Englanninkielinen opetus

Englanninkielinen perusopetus alkaa joko alakoulun 1. luokalta tai yläkoulun 7. luokalta, ja siihen haetaan aina valintakokeen kautta. Oppilas, joka on ulkomailla tai toisessa kaupungissa osallistunut täysin englanninkieliseen opetukseen voi hakea myös muille luokille jatkuvan haun kautta ympäri vuoden, jos luokalla on tilaa. Tutustu alta hakemisen eri tapoihin.

Millaista on englanninkielinen opetus?

Englanninkielisen perusopetuksen opetuskieli on englanti. Ainoa poikkeus on suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaine, joka opetetaan suomeksi. Luokille 1–7 hakevan tulee osata englantia hyvin, mutta aiempaa suomen kielen taitoa ei vaadita. Englanninkielinen opetus on tarjolla tietyissä suomenkielisissä kouluissa.

Luokille 8–9 hakevilta edellytetään myös suomen kielen suullista taitoa, eli suullisen vuorovaikutuksen tasoa A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Tutustu eurooppalaisen viitekehyksen itsearviointilokerikkoon, Euroopan neuvosto, pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Oppimisen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat englanninkielisessä perusopetuksessa samat kuin suomenkielisessä perusopetuksessa. Ressun peruskoulun englanninkielinen perusopetus seuraa IB-opetuksen (International Baccalaureate) viitekehystä.

Englanninkielistä perusopetusta tarjotaan kahdessa kaupungin suomenkielisessä peruskoulussa: Ressun peruskoulussa ja Maunulan ala-asteen koulussa. Lisäksi sitä on tarjolla muutamassa yksityisessä koulussa, joihin haetaan niiden omien hakuprosessien kautta. Sitä ei ole tarjolla kaupungin ruotsinkielisissä peruskouluissa. 

Hakeminen englanninkieliseen opetukseen

Englanninkielinen perusopetus alkaa joko alakoulun 1. luokalta tai yläkoulun 7. luokalta, ja siihen haetaan aina valintakokeen kautta. Oppilas, joka on ulkomailla tai toisessa kaupungissa osallistunut täysin englanninkieliseen opetukseen voi hakea myös muille luokille 1-9 jatkuvan haun kautta vuoden ympäri, jos luokalla on tilaa. Tutustu alta hakemisen eri tapoihin. 

Hakuaika on tammikuussa

Hakuaika englanninkieliseen perusopetukseen 1. luokalle on 8.–28.1.2024, jolloin myös muut tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat perusopetukseen.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Asti-asiointipalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit myös ilmoittaa lapsen kouluun vierailemalla ensisijaisen vaihtoehtonne mukaisessa koulussa keskiviikkona 24.1.2024 klo 8–10.

Astin kautta voivat ilmoittautua vain helsinkiläiset vuonna 2017 syntyneet koulutulokkaat. Jos Asti ilmoittautuminen ei ole mahdollista, ilmoittaudu käyttämällä erillistä sähköistä lomaketta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lapsi voi hakea yhteensä viiteen eri opetus- ja kouluvaihtoehtoon. Vaihtoehdot käsitellään huoltajan ilmoittamassa järjestyksessä niin, että ensin käsitellään valintakokeen perusteella hakeutuminen ja sen jälkeen muut vaihtoehdot. Jos lapsi pääsee ensimmäiseen hakuvaihtoehtoonsa, hänelle ei tarjota paikkaa muista hakuvaihtoehdoista. Valinnat ovat ilmoittautumisajan jälkeen sitovia, ja jos lapsi tulee valituksi opetukseen, huoltaja sitoutuu ottamaan paikan tarjotusta opetuksesta vastaan.

Valintakoe pidetään 31.1.2024. Poikkeustapauksissa kokeen voi uusia 7.2.2024.

Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia 13.11.2023-15.1.2024. Löydät lisätietoja koulujen omilta sivuilta.

Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin 8.3.2024. 

Hakuedellytykset englanninkieliseen perusopetukseen 1. luokalle

 • Hakijalla on äidinkielenomainen tai lähes äidinkielenomainen englannin kielen taito.
 • 1. luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa.

