Tuet lapsen kotona hoitamiseen

Kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen sijaan voit hoitaa lastasi kotona tai palkata lapsellesi hoitajan kotiin. Lapsesi hoitamiseen kotona voit hakea kotihoidon tukea. Hoitajan palkkaamiseen voit hakea yksityisen hoidon tukea.

Tällä sivulla

Kuvituskuva
Kuva: Maija Astikainen

Kotihoidon tuki lapsen hoitamiseen kotona

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla lapsen huoltaja tai muu lapsesta huolehtiva henkilö kuten sukulainen. Hoidettava lapsi ei voi olla samanaikaisesti kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukeen kuuluu:

 • hoitoraha
 • tulosidonnainen hoitolisä
 • Helsinki-lisä

Kotihoidon tuen hoitoraha määräytyy lapsen iän mukaan. Hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan, ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Helsinki-lisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Katso taulukosta tarkemmat tiedot tuen määrästä.

Kotihoidon tuki Hoitoraha* Hoitolisä** Helsinki-lisä*** Tuet yhteensä
Kun perheessä on alle 1-vuotias lapsi 377,68 0-202,12 264 641,68-843,80

Kun lapsi on täyttänyt 1 vuotta,

mutta on alle 3-vuotias

377,68 0-202,12 0 377,68-579,80
Kotihoidon tuen määrät

* Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista, jotka eivät myöskään ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, hoitorahaa maksetaan 113,07 euroa/lapsi. Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä perheen lapsista, jotka eivät myöskään ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, hoitorahaa maksetaan 72,66 euroa/lapsi.
** Hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan, ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.
*** Helsinki-lisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

Voit hakea kotihoidon tukea ja siihen kuuluvaa Helsinki-lisää Kelasta.

Jos perheesi on saanut vanhempainrahaa vanhan lain mukaan (laskettu aika ennen 4.9.2022), voit jäädä hoitovapaalle ja saada kotihoidon tukea vanhempainrahan jälkeen. Jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin ja lapsesta maksetaan perhevapaauudistuksen mukaisia vanhempainpäivärahoja, voit jäädä hoitovapaalle, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6 kuukauden ikäinen. Hoitovapaan aikana voit saada kotihoidon tukea.  Lue lisää tuen hakemisesta Kelan sivuilta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Adoptiolapsen Helsinki-lisänä maksetaan 264 euroa kuukaudessa yksi vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut vuosi. Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun adoptiolapsi aloittaa koulun tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin päättyy.

Hakeminen

Voit hakea adoptiolapsen kotihoidon tuen Helsinki-lisää Helsingin kaupungilta. Toimi näin:

 • Hae Helsinki-lisää viimeistään 18 kuukautta vanhempainrahakauden alkamisen jälkeen.
 • Täytä adoptiolapsen kuntalisähakemus Adoptiolapsen kuntalisähakemus Helsingin kaupungille (pdf). Hakemuksen tulee tehdä huoltaja, joka hoitaa lasta pääasiallisesti.
 • Liitä hakemukseen kopio Kelan kotihoidon tuen päätöksestä sekä vanhempainrahapäätöksestä, ja vuosittain erikseen tilattava verokortti etuutta varten.
 • Toimita hakemus osoitteeseen:

  Helsingin kaupungin kirjaamo
  PL 10
  Pohjoisesplanadi 11-13
  00099 Helsingin kaupunki

  LisätietojaErityissuunnittelija Johanna Auer, puh. 09 310 56404(Linkki aloittaa puhelun).

Muista myös ilmoittaa kotihoidon tuen muutoksista tai sen päättymisestä kaupungille.

Monikkotukeen on oikeutettu perhe, johon on syntynyt tai adoptoitu samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Perhe voi hakea Helsingin kaupungilta monikkotukena pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta laskennallisen kotihoidon tuen yhteismäärän ja Kelan maksaman vanhempainrahan välistä erotusta. Edellytyksenä monikkotuen saamiselle on, että perheen vanhempainraha pidennetyllä vanhempainrahakaudella on pienempi kuin kotihoidon tuki vastaavalla ajalla olisi.

Monikkotukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteeksi tulee Kelan vanhempainrahapäätös ja verokortti etuutta varten. Tuki maksetaan takautuvasti lisäpäivien toteutumisen jälkeen.

Monikkotukihakemus, pdf (avautuu uuteen ikkunaan)

Toimita monikkotukihakemus liitteineen osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
Pohjoisesplanadi 11-13
00099 Helsingin kaupunki

LisätietojaErityissuunnittelija Johanna Auer, puh. 09 310 56404(Linkki aloittaa puhelun).

Hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisen hoidon tuella

Perhe voi palkata itse hoitajan kotiin alle kouluikäiselle lapselleen. Perhe toimii tällöin hoitajan työnantajana ja vastaa myös työnantajan maksuista ja velvoitteista. Jotta perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea, on hoitajan täytettävä tietyt ehdot ja Helsingin kaupungin on hyväksyttävä hänet.

