Hakeminen varhaiskasvatukseen

Hae varhaiskasvatusta viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsesi tarvitsee paikkaa, myös silloin kun vasta haet työtä, opiskelemaan tai asuntoa Helsingistä.

Tällä sivulla

Varhaiskasvatukseen haetaan ensisijaisesti Asti-asiointipalvelussa, joka vaatii vahvan tunnistautumisen.

Varhaiskasvatushakemus Asti-asiointipalvelussa

Huoltaja voi hakea lapselleen Helsingin kaupungin järjestämää varhaiskasvatusta ja esiopetusta Asti-asiointipalvelussa.

Kerhotoimintaan haetaan sähköisen asiointikansion kautta.

Asian käsittelyn eteneminen

Hakemuslomakkeessa on ohjeet lomakkeen täyttämisestä. Puuttuvat tai virheelliset tiedot näkyvät punaisella sivukohtaisesti.  

Hakemuksella pääsee siirtymään eteen päin kun kaikki pakolliset kentät on täytetty. Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja luonnosta voi myöhemmin muokata. Luonnos poistuu, kun hakemus lähetetään. Lähettämisen jälkeen lomake on muokattavissa, kunnes se lukitaan, 3 kk ennen tarpeen alkua ja kiireellisessä tilanteessa nopeammin. 

Lähetetty hakemus tallentuu Asti-asiointipalveluun. Palvelu ilmoittaa lähetyksen onnistumisesta. Hakija voi seurata hakemuksen tilaa järjestelmässä. Lähetetyn, käsittelyä odottavan hakemuksen tila on Lähetetty. Hakemusta voi muokata, kunnes hakemus lukitaan. Kun hakemus otetaan käsittelyyn, hakemuksen tilaksi muuttuu Käsittelyssä. 

Varhaiskasvatushakemukseen tehdään aina päätös tarpeen alkamispäivästä lähtien ja mahdollisuuksien mukaan perheen esittämistä vaihtoehdoista. 

Päätös varhaiskasvatuspaikasta on nähtävissä sähköisesti lapsen huoltajille Astissa.

Hakemus voidaan poistaa ennen päätöksen tekemistä. Poistetun hakemuksen tila on Poistettu. Se on silloin poistettu järjestelmästä.  

Käsittelyaikana hakemukseen tulevista muutoksista ilmoitetaan soittamalla palveluohjaukseen.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on enintään neljä kuukautta, ellei hakija ilmoita hoidon alkamiselle myöhäisempää alkamispäivää. Hakemuksen käsittely alkaa noin kolme kuukautta ennen toivottua aloituspäivää.

Voimassaoloaika

Hakemus on voimassa yhden vuoden lähetyspäivästä lukien.

Huomioi maksupäätöksen kansio

Maksupäätökset toimitetaan toiseen Helsingin kaupungin sähköiseen asiointikansioon osoitteessa asiointi.hel.fi sille huoltajalle, joka on tehnyt hakemuksen. Tämä on siis eri järjestelmä, kun mihin varhaiskasvatuspäätös tulee ja huoltajan tulee katsoa asiakasmaksupäätöksiä sieltä.   

Lisätiedot

Varhaiskasvatushakemuksen voi tehdä aikaisintaan vuotta ennen toivottua alkamispäivää. 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Paikan saamisen edellytyksenä on, että perheellä on varhaiskasvatuksen alkaessa kotipaikkana Helsinki. 

Linkit

Hakemus kerhotoimintaan

Hakemuksella huoltaja voi hakea lapselleen Helsingin kaupungin maksutonta kerhotoimintaa.

Asian käsittelyn eteneminen

Hakemuslomakkeen ohjeteksti ohjaa lomakkeen täyttämisessä. Puuttuvat tiedot tai virheelliset tiedot näkyvät punaisella vasemman reunan navigaatiossa ja Yhteenveto-sivulla. Lähetä-painike aktivoituu vasta, kun kaikki lomakkeen pakolliset kentät on täytetty. Lähettämisen jälkeen lomake ei ole muokattavissa, mutta lähetettyä hakemusta voi käyttää esim. sisaruksen hakemuksen pohjana.

