Grundskolan Myllypuron peruskoulu

Vår skola i Kvarnbäcken är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolans undervisningsspråk är finska.
Myllypuron peruskoulu
Bild: Karo Pirkkalainen

Kontaktuppgifter

Ovanstensbrinken 4, 00920 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 92312, 00099 Helsingfors stad

Skolsekreterare
Pirjo Ylikulppi
+358 9 310 82947
pirjo.ylikulppi@hel.fi

Skolsekreterare
Tarja Ahonen
+358 9 310 82722
tarja.ahonen@hel.fi

Rektor
Anna Hirvonen
+358 9 310 82946
anna.hirvonen@hel.fi

Ansvarig rektor
Charlotta Karlsson
+358 9 310 38155
charlotta.karlsson@hel.fi

Ansvarig rektor
Tarja Alamäki
+358 9 310 82721
tarja.alamaki@hel.fi

Läsåret 2024-2025

Språkstudier
engelska, franska, ryska
engelska, franska, svenska, ryska
svenska
franska, tyska
Tvåspråkig undervisning
finska-ryska

Tillgänglig: sal

Plats

Ovanstensbrinken 4, 00920 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • På rutten finns 1 trappsteg.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • De inomhus gångvägarna har en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.