Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatus päiväkodissa

Helsingissä toimii noin 300 kaupungin omaa suomenkielistä päiväkotia ja noin 50 ruotsinkielistä päiväkotia. Lisäksi päiväkoti Susannassa tarjotaan varhaiskasvatusta myös pohjoissaamen kielellä. Kunnalliset päiväkodit ovat auki kello 6.15 ja 17.30 välisenä aikana.

Tällä sivulla

Helsinki tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön lapsellesi sekä mahdollisuuksia elämykselliselle toiminnalle ja oppimiselle.

Kuvituskuva
Kuva: Konsta Linkola

Vuoropäiväkodit, osapäiväryhmät ja tilapäinen varhaiskasvatus

Lapsesi voi saada varhaiskasvatusta päiväkodeissa myös illalla, yöllä ja viikonloppuna vuorotyön tai opiskelun vuoksi. Lapsesi voi saada varhaiskasvatusta myös vain osan päivää osapäiväryhmissä tai tilapäistä varhaiskasvatusta väliaikaiseen tarpeeseen.

Säännöllisen vuorotyön tai opiskelun ajaksi lapsellesi järjestetään varhaiskasvatusta illalla, yöllä ja viikonloppuina.

Tarve katsotaan säännölliseksi jos lapsesi tarvitsee varhaiskasvatusta iltaisin, öisin tai viikonloppuisin keskimäärin viitenä päivänä kuukaudessa kolmen kuukauden jaksolla. Jos tarve on vähäistä, lapsesi varhaiskasvatus järjestetään tavallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja vuorohoito tarvittaessa vuoropäiväkodissa. Jos haet lapsellesi paikkaa vuoropäiväkodissa tai osapäiväryhmässä, pyydämme samassa taloudessa asuvia huoltajia esittämään todistuksen vuorotyöstä tai opiskelusta hakemisen yhteydessä.

Vuoropäiväkodit ovat auki ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. 

Katso vuoropäiväkodit palvelukartalla

Illalla auki olevat päiväkodit ovat auki arkisin (ma-pe) klo 6.15-21.00 tai 22.00.

Katso illalla auki olevat päiväkodit palvelukartalla

Sulje

Osapäiväryhmän toiminta soveltuu hyvin lapsellesi, jos perheessänne on pienempiä sisaruksia kotona tai työsi mahdollistaa lapsesi säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan ja varhaiskasvatuksen opettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta.

Ryhmä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

Sulje

Tilapäinen varhaiskasvatus tarkoittaa hoitopaikkaa väliaikaiseen tarpeeseen. Hae tilapäistä varhaiskasvatusta paperilomakkeella. Palauta paperihakemus postitse osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, Töysänkatu 2 D, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki.

Kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen saaminen tai hoitopaikka toisessa kunnassa eivät ole este tilapäisen paikan käytölle. Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään kiinteä hinta.
 

Sulje

Tietoa huoltajille

Ennen kuin lapsesi aloittaa päiväkodissa, ryhmän opettaja keskustelee kanssasi. Keskustelussa voit kertoa, minkälainen lapsesi on ja mitä odotat ja toivot päiväkodilta. Lisäksi päiväkodin henkilökunta kertoo sinulle ryhmän toiminnasta, päivärytmistä ja esimerkiksi mitä vaatetusta lapsesi tarvitsee.

Voit sopia päiväkodin henkilökunnan kanssa, milloin lapsesi tutustuu ryhmään. Tutustumisjakso on yleensä noin viikon mittainen, mutta se voi olla myös lyhyempi tai pidempi  lapsesi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsesi tutustuu aluksi ryhmään yhdessä huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa.

Jos lapsesi siirtyy ryhmästä toiseen, hän pääsee etukäteen leikkimään ja tutustumaan uuden ryhmän lapsiin ja aikuisiin.