Valintakoe

Valintakoe pidetään 31.1.2024. Poikkeustapauksissa kokeen voi uusia 7.2.2024. Lisätietoja valintakokeesta löydät valitsemasi koulun nettisivuilta.

Ensimmäiselle luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa, kun hän osallistuu valintakokeeseen. Koe arvioi lapsen kielitaitoa, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen. 

Hakuaika on marras-joulukuussa

Ilmoittautumis- ja hakuaika englanninkieliseen opetukseen 7. luokalle on päättynyt. 

Valintakokeet järjestetään perjantaina 26.1.2024. Joissakin tapauksissa kokeen voi uusia 6.2.2024.

Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin 22.3.2024.

Jos lapsi on 6. luokalla Helsingin kaupungin koulussa

Oppilaat, jotka ovat kirjoilla 6. luokalla Helsingin kaupungin kunnallisessa koulussa ja aloittavat 7. luokan seuraavan vuoden elokuussa voivat hakea paikkaa englanninkielisen perusopetuksen luokalta täyttämällä valintakoelomakkeen Wilmassa hakuaikana. Samalla Wilma-lomakkeella voit hakea myös kaksikielisen ja painotetun opetuksen eri vaihtoehtoihin. Hakuajan jälkeen järjestetään valintakokeet, joihin jokaisen hakijan täytyy osallistua.  Hakemisen aikataulu ja tärkeät päivämäärät tarkentuvat hakua edeltävän syyslukukauden aikana. 
7. luokan elokuussa 2024 aloittavien hakuaika on päättynyt.

Ulkopaikkakuntalainen hakija: hae erillisellä lomakkeella

Jos olet ulkopaikkakuntalainen hakija, tai lapsesi ei ole kirjoilla Helsingin kunnallisessa koulussa, voit hakea englanninkieliseen opetukseen 7. luokalle erillisellä lomakkeella. Lomakkeen täyttämiseen ei tarvita Wilma-tunnuksia, mutta täyttämiseen vaaditaan toimiva sähköpostiosoite. 

Hakuaika lukuvuodelle 2024–2025 on päättynyt.

Valintakokeet

Kaikki hakuaikana hakulomakkeen lähettäneet kutsutaan kirjeellä valintakokeeseen, joka järjestetään 26.1.2024. 

Muut kouluvaihtoehdot englanninkieliseen ja kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen 7.–9. luokilla

Luokkien 7–9 englanninkielistä perusopetusta ja/tai kaksikielistä suomi-englanti –opetusta järjestävät myös seuraavat yläkoulut:

Nämä koulut ovat ns. yksityisiä sopimuskouluja, ja ne eivät ole mukana Helsingin kaupungin koulupaikkojen haussa. Jos olet kiinnostunut hakemaan näihin kouluihin, ota yhteyttä suoraan koulujen koordinaattoriin tai rehtoriin ja tiedustele paikkatilannetta.

Englanninkieliseen opetukseen otetaan jatkuvan haun kautta vain oppilaita, jotka muuttavat Helsinkiin kesken perusopetuksen ja ovat aikaisemmin opiskelleet englanninkielisessä opetuksessa Suomessa tai ulkomailla. Oppilaan valintakoe määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan.

Oppilaan valintakriteerit

 • Äidinkielenomainen tai lähes äidinkielenomainen englannin kielen taito. Oppilaalla on kielikokeen perusteella riittävät kielelliset valmiudet osallistua englanninkieliseen opetukseen. Ensimmäiselle luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa. 
 • Oppilas on muuttanut tai muuttamassa Helsinkiin kesken perusopetuksen. Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on koepäivään mennessä Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.
 • Oppilas on viimeisen 12 kuukauden aikana opiskellut ulkomailla annetussa englanninkielisessä opetuksessa, joka on rinnastettavissa suomalaiseen perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai muualla Suomessa annetussa englanninkielisessä perusopetuslain mukaisessa opetuksessa. 
  • Huom. Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista englanninkielisessä perusopetuksessa (opetus on ollut kokonaan tai lähes kokonaan englanniksi). Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Englannin kielen opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.
 • Lisäksi 8. tai 9. luokalle hakeutuvalla oppilaalla tulee olla A1-tasoinen suomen kielen suullinen taito. Katso tarkempi kuvaus Eurooppalainen viitekehys -liitteestä (PDF) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), kohdasta Suullinen vuorovaikutus.

