Seniorinfo rådgivning

Seniorinfo ger information och handledning i frågor som gäller stadens, företags eller organisationers tjänster för äldre.

Från Senior-info får du information och vägledning om stadens, företagens och övriga organisationers service för äldre. Vi betjänar per telefon, mejl eller i chatten.

Du kan kontakta Senior-info, om du söker diskussionssällskap eller aktiviteter. Av oss får du råd och handledning exempelvis för att göra vardagen smidig, motionera och om boende. Tillsammans kan vi fundera på vilket stöd som passar dig.