Sulje

Päiväkodit ovat auki perheiden tarpeiden mukaan arkisin klo 6.15-17.30 välisenä aikana. Oikean henkilökuntamäärän varmistamiseksi lapsesi säännöllisen hoitoajan alkamis- ja päättymisaika sovitaan kanssasi etukäteen. Ilmoita epäsäännölliset ajat tai poikkeukset varhaiskasvatuspaikkaan viikko etukäteen.

Jos haluat muuttaa lapsesi päivittäisen hoitoajan pituutta, ilmoitathan siitä viimeistään kaksi viikkoa etukäteen. Lapsesi lyhennetyn hoitoajan tulee toteutua vähintään kolmen läsnäolokuukauden ajan. Jos lyhennetty hoitoaika kestää vähemmän kuin kolme kuukautta, peritään sinulta takautuvasti pitemmän hoitoajan mukainen asiakasmaksu.

Lapsesi hoitoaikaa pidennetään välittömästi, jos hoitotarpeen laajentuminen johtuu huoltajan ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta. Pidennettyä hoitoaikaa ei valitettavasti aina voida tarjota lapsellesi tutussa varhaiskasvatuspaikassa.

Säännöllisiä ja hyvitettäviä poissaoloja voi olla 4-12 kuukaudessa.

Lue lisää varhaiskasvatusmaksuista

Sulje

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) yhdessä lapsesi ja hänen huoltajien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa asetetaan yhdessä toiminnalle tavoitteita, joilla edistetään lapsesi suunnitelmallista kasvatusta, opetusta ja hoitoa.

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsesi varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista. Suunnitelma sisältää keskustelun ja kirjoittamisen lisäksi lapsesi vahvuuksien, tarpeiden ja mielipiteiden selvittämistä ja havainnointia sekä lapsesi aiemman varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointia. Suunnitelman työstämiseen, havainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin osallistuu moniammatillisesti koko lapsen kanssa toimiva kasvattajatiimi.

Sulje

Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi ja saa myönteistä minäkuvaa vahvistavia onnistumisen kokemuksia.

Tuen tarpeen havainnointi, tuen suunnittelu ja toteuttaminen sekä arviointi tehdään yhteistyössä sinun ja tarvittaessa muiden lapsesi ja perheesi kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

Mikäli lapsellasi on kehityksen ja oppimisen tuen tarpeita, kerrothan niistä varhaiskasvatushakemuksessa.

Sulje

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja päiväkodin henkilökunnan yhteinen sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.

Huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. Toiminnan ja sisältöjen näkyväksi tekeminen on tärkeä osa yhteistyötä. Yhteistyön tukena käytetään varhaiskasvatuksen toiminnasta tehtyä dokumentaatiota.

Huoltajat voivat halutessaan perustaa vanhempientoimikuntia, jotka tukevat ja täydentävät varhaiskasvatusta. Vanhempaintoimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja taloudenhoitaja hoidossa olevien lasten huoltajista.

Sulje

Arkipyhinä Helsingin kaupungin päiväkodit ovat pääsääntöisesti suljettu. 

Mahdolliset arkipyhät, jotka vaikuttavat aukioloihin:
Uudenvuodenpäivä, Loppiainen, Pitkäperjantai, Toinen pääsiäispäivä, Vappupäivä, Helatorstai, Juhannusaatto, Juhannuspäivä, Pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, Jouluaatto, Joulupäivä.

Lisätietoa arkipyhien vaikutuksesta aukioloihin saat lapsesi päiväkodista.
 

Sulje

Isyysvapaan aikana lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen, mutta paikka säilyy. Isyysvapaasta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen alkamispäivää. Toivomme kuitenkin tietoa isyysvapaasta samaan aikaan työnantajalle ilmoittamisen kanssa. Näin onnistumme järjestämään varhaiskasvatuksen palvelut parhaiten tarpeiden mukaisina. 