Näin haet englanninkieliseen perusopetukseen kesken vuoden

 1. Täytä sähköinen hakulomake

  Täytä alla oleva sähköinen hakulomake. Liitä hakulomakkeeseen tuorein todistus tai opintosuoritusote englanninkielisistä perusopetuksen opinnoista.

  Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista englanninkielisessä perusopetuksessa (opetus on ollut kokonaan tai lähes kokonaan englanniksi). Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Englannin kielen opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.

  Sähköinen hakulomake: englanninkielisen opetuksen jatkuva haku(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Jos et voi hakea sähköisellä lomakkeella, täytä alla oleva  PDF-lomake, tulosta ja allekirjoita se, ja postita liitteineen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lomakkeen ohjeiden mukaan. 

  PDF-lomake, englanninkielisen perusopetuksen jatkuva haku

 2. Odota yhteydenottoa ja kutsua valintakokeeseen

  Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä. Koulujen loma-aikoina esim. kesä-heinäkuussa yhteydenottoaika voi olla pidempi. Saat koulutuskoordinaattorilta ohjeet valintakokeeseen osallistumiseen. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, saat koululta kutsun valintakokeeseen kielitaidon testaamista varten. 

 3. Vie lapsi valintakokeeseen

  Koulut järjestät valintakokeita kerran kuukaudessa. Koe pidetään joko Ressun peruskoulussa tai Maunulan ala-asteen koululla. Koulu ottaa sinuun yhteyttä lähempänä koepäivää ja ilmoittaa sinulle tarkemmat tiedot koepäivästä ja -ajasta. Huomioithan, että koulut eivät järjestä valintakokeita kesälomien aikana kesä-heinäkuussa. 

  Valintakoepäivät syksyllä 2024, englanninkielisen perusopetuksen jatkuva haku:

  • torstai 5.9.
  • torstai 3.10.
  • torstai 7.11.
  • torstai 5.12.
 4. Odota valintakokeen tuloksia ja oppilaaksiottopäätöstä

  Päätökset oppilaaksiotosta tehdään valintakokeen tulosten perusteella mahdollisimman pian kokeen jälkeen. Jos saat hyväksytyn päätöksen, koulu on sinuun yhteydessä ja kertoo milloin koulu alkaa. Koulupaikka on otettava vastaan heti. Toivotamme onnea ja menestystä koulupolulle!

Tämä haku on vain niille, jotka hakevat 1. luokalle englanninkieliseen perusopetukseen, joka alkaa 8.8.2024. Muille vuosiluokille haetaan jatkuvan väylän kautta (ks. osio Jatkuva haku vuoden ympäri luokille 1–9).

Hakuaika 13.5.–28.7.2024

Englanninkielisen opetuksen täydennyshaussa voi hakea vain 1. luokalle. Täydennyshaku järjestetään vain, jos opetusryhmiin on jäänyt paikkoja vapaaksi. Jos paikkoja vapautuu kesän aikana, ne tulevat myös haettaviksi. Hakemuksen voi siis lähettää, vaikka keväällä ei olisi paikkoja vapaana. Jos hakemassasi koulussa ja vuosiluokalla on vapaita paikkoja, saat kutsun valintakokeeseen.

Täydennyshaku järjestetään kevään ja kesän aikana niin, että paikan saaneet oppilaat voivat aloittaa koulun uudessa luokassa elokuussa 2024.

Englanninkieliseen opetukseen haetaan aina valintakokeen kautta. Voit hakea samalla lomakkeella myös kaksikielisen opetukseen vapaita paikkoja. Jos haet useaan kouluun, aseta koulut toivomaasi järjestykseen. Samaa painotusta tarjoavat koulut käyttävät samaa valintakoetta, joten valintakokeesi tulokset huomioidaan kaikilla niillä kouluilla, joihin haet.

