Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta antaa yleisneuvontaa puhelimitse ma-pe klo 10-12 ja 13-15 sekä toimistolla tiistaisin ja torstaisin klo 10-12 ja 13-15 osoitteessa Työpajankatu 8.

Pidennetty oppivelvollisuus

Lapsella on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, jos hänen ei ole mahdollista saavuttaa säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa vaikean vammaisuuden tai sairauden vuoksi.

Pidennetyssä oppivelvollisuudessa lapselle tehdään myös päätös erityisestä tuesta. Molemmat päätökset tekee varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista eli ennen kuin lapsi täyttää kuusi vuotta. Huoltaja päättää osallistuuko lapsi esiopetukseen jo viisivuotiaana eli ennen oppivelvollisuuden alkamista (huoltajan hakemus PDF).

Esiopetus voi kestää 1-2 vuotta ja se järjestetään päiväkodissa. Lapsi siirtyy kouluun, kun hän aloittaa 1. vuosiluokan. Tarvittaessa lapsen koulun aloittamista voidaan myöhentää vuodella.  

Lisätietoa saa omasta päiväkodista ja alueen kiertävältä varhaiskasvatuksen erityisopettajalta.