Opiskelu lukiossa

Lukiossa suunnittelet itse oman yksilöllisen oppimispolkusi. Opinnot voit suorittaa 2–4 vuodessa. Enemmistö opiskelijoista valmistuu kolmessa vuodessa. Lukion päättövaiheessa suoritetaan ylioppilastutkinto.
Kuva: Maija Astikainen

Mikäli aloitat lukio-opintosi elokuussa 2021 tai sen jälkeen, lukio-opintosi noudattavat uutta opetussuunnitelmaa. Uudessa opetussuunnitelmassa kursseista puhutaan opintojaksoina. Opintojaksot muodostuvat opintopisteistä. Lukion oppimäärän laajuus on entisen 75 kurssin sijasta 150 opintopistettä. Aikuisten lukiokoulutuksessa opintojen laajuus on 88 opintopistettä.

Voit opiskella lukioissamme suomeksi tai ruotsiksi. Helsingin kielilukiossa voit opiskella kaksikielisesti englannin- ja suomenkielisellä linjalla. Linjalla käytetään molempia opetuskieliä. Ylioppilastutkinnon suoritat kuitenkin suomenkielellä. Ressun lukion IB-opetuksessa voit suorittaa englanninkielisen International Baccalaureate -tutkinnon. 

Voit valita opintoja laajasta valikoimasta

Lukiossa opiskelet monipuolisesti eri oppiaineita. Lukio-opinnot koostuvat kaikille opiskelijoille yhteisistä oppiaineista. Näitä ovat  

 • äidinkieli ja kirjallisuus 
 • toinen kotimainen kieli 
 • vieraat kielet 
 • matemaattis-luonnontieteelliset aineet 
 • humanistis-yhteiskunnalliset aineet 
 • opinto-ohjaus 
 • taito- ja taideaineet.  

Lukiossa sinulla on mahdollisuus valita opintoja omasta lukiostasi ja kaupungin muista lukioista. Voit suorittaa opintoja kaupungin yhteiseltä opintotarjottimelta sekä verkko- ja etäopintoja Helsingin verkkolukiossa. Verkko- ja etäopinnot lisäävät joustavuutta opinnoissasi. Lisäksi voit kehittää osaamistasi yliopistojen ja korkeakoulujen kursseilla sekä Stadin AO:n ja Helsingin työväenopiston lukiolaisille suunnatuissa opinnoissa.

Konepajan aikuislukio tarjoaa sinulle joustavia opiskelumahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Tutkintotavoitteinen opiskelu on aikuislukiossa tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Kuka tahansa voi kuitenkin suorittaa aikuislukiossa yksittäisiä opintojaksoja. Ammattilukion opiskelijat tekevät lukio-opinnot Konepajan aikuislukiossa.  

Erityistehtävät ja painotukset

Meillä voit opiskella kahdeksassa eri lukiossa, joilla on jokin erityistehtävä. Näitä lukioita kutsutaan erikoislukioiksi. Erityistehtävä voi olla esimerkiksi musiikki, urheilu tai luonnontieteet. Lukioidemme erityistehtäviin voit tutustua kunkin lukion omilla verkkosivuilla.   

Lukion erityistehtävä voi tarkoittaa kahta eri asiaa.  

 1. Lukion opetuksessa painotetaan merkittävällä tavalla yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Voit tietyin edellytyksin korvata osan lukion pakollisista opinnoista, kun suoritat erityistehtävän mukaisia opintoja vähintään 24 opintopistettä.  

 2. Lukion opetus tähtää siihen, että opiskelija suorittaa kansainvälisen tutkinnon. Tutkinto vastaa tasoltaan ylioppilastutkintoa. Tällainen on esimerkiksi International Baccalaureate -tutkinto.  

Erityistehtävän saaneessa lukiossa voit   

 1. suorittaa lukio-opinnot tai niitä vastaavat opinnot 
 2. rakentaa yksilöllisen opintopolun 
 3. hankkia erityistä osaamista tulevaisuutta varten 
 4. syventää osaamistasi tietyssä harrastuksessa 
 5. saada ylioppilastutkinnon tai kansainvälisen tutkinnon. 

Meillä on seitsemän lukiota, joilla on opetuksessaan jokin painotus. Lukioidemme painotuksiin voit tutustua kunkin lukion omilla verkkosivuilla.

Painotettu opetus tarkoittaa sitä, että voit lukiossa opiskella painotuksen mukaisia opintojaksoja, oppiaineita tai opintokokonaisuuksia. Helsingin kielilukiossa on painotuksena englannin- ja suomenkielinen linja, jossa opinnoista vähintään puolet on englanniksi.

Jos opiskelet painotetussa opetuksessa, sinun pitää suorittaa lukion kaikki pakolliset opinnot. Painotuksen mukaiset opinnot sisältyvät opinto-ohjelmaasi valtakunnallisina valinnaisina tai muina valinnaisina opintoina.

Joihinkin lukioihimme haetaan yhteishaussa suoraan painotuksen mukaiseen opetukseen tai linjalle. Joissakin lukioissa taas haet lukion opiskelijaksi ja voit halutessasi valita painotusopintoja opinto-ohjelmaasi.

Lukiossa kehität osaamistasi monipuolisesti

Lukioissamme voit kartuttaa opintosuorituksiasi myös vaikuttamalla lukiosi toimintaan. Voit esimerkiksi osallistua opiskelijakunnan hallituksen toimintaan tai lukion erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Myös lukion ulkopuolella hankittua osaamista voidaan tunnustaa osaksi lukio-opintojasi, sillä kaikki oppiminen ei tapahdu luokkahuoneessa. 

Lukiomme tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, työelämän ja yritysten kanssa. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää kansainvälistä osaamistaan.