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää (mukaan lukien lauantai) ja se pidetään lapsen ollessa alle kaksi vuotta. Isyysvapaan voi jakaa 1-18 arkipäivään enintään neljään jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan voi jakaa enintään kahteen jaksoon.

Jos isyysvapaata pidetään heti vanhempainrahakauden päätyttyä, varhaiskasvatuspaikkaa on hyvä hakea vasta tosiasiallisen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisesta lähtien. Isyysvapaan perusteella voidaan myös myöhentää aiemmin jätetyn hakemuksen alkamispäivää.

Isyysvapaasta tehdään alustava ilmoitus varhaiskasvatuspaikkaan samaan aikaan kun vapaasta ilmoitetaan työnantajalle. Ilmoitus työnantajalle on tehtävä viimeistään kuukausi ennen vapaan alkamista, jos kyse on enintään 12 arkipäivän vapaasta. Yli 12 päivän isyysvapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta etukäteen.

Kun varhaiskasvatuksessa jo aloittanut lapsi jää isyysvapaan ajaksi kotiin, oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy ja kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Vanhempien tulee toimittaa varhaiskasvatusyksikön esimiehelle Kelan päätös isyysrahakaudesta maksuttoman varhaiskasvatusjakson saamista varten. Dokumentti palautetaan perheelle tai hävitetään tietoturvallisesti.

Lisätietoja 
Isyysvapaa Kelan sivuilla

Sulje

Perheen asuinpaikkakunta vastaa varhaiskasvatuspaikan järjestämisestä, kun sitä on haettu viimeistään 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat sopineet varhaiskasvatuksen järjestämisestä silloin, kun varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perhe muuttaa toiseen kuntaan. Lasten varhaiskasvatus voidaan järjestää entisessä asuinkunnassa enintään muuttamista seuraavan syys - (-31.12.) tai kevätkauden (-30.7.) loppuun ja enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Näille perheelle tehdään uusi määräaikainen varhaiskasvatuspäätös.
 

Sulje

Jos olet tyytymätön päiväkodin toimintaan, voit tehdä asiasta muistutuksen lomakkeella Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta, pdf (aukeaa uuteen välilehteen). Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.

Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Muistutus tulee tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sulje

Miten päiväkodissa toimitaan

Yleisiä käytäntöjä kunnallisissa päiväkodeissa.

Sovi lapsen hakemisesta ja kotiinlähdöstä aina etukäteen henkilökunnan kanssa. Lapsen asuessa eri osoitteissa, sovitaan huoltajien kanssa erikseen lapsen hakemisesta.

Henkilökunta arvioi kotimatkan turvallisuuden sen tiedon perusteella, joka heillä on lapsen kotiin lähtiessä. Turvallisuuden arviointiin vaikuttavat muun muassa lapsen ikä ja taidot, hakijan kyky ja mahdollisuudet vastata lapsen turvallisuudesta, kotimatkan pituus sekä mahdolliset poikkeustilanteet.

Yhteydenotot ja huoltajien yhteystiedot

Huoltajien yhteystietojen on tärkeää olla aina ajan tasalla. Jos lastasi ei haeta sovittuun määräaikaan mennessä, päiväkoti ottaa yhteyttä huoltajiin ja ilmoitettuun hakijaan. Mikäli yhteyttä ei saada, tavoitellaan lapselle nimettyjä muita hakijoita.

Sulje

Lapsesi ulkoilee päiväkodissa kaikenlaisessa säässä. Säähän sopivan ulkovaatetuksen lisäksi lapsesi tarvitsee päiväkotiin sisävaatetuksen, tossut ja sisähousut. Vaatteet ja varusteet nimikoidaan sekaannusten ja katoamisten välttämiseksi. Aloituskeskustelussa varhaiskasvatuksen henkilökunta kertoo mitä vaatetusta lapsi tarvitsee.

Kaupunki ei vastaa mahdollisista omaisuuden vahingoista tai katoamisesta. Lasten omista rattaista, pyöristä ja leluista pidetään mahdollisimman hyvin huolta, mutta niitä ei kuitenkaan voida säilyttää lukittavissa tai vartioiduissa tiloissa.