Helsinkiläiset hakijat etusijalla täydennyshaussa

Jos olet helsinkiläinen hakija, voit hakea elokuun 1. luokan täydennyshaussa vain, jos olet muuttanut Helsinkiin tammikuun 2024 jälkeen. Myös muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea, mutta helsinkiläiset ovat etusijalla oppilaaksiotossa. Ulkopaikkakuntalainen hakija ei kuitenkaan voi osallistua täydennyshakuun, jos hän on hakenut paikkaa jo aiemmin syksyllä 2023 tai keväällä 2024. 

Hakijan osoitteen tulee olla Helsingissä lukuvuoden alkaessa. Jos hakija muuttaa myöhemmin pois Helsingistä, hän saa opiskella helsinkiläisessä koulussa kuluvan lukukauden loppuun asti ja sen jälkeen vain, jos koulussa on tilaa.

Hakeminen sähköisellä hakulomakkeella

Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Lomake avautuu maanantaina 13.5.2024 ja sulkeutuu sunnuntaina 28.7.2024.

Sähköisen lomakkeen lähettäminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen. Hakemiseen vaaditaan hakijan kaikkien huoltajien suostumus, mutta hakemuksen lähettämiseen riittää yhden huoltajan tunnistautuminen sähköpostilla. 

Siirry tästä sähköiselle hakulomakkeelle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)


Lomakkeen täyttämiseen ei tarvita Wilma-tunnuksia, mutta täyttämiseen vaaditaan toimiva sähköpostiosoite.

Syötä ensin sähköpostiosoitteesi osoitekenttään ja klikkaa ”Lähetä varmistusviesti”. Mene sitten omaan sähköpostiisi ja klikkaa sinne tulleen viestin linkkiä, niin pääset täyttämään ilmoittautumislomakkeen.

Saat lomakkeen tallentamisen jälkeen sähköpostiisi varmistusviestin lomakkeen vastaanottamisesta (viestissä ei kuitenkaan eritellä hakuvaihtoehtoja).

Jos lomakkeen käyttämisessä on ongelmia, tarkista seuraavat asiat:

 • Kirjaudu ulos Wilmasta, jos olet aikaisemmin kirjautunut sinne tunnuksilla.
 • Tyhjennä selaushistoria.
 • Kokeile vaihtaa Wilman kieli samaksi kuin lomakkeen kieli.
 • Jos ongelmat eivät ratkea näillä toimenpiteillä, yritä myöhemmin uudelleen.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä: eduguidance@hel.(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Valintakoepäivät elokuussa 2024

Valintakoe englanninkielisen opetuksen vapaille paikoille järjestetään perjantaina 2.8.2024 Maunulan ala-asteen koululla.

Jos olet toimittanut hakemuksen hakuajan sisällä, saat kutsun valintakokeeseen sähköpostitse. Kutsussa kerrotaan kokeen tarkempi kellonaika ja paikka. Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua. Koe mittaa hakijan englannin kielen taitoa.

Vapaat paikat englanninkieliseen opetukseen

Jos paikkoja vapautuu kesän aikana, ne tulevat myös haettaviksi. Hakemuksen voi siis lähettää, vaikka keväällä ei olisi paikkoja vapaana. Jos hakemassasi koulussa ja vuosiluokalla on vapaita paikkoja, saat kutsun valintakokeeseen.
 

Englanninkielinen opetus (1. luokka)  
Ressun peruskoulu 2
Maunulan ala-asteen koulu 11

Tieto oppilasvalinnoista

Koulut lähettävät huoltajille tiedon oppilasvalinnoista sähköpostitse.

Lisätiedot ja tiedustelut täydennyshausta

Englanninkieliset ja kaksikieliset palvelut

Jos sinulla on kysyttävää englanninkielisen tai kaksikielisen opetuksen täydennyshausta, ota meihin yhteyttä!

Sähköposti: eduguidance@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. +358 9 310 38998(Linkki aloittaa puhelun)

Mitkä koulut tarjoavat englanninkielistä perusopetusta?

Englanninkielistä perusopetusta järjestetään alla mainituissa kouluissa. Tutustu kouluihin ja niiden tarjoamaan englanninkieliseen perusopetukseen koulujen kotisivuilla: