Esiopetuksen kehittäminen

Esiopetusta kehitetään Helsingissä aktiivisesti, huomioiden lapsen opinpolun jatkumo varhaiskasvatuksesta lähtien. Pedagogista toimintaa kehitetään huomioiden esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet, sekä lasten oppiminen ja henkilöstön osaamisen tukeminen.
Kuvituskuva
Kuva: Konsta Linkola

Esiopetuksen kehittäminen kytkeytyy Helsingin strategisiin kehittämisen painopisteisiin ja esiopetuksen toimintaa ohjaaviin suunnitelmiin. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia toimintatapoja, pedagogisia malleja, oppimisympäristöjä, työkaluja ja muita ratkaisuja palvelemaan yhä paremmin hyvinvoivaa lasta esiopetuksessa ja opinpolulla.

Oppimisen tukea sekä inklusiivista opetusta ja kasvatusta kehitetään Helsingissä osana valtakunnallista Oikeus oppia -ohjelmaa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kehittämistoiminta koskee varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta. Helsingin esiopetuksen kehittämisen painopisteenä on vahvistaa inklusiivista toimintaa ja kehittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja kaikille sopivaa siirtymää. Inkluusion ytimessä on lasten osallisuus. 

Helsinki on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa 2021-2024.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua järjestetään kokeiluun valituissa 44 suomenkielisessä ja 2 ruotsinkielisessä päiväkodissa. Elokuussa 2021 kokeilussa on aloittanut noin tuhat vuonna 2016 syntynyttä lasta. Elokuussa 2022 kokeiluun liittyi mukaan vuonna 2017 syntyneet lapset.

Kokeiluun voivat osallistua ne lapset, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kokeilun koeryhmään. Kokeilupäiväkodissa varhaiskasvatuksessa olevat lapset sekä kokeilupäiväkodin alueella asuvat lapset voivat hakea kokeiluun. Hakemisesta on tiedotettu erikseen niitä perheitä, joita kokeilu koskee. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun ei voi hakea sähköisen asioinnin tai Asti-asiointipalvelun kautta.

Kaksivuotisessa esiopetuksessa opitaan toiminnan kautta, leikkien, liikkuen, taiteillen ja tutkien. Pedagogiikassa huomioidaan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien pienten lasten tarpeet.

Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitykseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon muodostumiseen. Lisäksi kokeilulla kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita.

Kokeilua ohjaa kokeilulaki ja toiminta perustuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmaan. Helsingin paikallisen kokeiluopetussuunnitelman pääset lukemaan tästä.

Kokeilun aikaan toteutetaan valtakunnallinen seurantatutkimus. Seurantatutkimukseen osallistuvat kokeilussa mukana olevat lapset. Lisäksi tutkimukseen on valittu satunnaisotannalla verrokkipäiväkoteja, joissa olevat lapset osallistuvat myös tutkimukseen.

Kokeilupäiväkodit Helsingissä

Päiväkoti Tahvonlahti, pk Leskenlehti, pk Immola, pk Valkea, pk  Tilhi, pk Kivilinna, pk Korento, pk Vallesmanni, pk Norppa, pk Torpparintupa, pk Karavaani, pk Satama,  pk Kurkimoisio, pk Merituuli, pk Ilomäki,  pk Kamomilla, pk Käpylinna,  pk Porolahti, pk Kulosaari, pk Floora, pk Merirasti, pk Meri,  pk Kivelä, pk Nestori, pk Pihlaja, pk Siilitie, pk Havukka, pk Pentinkulma, pk Herttoniemi,  pk Tuorinniemi,  pk Vaskiniitty,  pk Kurki, pk Viskuri, pk Neulanen, pk Liinakko, pk Impivaara, pk Satakieli, pk Perttu, pk Katiska, pk Toivo,  pk Tammi, pk Ruskeasuo, pk Keula, pk Torpparinmäki

Daghemmet Domus, DH Domus förskola, DH Rastis, DH Rastis förskola

Seurantatutkimukseen osallistuvat päiväkodit Helsingissä

Päiväkoti Aapiskukko, Pk Alppikylä, Pk Arabia, Pk Asteri, Pk Auringonkukka, Pk Auringonpilkku, Pk Herttua, Pk Himmeli, Pk Jaala, Pk Jousi, Pk Jäkälä, Pk Jätkäsaari, Pk Kalasatama, Pk Kamppi, Pk Kanava, Pk Kankarepuisto, Pk Kaskisavu, Pk Kissankello, Pk Koralli, Pk Kotikallio, Pk Kylätie, Pk Kytöniitty, Pk Lammikko, Pk Lasten Kartano, Pk Lauttasaari, Pk Lehdokki, Pk Lehtisaari, Pk Leppäsuo, Pk Louhikko, Pk Luotsi, Pk Maarianmaa, Pk Marmori, Pk Maunula, Pk Mestari, Pk Minttu, Pk Myllynratas, Pk Myllytonttu, Pk Pacius, Pk Pajalahti, Pk Pakila, Pk Pehtoori, Pk Pihlajamäki, Pk Pikku-Veräjä, Pk Purje, Pk Raitti, Pk Roihuvuori,Pk Ruoholahden Lastentalo, Pk Ruuti, Pk Rööperi, Pk Saana, Pk Sakara, Pk Sakarinmäki, Pk Saniainen,Pk Santahamina, Pk Satulinna, Pk Savela, Pk Seulanen, Pk Sinivuori, Pk Tammisalo, Pk Tapanila, Pk Tuuli, Pk Vaapukka, Pk Viikinki, Pk Vikkeri, Pk Virkkula, Pk Yliskylä, Pk Ylä-Malmi

Daghemmet Fenix, Dh Pilten, Dh Sesam, Dh Sockenstugan, Dh Sockenstugans Förskola

Lisätietoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta Opetushallituksen sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun seurantatutkimus jatkuu perusopetuksen 1. luokalla, kaikkien tutkimuksen kokeilu- ja verrokkikuntien(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset osallistuvat syksyllä 2023 ja 2024 ensimmäisen luokan taitojen arviointiin.

Tavoitteena on esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutos, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistaminen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävä varhainen tuki.   

Keskeisenä tavoitteena on muun muassa kehittää toimintaa tukeva, kokonaisvaltainen oppimisympäristö. Hankkeen kautta kehitetään pedagogisia toimintatapoja ja pysyvää toimintakulttuuria edistämään esimerkiksi lasten aktiivista toimijuutta digitaalisen sisällön tuottajina.