Sulje

Ruokailun järjestämisestä vastaa Palvelukeskus Helsinki, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Päiväkodeilla on yhtenäinen ruokalista. Lisäksi vuorohoitoa tarjoavilla päiväkodeilla on oma ruokalistansa. 

Tutustu päiväkotien- ja vuoropäiväkotien ruokalistoihin (aukeaa uuteen ikkunaan).

Helsinki haluaa tarjota myös erityisruokavaliota noudattaville lapsille ravitsemuksellisesti täysipainoista ja maistuvaa ruokaa. Lapsellesi voidaan järjestää erityisruokavalio terveydellisistä tai vakaumuksellisista syistä. Voit ilmoittaa erityisruokavaliosta päiväkodinjohtajalle siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Jos lapsesi kärsii joidenkin elintarvikkeiden kohdalla vakavista allergiaoireista, toimita päiväkotiin erityisruokavaliota koskeva lääkärintodistus.

Sulje

Aamupäivän toiminnan, ulkoilun ja ruokailun jälkeen lapset siirtyvät päivälevolle, kuuntelevat satua tai musiikkia. Päiväkodissa lepohetken rutiinit auttavat lasta rauhoittumaan ja lepäämään. Osa lapsista tarvitsee päiväunet ja osalle riittää lepo/satuhetki. Henkilökunta keskustelee kanssasi päiväkodin käytännöistä.

Sulje

Kun lapsi sairastaa

Sairasta lasta ei voi tuoda päiväkotiin. Jos lapsesi sairastuu päivän aikana, siitä ilmoitetaan heti huoltajalle ja lapsi tulee hakea kotiin mahdollisimman pian. Jos lapsi sairastuu äkillisesti vakavin oirein, päiväkodin henkilökunta vie lapsen lähimmälle terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle. Huoltajalla on vastuu lapsen jatkohoidosta.

Lapsi voi palata päiväkotiin, kun hän jaksaa osallistua toimintaan eikä tartuntavaaraa ole.

Sulje

Jos lapsesi tarvitsee lääkitystä varhaiskasvatuksen aikana, toimita päiväkodin henkilökunnalle lääkärin kirjoittama ohje lääkityksestä. Lapsen huoltajat sekä terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilökunta keskustelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä (esim. diabetes- ja astmalääkitys).

Akuutisti sairastunut lapsi voi palata päiväkotiin tai perhepäivähoitoon lääkekuurin aikana riittävän toipumisajan jälkeen. Henkilökunta antaa lapselle lapsen nimellä varustetun lääkkeen lääkärin annosteluohjeen mukaan. Päiväkodissa ei anneta lapselle homeopaattisia valmisteita.

Sulje

Tapaturmat

Tapaturman sattuessa lapselle annetaan välittömästi ensiapua ja huoltajille ilmoitetaan tapahtumasta pikaisesti. Mikäli tapaturma vaatii jatkohoitoa, lapsi viedään tapaturman laadusta riippuen joko lähimmälle terveysasemalle, hammashoitolaan tai HUS:in Lasten ja nuorten päivystykseen.

Jos lapsi tarvitsee tapaturman jälkeen apuvälineitä, yksikön esihenkilö arvioi yhdessä huoltajien kanssa lapsen edellytykset osallistua päiväkodin toimintaan.

Sulje

Helsingin kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Vakuutusyhtiö korvaa mahdollisen tapaturman hoitokulut julkisen terveydenhuollon maksujen mukaan tai yksityisen palvelun kulut, joihin on julkisen terveydenhuollon lähete.

Vakuutus eikä Helsingin kaupunki korvaa mahdollisesta lapsen kotihoidon järjestämisestä aiheutuvaa ansionmenetystä eikä sitä korvaa myöskään Helsingin kaupunki.

Sulje