Opetussuunnitelma

Helsingin kaupungin lukiot ottivat käyttöönsä uudet opetussuunnitelmat vuonna 2021. Jos aloitit opiskelun lukiossa elokuussa 2021 tai sen jälkeen, suoritat opintojasi uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Kuva: Maija Astikainen

Opetussuunnitelmissa korostuu opiskelijoidemme hyvinvointi ja osallisuus. Lukioidemme opiskelijat ovat lukioyhteisönsä tärkeitä jäseniä. Meille on tärkeää, että opiskelijamme osallistuvat lukionsa opetuksen ja toiminnan kehittämiseen ja vaikuttavat heille tärkeisiin asioihin myös kaupungin tasolla.  Lue lisää yhteisöllisyydestä lukiossa

Lukioiden opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelman myötä lukioissamme opiskellaan opintojaksoilla kurssien sijaan. Opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteinä: yksi kurssi vastaa kahta opintopistettä.  

Lukioiden laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Kaikissa lukioidemme oppiaineissa ja opintojaksoissa määritellään, kuinka laaja-alainen osaaminen niissä toteutuu. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat:

  • hyvinvointiosaaminen 
  • vuorovaikutusosaaminen 
  • monitieteinen ja luova osaaminen 
  • yhteiskunnallinen osaaminen 
  • eettisyys ja ympäristöosaaminen 
  • globaali- ja kulttuuriosaaminen. 

Lukioiden on mahdollista muodostaa oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja yhdistelemällä eri aineiden opintojaksoja. Lukioissamme järjestetään lukuvuosittain oppiainerajoja ylittävä opintojakso, jonka teema on hiilineutraali Helsinki. Tämä opintojakso koostuu luonnontieteiden ja muiden oppiaineiden opintojaksoista.  

Opiskelijoilla on lukiossa entistä paremmat mahdollisuudet yksilöllisiin opintopolkuihin. Lukioissamme tarjotaan myös kattavampaa ohjausta ja oppimisen tukea. Korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämäyhteistyö painottuvat entistä enemmän. 

Opetussuunnitelma tehtiin yhdessä  

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelma on laadittu yhdessä lukioiden rehtoreiden, opettajien, opiskelijoiden ja opiskeluhuollon kanssa.  

Opetussuunnitelmatyöhön osallistui suuri joukko lukio-opiskelijoita. Kaikki opiskelijamme saivat lukea ja kommentoida opetussuunnitelmaa sen laadinnan aikana. Lisäksi järjestimme työpajoja, joissa opiskelijamme toivat esiin ajatuksiaan hyvinvoinnista, osallisuudesta, arvioinnista sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä. Opiskelijoiden ajatukset otettiin mukaan opetussuunnitelmatyöhön. 

Mitä uusi opetussuunnitelma toi tullessaan? Katso videot.  

”Uudistuksessa on kyse siitä, että meidän opiskelijoiden hyvinvointia halutaan vahvistaa.”

Videolla opiskelijamme Julia ja Ville kertovat, mitä uusi opetussuunnitelma toi lukioon. 

Miksi lukiota uudistetaan?

Videolla kerrotaan lukion uudistamisesta.

”Just näissä kansainvälisissä jutuissa oon huomannut, että kielitaito on vahvistunut ja sen vuoksi voisi vaikka hakea opiskelemaan ulkomaille.” 

Videolla Alppilan lukion opiskelijat Barbara ja Ia sekä kieltenopettaja Annukka kertovat, millaista kansainvälistä toimintaa kaupungin lukioilla on.  

Helsingin kaupungin lukiot ovat kansainvälisiä paikkoja oppia

Videolla kerrotaan Helsingin kaupungin lukioiden kansainvälisestä toiminnasta.

”Työelämäyhteistyön tarkoitus on avartaa opiskelijoiden näkemyksiä siitä, millaisia ammatteja ja töitä yhteiskunnassa nykyään on.” 

Videolla Helsingin luonnontiedelukion opinto-ohjaaja Minna ja opiskelija Otso kertovat, miten työelämä ja lukio kohtaavat lukiossa ja mitä uravarjostus voi antaa opiskelijalle. 

Miten työelämä ja lukio kohtaavat?

Videolla kerrotaan työelämän ja lukion yhteistyöstä.

”Kun opiskelija jo lukioaikana tutustuu korkeakouluihin, helpottuu itseä kiinnostavan opiskelualan ja korkeakoulun löytyminen.” 

Videolla Helsingin luonnontiedelukion opiskelija Elli ja Lärkanin opinto-ohjaaja Carina kertovat, miten opiskelijat kurkistavat jo lukioaikana korkeakouluopintoihin. 

Lukioaikana kurkotetaan korkeakouluihin

Videolla kerrotaan, millaisia mahdollisuuksia lukiossa on suorittaa korkeakouluopintoja.