Vid verksamhetsstället finns skyltar till olika lokaler.
 • I lokalerna finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • Servicedisken/kassan ligger på plan 1.
 • Servicedisken/kassan är enkel att hitta och försedd med en fast induktionsslinga. Servicedisken/kassan har olika höga partier och det är möjligt att uträtta ärenden bara stående.
 • I servicedisken/kassan kan man låna en rullstol, en rullator.

Omklädningsrummet, duschrummet och bastun

 • Omklädningsrummen ligger på plan -2.
 • Det finns omklädningsrum även på plan 2.
 • Vid verksamhetsstället finns inget tillgängligt omklädningsrum, utan man måste använda omklädningsrummen för herrar/damer. Dörren till omklädningsrummet öppnas enkelt för hand och tröskeln i dörröppningen är låg.
 • I omklädningsrummet finns tillräckligt med utrymme för en rullstol och en assistent. God belysning och kontrastskillnader gör rummet lättare att uppfatta. Det finns klädskåpen i omklädningsrummet.
 • Det finns ett duschrum i anslutning till herrarnas/damernas omklädningsrum. Dörren till duschrummet öppnas enkelt för hand.
 • Det finns ingen bastu i verksamhetsstället.

Motionssalarna

 • Dörren till gymmet öppnas enkelt för hand. Man kan röra sig smidigt med rullstol eller andra hjälpmedel i gymmet. Man kan ta sig fram till redskapen också med hjälpmedel. En del av redskapen kan användas från rullstol. Redskapen är åtkomliga för alla motionärer (förvaringshöjd 0,8-1,2 m).
 • Gymredskapen urskiljs från golvet med hjälp av ljushetskontrast. Det finns inte motljusbländning i gymmet.