Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjaus ohjaa hakemiseen liittyvissä asioissa sähköpostitse: varepalveluohjaus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai puhelimitse numerossa 09 310 80488. Puhelinpalvelu on auki maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9–12 sekä torstaina klo 9–11. Palvelemme ruotsiksi tiistaina klo 9–12. Huomioi, että puheluihin ei vastata puhelinajan päättymisen jälkeen, vaikka olisit ollut jonossa aikaisemmin.

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatusta viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsesi tarvitsee paikkaa, myös silloin kun vasta haet työtä, opiskelemaan tai asuntoa Helsingistä. Tältä sivulta löydät tietoa varhaiskasvatukseen hakeutumisesta ja paikan saamisen perusteista.

Tällä sivulla

Lapsi voi aloittaa varhaiskasvatuksessa aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin hän täyttää yhdeksän kuukautta.

Varhaiskasvatukseen haetaan ensisijaisesti Asti-asiointipalvelussa, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

Varhaiskasvatushakemus Asti-asiointipalvelussa

Huoltaja voi hakea lapselleen Helsingin kaupungin järjestämää varhaiskasvatusta ja esiopetusta Asti-asiointipalvelussa.

Kerhotoimintaan haetaan sähköisen asiointikansion kautta.

Asian käsittelyn eteneminen

Hakemuslomakkeessa on ohjeet lomakkeen täyttämisestä. Puuttuvat tai virheelliset tiedot näkyvät punaisella sivukohtaisesti.  

Hakemuksella pääsee siirtymään eteen päin kun kaikki pakolliset kentät on täytetty. Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja luonnosta voi myöhemmin muokata. Luonnos poistuu, kun hakemus lähetetään. Lähettämisen jälkeen lomake on muokattavissa, kunnes se lukitaan, 3 kk ennen tarpeen alkua ja kiireellisessä tilanteessa nopeammin. 

Lähetetty hakemus tallentuu Asti-asiointipalveluun. Palvelu ilmoittaa lähetyksen onnistumisesta. Hakija voi seurata hakemuksen tilaa järjestelmässä. Lähetetyn, käsittelyä odottavan hakemuksen tila on Lähetetty. Hakemusta voi muokata, kunnes hakemus lukitaan. Kun hakemus otetaan käsittelyyn, hakemuksen tilaksi muuttuu Käsittelyssä. 

Varhaiskasvatushakemukseen tehdään aina päätös tarpeen alkamispäivästä lähtien ja mahdollisuuksien mukaan perheen esittämistä vaihtoehdoista. 

Päätös varhaiskasvatuspaikasta on nähtävissä sähköisesti lapsen huoltajille Astissa.

Hakemus voidaan poistaa ennen päätöksen tekemistä. Poistetun hakemuksen tila on Poistettu. Se on silloin poistettu järjestelmästä.  

Käsittelyaikana hakemukseen tulevista muutoksista ilmoitetaan soittamalla palveluohjaukseen.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on enintään neljä kuukautta, ellei hakija ilmoita hoidon alkamiselle myöhäisempää alkamispäivää. Hakemuksen käsittely alkaa noin kolme kuukautta ennen toivottua aloituspäivää.

Voimassaoloaika

Hakemus on voimassa yhden vuoden lähetyspäivästä lukien.

Huomioi maksupäätöksen sijainti

Maksupäätökset toimitetaan Helsingin kaupungin sähköiseen Edlevo-palveluun sille huoltajalle, joka on tehnyt hakemuksen.  Edlevoon voi kirjautua osoitteessa hel.fi/vakapalvelu. Maksupäätökset tulevat siis eri järjestelmään kuin varhaiskasvatuspäätös ja huoltajan tulee katsoa maksupäätöksiä Edlevosta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatushakemuksen voi tehdä aikaisintaan vuotta ennen toivottua alkamispäivää. 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Paikan saamisen edellytyksenä on, että perheellä on varhaiskasvatuksen alkaessa kotipaikkana Helsinki. 

Linkit

Asioi verkossa

Täytä hakemus Asti-asiointipalvelussa

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden
Vaatii tunnistautumisen.

Varhaiskasvatushakemus paperilomakkeella

Paperilomakkeella voit hakea varhaiskasvatuksen palveluihin, mikäli sinulla/perheelläsi ei ole suomalaisia henkilötunnuksia, sinulla/perheelläsi ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, sähköinen hakeminen ei ole muuten sinulle/perheellesi mahdollista tai jollain perheessäsi on turvakielto.

Palauta paperihakemus postitse osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Työpajankatu 8, PL 58300, 00099 Helsingin kaupunki. Myös leikkipuistot ottavat paperihakemuksia vastaan (poislukien leikkipuisto Loru, Seppä ja Santahamina).

Voit lähettää paperilomakkeen myös turvasähköpostilla mikäli sinulla on suomalaiset henkilötunnukset. Tällöin henkilötunnuksesi myös välittyy vastaanottajalle.

Kun hakemus tehdään paperilomakkeella, paikka voidaan myöntää aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua siitä, kun paperihakemus on saapunut varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Asian käsittelyn eteneminen

Jos olet hakenut paperihakemuksella ja sinulla tai lapsella on turvakielto, lähetämme sinulle päätöksen ensisijaisesti turvasähköpostilla. Voit myös tulla noutamaan päätöksen erikseen sovittuna aikana osoitteesta Työpajankatu 8.

Jos hait paperihakemuksella, ja sinulla tai lapsella ei ole suomalaista henkilötunnusta lähetetään päätös joko turvasähköpostilla tai paperisena kotiosoitteeseen.

Kansainvälinen/ulkopaikkakuntalainen hakija: jos olet muuttamassa Helsinkiin, on varhaiskasvatuspaikkaa hyvä hakea jo ulkomailta tai toisesta kaupungista ennen muuttoa. Et tarvitse paperihakemukseen suomalaista henkilötunnusta tai osoitetta Helsingissä - tietosi voidaan päivittää myöhemmin.

Linkit

Hakeminen

Hae varhaiskasvatusta viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsesi tarvitsee paikkaa, myös silloin kun vasta haet työtä, opiskelemaan tai asuntoa Helsingistä.

Voit tehdä hakemuksen aikaisintaan vuotta ennen paikan tarvetta. Hakemuksesi on vuoden kerrallaan voimassa. Mikäli tarpeesi lapsen varhaiskasvatukselle on ennakoimaton, hae paikkaa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen tarvetta. Sinun tulee tällöin todistaa tarpeesi ennakoimattomuus.

Voit hakea varhaiskasvatusta aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Alle vuoden ikäinen lapsi vie enemmän hoitohenkilökunnan resursseja kuin jo vuoden täyttänyt lapsi. On hyvä varautua siihen, että vapaan varhaiskasvatuspaikan saaminen toivotusta yksiköstä voi olla tavallista haastavampaa, jos lapsi on alle vuoden ikäinen.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Paikan saamisen edellytyksenä on, että perheellä on varhaiskasvatuksen alkaessa kotipaikkana Helsinki. 

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa kuntaa järjestämään varhaiskasvatuspaikan kunnasta. Helsingin tahto on järjestää varhaiskasvatuspaikka huoltajien toiveiden mukaan, mutta joillakin alueilla ja päiväkodeissa on vain vähän paikkoja suhteessa hakijoiden määrään. Tilanteet vaihtelevat viikoittain ja kuukausittain. 

Jos emme voi tarjota paikkaa perheen esittämistä toiveista, tarjoamme hakijalle lähimmän vapaan paikan Helsingissä. Jos hakemuksen toiveet ovat kaikki suomenkielisiä, lähin vapaa paikka tarjotaan suomenkielisestä varhaiskasvatusyksiköstä. Jos kaikki toiveet ovat ruotsinkielisiä, lähin vapaa paikka tarjotaan ruotsinkielisestä yksiköstä. Jos hakemuksessa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä toiveita, lähin vapaa paikka tarjotaan kaupungista, riippumatta kielestä. 

Lapselle, jonka vanhemmat asuvat eri kunnissa ja joilla on yhteishuoltajuus, voidaan myöntää paikka vain niiltä päiviltä, jolloin lapsi asuu sen huoltajan luona, jonka osoite on Helsingissä. Kun Helsingissä asuva huoltaja hakee lapselle varhaiskasvatuspaikkaa, huoltajan on ilmoitettava vapaapäivien määrä (jolloin lapsi käy varhaiskasvatuksessa toisen huoltajan kunnassa). Jos lapsella on eri osoitteessa asuva yhteishuoltaja, tulee hakemuksen jättäneen huoltajan huolehtia siitä, että toinen huoltaja on tietoinen hakemuksen jättämisestä. Päätös toimitetaan molemmille huoltajille.

Huomioithan hakemusta tehdessäsi, että suurin osa päiväkodeista ja perhepäivähoidosta on kesälomien takia suljettuna 21.6-28.7.2024. Lisätietoa kesän toiminnasta löydät täältä

Kun ilmoitat hakemuksessa päiväkodit, joihin toivot lapsesi menevän, huomioi, että sana "päiväkoti" tarkoittaa, että päiväkodissa puhutaan suomea, ja sana "daghem" , että päiväkodissa puhutaan ruotsia.

Hakemus varhaiskasvatukseen on jätettävä aina 4 kuukautta ennen sen tarvetta tai heti, kun suunnittelee työnhakua, opintoja tai muuttamista. Asti-asiointipalvelussa hakemus lukkiutuu noin 3 kuukautta ennen toivottua aloituspäivää ja tämän jälkeen siihen ei voida tehdä enää muutoksia. 

Jos tarve on äkillinen ja ennakoimaton (2 viikon – 4 kuukautta ennen tarvetta), on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua aloituspäivää. Molempien huoltajien todistukset täytyy liittää hakemukseen siinä vaiheessa, kun hakemusta jätetään. Toisen huoltajan todistuksesta täytyy ilmetä ennakoimaton tilanne. Hakemus otetaan käsittelyyn vasta, kun tarvittavat liitteet on toimitettu. Jos hyväksyttäviä todistuksia ei olla toimitettu, voidaan hakemukselle tehdä kielteinen päätös.

Ennakoimaton tilanne voi olla:

  • TE-toimiston osoittama työ- tai opiskelupaikka
  • opiskelupaikan saaminen peruutuspaikalta/varasijalta
  • lomautus päättyy
  • tai muu vastaava tilanne

Ennakoimattomasta tilanteesta täytyy olla työnantajan erikseen kirjoittama todistus ennakoimattomasta työllistymisestä tai oppilaitoksen todistus varasijapaikasta. Pelkkä työsopimus tai opiskelutodistus ei riitä. 

Ennakoimaton tilanne ei ole:

  • vanhempainvapaan päättyminen
  • muutto toisesta kunnasta Helsinkiin (ellei työnantaja sitä vaadi)

Äkillisessä ja ennakoimattomassa hoidon tarpeessa perheen on hyvä varautua siihen, että vapaa varhaiskasvatuspaikka saattaa sijaita tavallista kauempana.

Ohjeet huoltajalle varhaiskasvatuspaikan hakemiseen Astissa

Varhaiskasvatuspaikan saamisen perusteet

Lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka mahdollisuuksien mukaan ensisijaisen toiveen perusteella. Huoltaja esittää hakemuksessa yhdestä kolmeen hakutoivetta varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin. Toiveet huomioidaan järjestyksessä 1-3.

Varhaiskasvatuspaikkaa myönnettäessä huomioidaan hakemukseen kirjattu varhaiskasvatuksen alkamispäivämäärä. Hakemuksia käsitellään kuukaudessa kahdessa erässä: 1.-15. päivä sekä 16.-30./31. päivä.

Perusteet kokonaisuudessaan:

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteet 1.1.2024 alkaen (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Mitä tapahtuu hakemisen jälkeen?

Päätös ja tieto toimitetaan sinulle viimeistään kuukausi ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Varhaiskasvatus ja sen laskutus alkavat päätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien. Saat päätöksen Astin asiointikansioon.

Jos olet tyytymätön lapsellesi osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan, voit jättää siirtohakemuksen Astissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ota paikka vastaan kun:

  • Lapsesi aloittaa varhaiskasvatuksessa päätöksen mukaisesti.
  • Toivomassasi yksikössä ei ollut tilaa ja varhaiskasvatuksen tarve alkaa ilmoittamastanne päivästä. Paikan vastaanottamisen jälkeen voit tarvittaessa tehdä siirtohakemuksen toivomaasi toimipisteeseen.
  • Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen (Ohje oikaisuvaatimukseen löytyy päätöksen yhteydestä).

Kieltäydy paikasta kun:

  • Et tarvitse päätöksen mukaista varhaiskasvatuspaikkaa. Tarvittaessa voit tehdä uuden hakemuksen ja hakemuksesi käsitellään 4 kuukauden lakisääteisyyden mukaan.

Jos et ota vastaan tarjottua paikkaa, sinun tulee ilmoittaa mahdollisimman pian ja viimeistään viikon kuluessa päätöksen saannista. Saat ilmoitustavasta ohjeen päätöksen mukana.

Vastaanota varhaiskasvatuspaikka Asti-asiointipalvelussa tai päiväkodinjohtajalle, jos sait päätöksen paperisena. Mikäli et ota vastaan tarjottua paikkaa, ilmoita siitä Asti-asointipalvelussa mahdollisimman pian ja viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Lapsesi varhaiskasvatus ja sen laskutus alkavat päätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien. Jos et peru paikkaa, siitä peritään yhden kuukauden varhaiskasvatusmaksusta ja päätös varhaiskasvatuksesta raukeaa viikon kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta .

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen, josta alkaa uusi enintään neljän kuukauden järjestämisaika.