Hoppa till huvudinnehåll

Seniorinfo rådgivning

Seniorinfo, tfn 09 3104 4556, må-fr kl. 9-15 ger information och handledning i frågor som gäller stadens, företags eller organisationers tjänster för äldre.

Seniorinfo, tfn 09 3104 4556, må-fr kl. 9-15 ger information och handledning i frågor som gäller stadens, företags eller organisationers tjänster för äldre.

Om numret är upptaget, ringer Seniorinfo upp dig. Samtalet kostar lika mycket som ett vanligt samtal.

Du kan också ställa frågor per e-post seniori.info@hel.fi. Vänligen ring om du vill ställa frågor som gäller en viss persons angelägenheter.

Ta kontakt med Seniorinfo om du är bekymrad över minnet eller behöver hjälp i vardagen, till exempel boendet, rörligheten eller uträttandet av ärenden. Vi funderar tillsammans hurudant stöd skulle bidra till ditt välbefinnande.