Ehdot, jotka hoitajan tulee täyttää:

 • Hoitajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla peruskoulu suoritettuna.
 • Hänen asuinpaikkansa on oltava sijainniltaan sellainen, että hän voi tosiasiallisesti toimia perheessä hoitajana. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva henkilö tai au pair.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu:

 • hoitoraha
 • hoitolisä
 • Helsinki-lisä

Hoitoraha on lakisääteinen. Hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä. Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta eli silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa. Katso taulukosta tarkemmat tiedot tuen määrästä.

Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Helsinki-lisä** Tuet yhteensä

Työsopimussuhteinen hoitaja,

alle 3-vuotias lapsi

192,28 0-265,85 500 692,28-1018,13

Työsopimussuhteinen hoitaja,

yli 3-vuotias lapsi

192,28 0-265,85  160 352,28-678,13 

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan. Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä.
** Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta eli silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa. 

Näin hoitajan palkkaaminen ja yksityisen hoidon tuen hakeminen etenee.

Työsopimus

Perhe tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Työsopimuksesta tulee ilmetä:

 • työnantaja (perhe) ja työntekijä (hoitaja)
 • molempien osoitteet ja yhteystiedot
 • työtehtävät
 • päivittäinen työaika
 • hoidettavat lapset (määrä, ikä/iät)
 • työntekopaikka, osoite
 • palkan suuruus ja maksupäivä
 • työsopimuksen kesto (hoitajaksi hyväksyntä tehdään enintään vuodeksi kerrallaan)
 • työsopimuksen irtisanomisaika
 • loma-aika.

Hoitajan haastattelu

Hyväksyntää varten tulee ennen työsuhteen alkua sopia aika hoitajan haastattelua varten. Ennen haastattelua perhe tai hoitaja toimittavat WH2-lomakkeen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja työsopimuksen suojatulla sähköpostilla osoitteeseen: auli.stenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) (alhaalla ohjeet suojatun sähköpostin käyttöön). Hoitajan haastattelu toteutetaan Teamsin välityksellä. Hoitajalla tulee olla haastattelussa mukanaan henkilöllisyystodistus. Haastatteluajan voi varata yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaavalta (Auli Stenberg) sähköpostitse auli.stenberg@hel.fi tai puhelimitse, puh. 09 310 26396.

Suojatun sähköposti käyttö:

 1. Mene osoitteeseen: https://securemail.hel.fi/kuntalaiset(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).
 2. Lähettäjä -kohtaan merkitse sähköpostiosoitteesi ja klikkaa sen jälkeen JATKA.
 3. Tunnistaudu pankkitunnuksillasi Suomi.fi -palvelun kautta.
 4. Kirjoita Vastaanottaja -sarakkeeseen auli.stenberg@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).
 5. Kirjoita viesti ja lisää liitteeksi WH2-lomake ja työsopimus.

Tuen hakeminen

Haastattelun jälkeen lähetämme WH2-lomakkeen ja kopion työsopimuksesta perheen puolesta Kelaan. Haastattelun jälkeen perhe täyttää ja toimittaa yksityisen hoidon tuen hakemuksen Kelaan WH1-lomakkeella "Hakemus - Lasten kotihoidon tuki - Lasten yksityisen hoidon tuki". Löydät lomakkeen Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hoitajan palkkaaminen yhdessä toisen perheen kanssa

Perheet voivat palkata hoitajan myös yhdessä toisen perheen/perheiden kanssa. Hoitajalla voi olla yhtä aikaa hoidettavana enintään neljä lasta. Hoitaja voi hoitaa lapsia yhden perheen kodissa tai sopimuksen mukaan esimerkiksi vuoroviikoin kunkin kodissa vuorotellen. Jos palkkaat hoitajan yhdessä toisen perheen kanssa, molempien perheiden tulee täyttää oma WH2 -lomake(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hoitajan tulee esittää enintään kuusi kuukautta vanha rikostaustaote perheelle ennen hoitosuhteen alkamista. Rikostaustaotteen voi tilata oikeusrekisterikeskuksesta. Perhe perehdyttää hoitajan työhönsä työn alkaessa. Myös hoitajan valvonta kuuluu perheelle.

Kun perhe palkkaa lastenhoitajan työsuhteeseen, tulee perheen työnantajana tehdä ennakonpidätys maksamastaan palkasta hoitajan verokortin mukaan. Lisäksi perheen pitää maksaa sosiaaliturvamaksu ja huolehtia lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu,

tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Perheen tehtävä on huolehtia maksuista koko palkan osalta, myös Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen osuudesta.

Perhe on työnantajana velvollinen järjestämään työterveyshuollon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) työntekijälleen sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Perheen tulee työnantajana ilmoittaa maksetut palkat tulorekisteriin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Myös Kelan maksama yksityisen hoidon tuki tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Palkkatiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin Palkka.fi-palvelun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta.