Hoppa till huvudinnehåll

Boenderådgivning

Boenderådgivningen strävar till att lösa problem som beror på bl.a. hyresskuld, störande liv eller vanskötsel av bostaden.

Boenderådgivningen strävar till att lösa problem som beror på bl.a. hyresskuld, störande liv eller vanskötsel av bostaden.

Boenderådgivning ges på socialserviceställena och i en del av Heka-områdesbolag. För rådgivning bokar man tid till en boenderådgivare. Helsingforsarna kan kontakta boenderådgivningen även med hjälp av en skyddad e-postförbindelse. Om aktuella boendefrågor informeras på Twitter och Facebook.

Boenderådgivningen fungerar som en del av det mångsidiga nät- och områdesarbetet, av vilket kan nämnas boendefadder-verksamheten inom invandrarnas integrering.