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja luonnosta voi myöhemmin muokata asiointikansiossa. Luonnos katoaa hakemuksen lähettämisen yhteydessä.

Lähetetty hakemus tallentuu hakijan asiointikansioon, sähköisen asioinnin arkistointijärjestelmään ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakastietojärjestelmään. Palvelu antaa ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta ja asianumeron, jolla hakija voi seurata hakemuksen tilaa asiointikansiossa. Lähetetyn, käsittelyä odottavan hakemuksen tila on Lähetetty. Kun hakemus otetaan käsittelyyn, hakemuksen tilaksi muuttuu Käsittelyssä.

Hakemukseen tehdään aina päätös asiakkaan toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Kerhopaikka myönnetään, kun toivotussa paikassa on vapaita paikkoja.

Päätös lähetetään sähköisesti lapsen kanssa samassa osoitteessa asuville huoltajille heidän henkilökohtaisiin asiointikansioihinsa, mikäli heillä on asiointikansio. Päätös lähetetään sähköisenä myös lapsen kanssa toisessa osoitteessa asuvalle huoltajalle, mikäli kyseessä on yhteishuoltajuus ja yhteishuoltajalla on henkilökohtainen asiointikansio.

Maksupäätökset toimitetaan sähköisesti asiointikansioon sille huoltajalle, joka asiakasmaksuyksikölle on ilmoitettu olevan vastuussa maksuista.

Hakemus voidaan poistaa ennen päätöksen tekemistä ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan. Poistetun hakemuksen tila on Peruutettu.

Käsittelyaikana hakemukseen tulevista muutoksista ilmoitetaan soittamalla palveluohjaajalle.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on enintään 4 kk, ellei hakija ilmoita palvelun alkamiselle myöhäisempää alkamispäivää. Hakemuksen käsittely alkaa noin kaksi kuukautta ennen toivottua aloituspäivää.

Voimassaoloaika

Hakemus on voimassa yhden vuoden lähetyspäivästä lukien.

Lisätiedot

Hakemuksen voi lähettää aikaisintaan vuotta ennen toivottua alkamispäivää.

Hakemuksen voivat toimittaa myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Palvelun saamisen edellytyksenä on, että perheellä on palvelun alkaessa kotipaikkana Helsinki.

Linkit

Varhaiskasvatushakemus paperilomakkeella

Paperilomakkeella voit hakea varhaiskasvatuksen palveluihin, mikäli sinulla/perheelläsi ei ole suomalaisia henkilötunnuksia, sinulla/perheelläsi ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, sähköinen hakeminen ei ole muuten sinulle/perheellesi mahdollista tai jollain perheessäsi on turvakielto.

Palauta paperihakemus ensisijaisesti postitse osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Työpajankatu 8, PL 58300, 00099 Helsingin kaupunki. Myös leikkipuistot ottavat paperihakemuksia vastaan (poislukien leikkipuisto Loru, Seppä ja Santahamina).

Kun hakemus tehdään paperilomakkeella, paikka voidaan myöntää aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua siitä, kun paperihakemus on saapunut varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Asian käsittelyn eteneminen

Kansainvälinen/ulkopaikkakuntalainen hakija: jos olet muuttamassa Helsinkiin, on varhaiskasvatuspaikkaa hyvä hakea jo ulkomailta tai toisesta kaupungista ennen muuttoa. Et tarvitse paperihakemukseen suomalaista henkilötunnusta tai osoitetta Helsingissä - tietosi voidaan päivittää myöhemmin.

Hakeminen

Hae varhaiskasvatusta viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsesi tarvitsee paikkaa, myös silloin kun vasta haet työtä, opiskelemaan tai asuntoa Helsingistä.

