Englanninkielinen opetus

Englanninkielinen perusopetus alkaa joko alakoulun 1. luokalta tai yläkoulun 7. luokalta, ja siihen haetaan aina valintakokeen kautta. Oppilas, joka on ulkomailla tai toisessa kaupungissa osallistunut täysin englanninkieliseen opetukseen voi hakea myös muille luokille jatkuvan haun kautta ympäri vuoden, jos luokalla on tilaa. Tutustu alta hakemisen eri tapoihin.

Millaista on englanninkielinen opetus?

Englanninkielisen perusopetuksen opetuskieli on englanti. Ainoa poikkeus on suomen kielen ja kirjallisuuden oppiaine, joka opetetaan suomeksi. Luokille 1–7 hakevan tulee osata englantia hyvin, mutta aiempaa suomen kielen taitoa ei vaadita. 

Luokille 8–9 hakevilta edellytetään myös suomen kielen suullista taitoa, eli suullisen vuorovaikutuksen tasoa A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Tutustu eurooppalaisen viitekehyksen itsearviointilokerikkoon, Euroopan neuvosto, pdf (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Oppimisen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat englanninkielisessä perusopetuksessa samat kuin suomenkielisessä perusopetuksessa. Ressun peruskoulun englanninkielinen perusopetus seuraa IB-opetuksen (International Baccalaureate) viitekehystä.

Englanninkielistä perusopetusta tarjotaan kahdessa kaupungin suomenkielisessä peruskoulussa: Ressun peruskoulussa ja Maunulan ala-asteen koulussa. Lisäksi sitä on tarjolla muutamassa yksityisessä koulussa, joihin haetaan niiden omien hakuprosessien kautta. Sitä ei ole tarjolla kaupungin ruotsinkielisissä peruskouluissa. 

Hakeminen englanninkieliseen opetukseen

Englanninkielinen perusopetus alkaa joko alakoulun 1. luokalta tai yläkoulun 7. luokalta, ja siihen haetaan aina valintakokeen kautta. Oppilas, joka on ulkomailla tai toisessa kaupungissa osallistunut täysin englanninkieliseen opetukseen voi hakea myös muille luokille 1-9 jatkuvan haun kautta vuoden ympäri, jos luokalla on tilaa. Tutustu alta hakemisen eri tapoihin. 

Hakuaika on tammikuussa

Hakuaika englanninkieliseen perusopetukseen 1. luokalle on avoinna vain tammikuussa, jolloin myös muut tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat perusopetukseen. Koulut järjestävät valintakokeet yleensä heti hakuajan jälkeen helmikuun alussa. Tarkempi aikataulu ja hakulomake julkaistaan hakua edeltävän syyslukukauden aikana tällä sivulla.

Hakuohjeet

Saadakseen paikan, lapsen täytyy suorittaa valintakoe hyväksytysti. Englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle haetaan ilmoittautumalla valintakokeeseen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai paperilomakkeella hakuaikana.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy tältä sivulta kun hakuaika aukeaa.

Jos sinulla ei ole suomalaisia nettipankkitunnuksia, tai et muusta syystä voi hakea sähköisesti, täytä PDF-ilmoittautumislomake. Tulosta se, ja toimita se hakuajan loppuun mennessä siihen kouluun, joka on ensimmäisen hakuvaihtoehtosi. Linkki PDF-hakulomakkeeseen löytyy tältä sivulta kun hakuaika aukeaa.

Jos lapsi hakeutuu englanninkieliseen, kaksikieliseen tai painotettuun opetukseen, huoltajan ei tarvitse käydä tekemässä Asti-järjestelmässä mitään.

Samalla lomakkeella voit hakea myös musiikin painotettuun opetukseen ja kaksikielisen opetuksen eri vaihtoehtoihin. Lapsi voi hakeutua yhteensä viiteen eri koulu- ja painotusvaihtoehtoon. Vaihtoehdot ilmoitetaan lomakkeella ensisijaisuusjärjestyksessä. Oppilasvalintoja tehdessä hakijan vaihtoehdot käsitellään huoltajan ilmoittamassa järjestyksessä, ja jos lapsi pääsee ensimmäiseen hakuvaihtoehtoonsa, hänelle ei tarjota paikkaa muista hakuvaihtoehdoista. Valinnat ovat ilmoittautumisajan jälkeen sitovia, ja jos lapsi tulee valituksi opetukseen, huoltaja sitoutuu ottamaan paikan tarjotusta opetuksesta vastaan.

Hakuedellytykset englanninkieliseen perusopetukseen 1. luokalle

 • Hakijalla on äidinkielenomainen tai lähes äidinkielenomainen englannin kielen taito.
 • 1. luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa.

Valintakoe

Valintakokeet järjestetään hakuajan päätyttyä, yleensä helmikuun alussa. Valintakoepäivämäärät ilmoitetaan edellisen vuoden loppupuolella.

Koulu lähettää hakukelpoiselle lapselle kutsun valintakokeeseen postitse tai sähköpostitse.

Ensimmäiselle luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa, kun hän osallistuu valintakokeeseen. Koe arvioi lapsen kielitaitoa, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen. 

Hakuaika on marras-joulukuussa

Hakuaika on yleensä marras-joulukuun aikana. Tarkemmat päivämäärät vahvistetaan tällä sivulla syyslukukauden aikana. 

Jos lapsi on 6. luokalla Helsingin kaupungin koulussa

Oppilaat, jotka ovat kirjoilla 6. luokalla Helsingin kaupungin kunnallisessa koulussa ja aloittavat 7. luokan seuraavan vuoden elokuussa voivat hakea paikkaa englanninkielisen perusopetuksen luokalta täyttämällä valintakoelomakkeen Wilmassa hakuaikana. Samalla Wilma-lomakkeella voit hakea myös kaksikielisen ja painotetun opetuksen eri vaihtoehtoihin. Hakuajan jälkeen järjestetään valintakokeet, joihin jokaisen hakijan täytyy osallistua.  Hakemisen aikataulu ja tärkeät päivämäärät tarkentuvat hakua edeltävän syyslukukauden aikana. Jos lapsesi aloittaa 7. luokan elokuussa 2024, hakuaika on loppuvuodesta 2023.

Ulkopaikkakuntalainen hakija: hae paperilomakkeella

Jos olet ulkopaikkakuntalainen hakija, tai lapsesi ei ole kirjoilla Helsingin kunnallisessa koulussa, voit hakea englanninkieliseen opetukseen 7. luokalle paperilomakkeella. PDF-paperilomake julkaistaan tällä sivulla kun hakuaika aukeaa. Sen voi lähettää vain hakuaikana.

Voit hakea viiteen eri kouluun tai opetusmuotoon. Voit siis hakea samalla lomakkeella myös kaksikielisen ja painotetun opetuksen eri vaihtoehtoihin.

Valintakokeet

Kaikki hakuaikana hakulomakkeen lähettäneet kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään yleensä pian hakuajan jälkeen. Valintakoekutsu lähetetään kirjeenä oppilaan kotiosoitteeseen.

Muut kouluvaihtoehdot englanninkieliseen ja kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen 7.–9. luokilla

Luokkien 7–9 englanninkielistä perusopetusta ja/tai kaksikielistä suomi-englanti –opetusta järjestävät myös seuraavat yläkoulut:

Nämä koulut ovat ns. yksityisiä sopimuskouluja, ja ne eivät ole mukana Helsingin kaupungin koulupaikkojen haussa. Jos olet kiinnostunut hakemaan näihin kouluihin, ota yhteyttä suoraan koulujen koordinaattoriin tai rehtoriin ja tiedustele paikkatilannetta.

Englanninkieliseen opetukseen otetaan jatkuvan haun kautta vain oppilaita, jotka muuttavat Helsinkiin kesken perusopetuksen ja ovat aikaisemmin opiskelleet englanninkielisessä opetuksessa Suomessa tai ulkomailla. Oppilaan valintakoe määräytyy lapsen syntymävuoden mukaan.

Oppilaan hakukriteerit

 • Äidinkielenomainen tai lähes äidinkielenomainen englannin kielen taito. Oppilaalla on kielikokeen perusteella riittävät kielelliset valmiudet osallistua englanninkieliseen opetukseen. Ensimmäiselle luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa. 
 • Oppilas asuu Helsingissä. Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on koepäivään mennessä Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.
 • Oppilas on opiskellut ulkomailla annetussa englanninkielisessä opetuksessa, joka on rinnastettavissa suomalaiseen perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai muualla Suomessa annetussa englanninkielisessä perusopetuslain mukaisessa opetuksessa. 
  • Huom. Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista englanninkielisessä perusopetuksessa (opetus on ollut kokonaan tai lähes kokonaan englanniksi). Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Englannin kielen opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.
 • Oppilaalla on kielikokeen perusteella riittävät kielelliset valmiudet osallistua englanninkieliseen opetukseen. 1. luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa. 
 • Lisäksi 8. tai 9. luokalle hakeutuvalla oppilaalla tulee olla A1-tasoinen suomen kielen suullinen taito. Katso tarkempi kuvaus Eurooppalainen viitekehys -liitteestä (PDF)  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), kohdasta Suullinen vuorovaikutus.

Näin haet englanninkieliseen perusopetukseen kesken vuoden

 1. Täytä sähköinen hakulomake

  Täytä alla oleva sähköinen hakulomake. Liitä hakulomakkeeseen tuorein todistus tai opintosuoritusote englanninkielisistä perusopetuksen opinnoista.

  Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista englanninkielisessä perusopetuksessa (opetus on ollut kokonaan tai lähes kokonaan englanniksi). Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Englannin kielen opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.

  Sähköinen hakulomake: englanninkielisen opetuksen jatkuva haku(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Jos et voi hakea sähköisellä lomakkeella, täytä alla oleva  PDF-lomake, tulosta ja allekirjoita se, ja postita liitteineen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lomakkeen ohjeiden mukaan. 

  PDF-lomake, englanninkielisen perusopetuksen jatkuva haku(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 2. Odota yhteydenottoa ja kutsua valintakokeeseen

  Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä. Koulujen loma-aikoina esim. kesä-heinäkuussa yhteydenottoaika voi olla pidempi. Saat koulutuskoordinaattorilta ohjeet valintakokeeseen osallistumiseen. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, saat koululta kutsun valintakokeeseen kielitaidon testaamista varten. 

 3. Vie lapsi valintakokeeseen

  Koulut järjestät valintakokeita kerran kuukaudessa. Koe pidetään joko Ressun peruskoulussa tai Maunulan ala-asteen koululla. Koulu ottaa sinuun yhteyttä lähempänä koepäivää ja ilmoittaa sinulle tarkemmat tiedot koepäivästä ja -ajasta. Huomioithan, että koulut eivät järjestä valintakokeita kesälomien aikana kesä-heinäkuussa. 

  Valintakoepäivät 2023, englanninkielisen perusopetuksen jatkuva haku:

  • torstai 7.9.2023
  • torstai 5.10.2023
  • torstai 2.11.2023
  • torstai 7.12.2023
 4. Odota valintakokeen tuloksia ja oppilaaksiottopäätöstä

  Päätökset oppilaaksiotosta tehdään valintakokeen tulosten perusteella mahdollisimman pian kokeen jälkeen. Jos saat hyväksytyn päätöksen, koulu on sinuun yhteydessä ja kertoo milloin koulu alkaa. Koulupaikka on otettava vastaan heti. Toivotamme onnea ja menestystä koulupolulle!

Mitkä koulut tarjoavat englanninkielistä perusopetusta?

Englanninkielistä perusopetusta järjestetään alla mainituissa kouluissa. Tutustu kouluihin ja niiden tarjoamaan englanninkieliseen perusopetukseen koulujen kotisivuilla: