Tukea hyvinvointiin ja oppimiseen ammatillisessa koulutuksessa

Jos sinulla on kysymyksiä esimerkiksi henkisestä hyvinvoinnista, opintojen etenemisestä tai arjen sujumisesta, voit ottaa yhteyttä opiskelijahuoltoon.
Kuva: Jefunne Gimpel

Opiskelijahuollossa työskentelevät kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, urasuunnitteluohjaajat, opiskelijatukihenkilöt ja koulunkäyntiavustajat.

Kuraattori tukee asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun sekä erilaisiin muuttuviin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Psykologi tukee opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia.

Opiskelijahuolto auttaa toisen asteen opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. 

Onnistumisen ja hyvinvoinnin avaimet ammatillisessa koulutuksessa.