Voit tehdä hakemuksen aikaisintaan vuotta ennen paikan tarvetta. Hakemuksesi on vuoden kerrallaan voimassa. Mikäli tarpeesi lapsen varhaiskasvatukselle on ennakoimaton, hae paikkaa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen tarvetta. Sinun tulee tällöin todistaa tarpeesi ennakoimattomuus.

Voit hakea varhaiskasvatusta aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Alle vuoden ikäinen lapsi vie enemmän hoitohenkilökunnan resursseja kuin jo vuoden täyttänyt lapsi. On hyvä varautua siihen, että vapaan varhaiskasvatuspaikan saaminen toivotusta yksiköstä voi olla tavallista haastavampaa, jos lapsi on alle vuoden ikäinen.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Paikan saamisen edellytyksenä on, että perheellä on varhaiskasvatuksen alkaessa kotipaikkana Helsinki. 

Varhaiskasvatuslaki velvoittaa kuntaa järjestämään varhaiskasvatuspaikan kunnasta. Helsingin tahto on järjestää varhaiskasvatuspaikka huoltajien toiveiden mukaan, mutta joillakin alueilla ja päiväkodeissa on vain vähän paikkoja suhteessa hakijoiden määrään. Tilanteet vaihtelevat viikoittain ja kuukausittain. 

Jos emme voi tarjota paikkaa perheen esittämistä toiveista, tarjoamme hakijalle lähimmän vapaan paikan Helsingissä. Jos hakemuksen toiveet ovat kaikki suomenkielisiä, lähin vapaa paikka tarjotaan suomenkielisestä varhaiskasvatusyksiköstä. Jos kaikki toiveet ovat ruotsinkielisiä, lähin vapaa paikka tarjotaan ruotsinkielisestä yksiköstä. Jos hakemuksessa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä toiveita, lähin vapaa paikka tarjotaan kaupungista, riippumatta kielestä. 

Hakemus varhaiskasvatukseen on jätettävä aina 4 kuukautta ennen sen tarvetta tai heti, kun suunnittelee työnhakua, opintoja tai muuttamista. Asti-asiointipalvelussa hakemus lukkiutuu noin 3 kuukautta ennen toivottua aloituspäivää ja tämän jälkeen siihen ei voida tehdä enää muutoksia. 

Jos tarve on äkillinen ja ennakoimaton (2 viikon – 4 kuukautta ennen tarvetta), on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua aloituspäivää. Molempien huoltajien todistukset täytyy liittää hakemukseen siinä vaiheessa, kun hakemusta jätetään. Toisen huoltajan todistuksesta täytyy ilmetä ennakoimaton tilanne. Hakemus otetaan käsittelyyn vasta, kun tarvittavat liitteet on toimitettu. Jos hyväksyttäviä todistuksia ei olla toimitettu, voidaan hakemukselle tehdä kielteinen päätös.

Ennakoimaton tilanne voi olla:

 • TE-toimiston osoittama työ- tai opiskelupaikka
 • opiskelupaikan saaminen peruutuspaikalta/varasijalta
 • lomautus päättyy
 • tai muu vastaava tilanne

Ennakoimattomasta tilanteesta täytyy olla työnantajan erikseen kirjoittama todistus ennakoimattomasta työllistymisestä tai oppilaitoksen todistus varasijapaikasta. Pelkkä työsopimus tai opiskelutodistus ei riitä. 

Ennakoimaton tilanne ei ole:

 • vanhempainvapaan päättyminen
 • muutto toisesta kunnasta Helsinkiin (ellei työnantaja sitä vaadi)

Äkillisessä ja ennakoimattomassa hoidon tarpeessa perheen on hyvä varautua siihen, että vapaa varhaiskasvatuspaikka saattaa sijaita tavallista kauempana.

Ohjeet huoltajalle varhaiskasvatuspaikan hakemiseen Astissa

Varhaiskasvatuspaikan saamisen perusteet

Varhaiskasvatuspaikat myönnetään lautakunnan jaoston määrittelemien perusteiden mukaan. 

 1. Lapsellesi myönnetään varhaiskasvatuspaikka mahdollisuuksien mukaan ensisijaisen toiveen perusteella.
 2. Lapsellesi myönnetään varhaiskasvatuspaikka kotia lähellä olevaan varhaiskasvatuksen toimipaikkaan, huomioiden paikkatilanne. Varhaiskasvatuspaikkaa myöntäessä otamme huomioon lapsesi varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohdan. Kun käsittelemme hakemuksia, huomioimme alkamisajankohdan kahden viikon jaksoissa noudattaen laissa säädettyä neljän kuukauden määräaikaa.
 3.  Huomioimme paikkoja myönnettäessä myös lapsesi hoidon tarpeen laajuuden. Kun hakijoita hoitopaikkaan on enemmän kuin paikkoja: 
 • Paikka myönnetään ensisijaisesti niille, joilla on sisarus samassa päiväkodissa. Sisarusperuste koskee varhaiskasvatuksessa jo olevaa sisarusta, mutta ei esiopetuksessa olevaa sisarusta. Jos lapsi aloittaa esiopetuksen elokuussa 2023, nuoremman sisaruksen sisarusperuste päättyy 30.7.2023.
 • Mikäli hakijoilla on sama aloittamispäivämäärä ja sisarusperiaate täyttyy, vapaan paikan saa se lapsi joka asuu HSL:n reittioppaan mukaan lähimpänä kyseistä toimipaikkaa.
 • Paikan saamiseen vaikuttaa varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta.

Lapset, joilla on sisaruksia kielikylpyryhmässä päiväkodissa tai kielikylpyvuosiluokilla 1-2, ovat etusijalla hakeutuessaan kielikylpyryhmään. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja kielikylpyryhmässä, valinta tapahtuu arvonnalla. Kielikylpyopetusta koskevat omat valintaperusteet ja –prosessit, minkä vuoksi kielikylpyryhmässä olevan lapsen sisarushakijaa ei käsitellä hakijavalinnassa sisarushakijana.

Mitä tapahtuu hakemisen jälkeen?

Päätös ja tieto toimitetaan sinulle noin kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Varhaiskasvatus ja sen laskutus alkavat päätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien. Saat päätöksen Astin asiointikansioon.

Elokuussa alkavasta varhaiskasvatuksesta ilmoitetaan kesäkuussa. 

Jos olet tyytymätön lapsellesi osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan, voit jättää siirtohakemuksen Astissa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ota paikka vastaan kun:

 • Lapsesi aloittaa varhaiskasvatuksessa päätöksen mukaisesti.
 • Toivomassasi yksikössä ei ollut tilaa ja varhaiskasvatuksen tarve alkaa ilmoittamastanne päivästä. Paikan vastaanottamisen jälkeen voit tarvittaessa tehdä siirtohakemuksen toivomaasi toimipisteeseen.
 • Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen (Ohje oikaisuvaatimukseen löytyy päätöksen yhteydestä).

Kieltäydy paikasta kun:

 • Et tarvitse päätöksen mukaista varhaiskasvatuspaikkaa. Tarvittaessa voit tehdä uuden hakemuksen ja hakemuksesi käsitellään 4 kuukauden lakisääteisyyden mukaan.

Jos et ota vastaan tarjottua paikkaa, sinun tulee ilmoittaa mahdollisimman pian ja viimeistään viikon kuluessa päätöksen saannista. Saat ilmoitustavasta ohjeen päätöksen mukana.

Vastaanota varhaiskasvatuspaikka Asti-asiointipalvelussa tai päiväkodinjohtajalle, jos sait päätöksen paperisena. Mikäli et ota vastaan tarjottua paikkaa, ilmoita siitä Asti-asointipalvelussa mahdollisimman pian ja viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Lapsesi varhaiskasvatus ja sen laskutus alkavat päätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien. Jos et peru paikkaa, siitä peritään yhden kuukauden varhaiskasvatusmaksusta ja päätös varhaiskasvatuksesta raukeaa viikon kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta .

Voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen, josta alkaa uusi enintään neljän kuukauden järjestämisaika.