Tuet lapsen kotona hoitamiseen

Kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen sijaan voit hoitaa lastasi kotona tai palkata lapsellesi hoitajan kotiin. Lapsesi hoitamiseen kotona voit hakea kotihoidon tukea. Hoitajan palkkaamiseen voit hakea yksityisen hoidon tukea.

Tällä sivulla

Kuvituskuva
Kuva: Maija Astikainen

Kotihoidon tuki lapsen hoitamiseen kotona

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla lapsen huoltaja tai muu lapsesta huolehtiva henkilö kuten sukulainen. Hoidettava lapsi ei voi olla samanaikaisesti kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukeen kuuluu:

 • hoitoraha
 • tulosidonnainen hoitolisä
 • Helsinki-lisä

Kotihoidon tuen hoitoraha määräytyy lapsen iän mukaan. Hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan, ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Helsinki-lisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Katso taulukosta tarkemmat tiedot tuen määrästä.

Kotihoidon tuen määrät
Kotihoidon tuki Hoitoraha* Hoitolisä** Helsinki-lisä*** Tuet yhteensä
Kun perheessä on alle 1-vuotias lapsi 377,68 0-202,12 264 641,68-843,80
Kun lapsi on täyttänyt 1 vuotta,
mutta on alle 3-vuotias
377,68 0-202,12 0 377,68-579,80

* Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista, jotka eivät myöskään ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, hoitorahaa maksetaan 113,07 euroa/lapsi. Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä perheen lapsista, jotka eivät myöskään ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, hoitorahaa maksetaan 72,66 euroa/lapsi.
** Hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan, ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.
*** Helsinki-lisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

Voit hakea kotihoidon tukea ja siihen kuuluvaa Helsinki-lisää Kelasta.

Jos perheesi on saanut vanhempainrahaa vanhan lain mukaan (laskettu aika ennen 4.9.2022), voit jäädä hoitovapaalle ja saada kotihoidon tukea vanhempainrahan jälkeen. Jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin ja lapsesta maksetaan perhevapaauudistuksen mukaisia vanhempainpäivärahoja, voit jäädä hoitovapaalle, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6 kuukauden ikäinen. Hoitovapaan aikana voit saada kotihoidon tukea.  Lue lisää tuen hakemisesta Kelan sivuilta. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Adoptiolapsen Helsinki-lisänä maksetaan 264 euroa kuukaudessa yksi vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut vuosi. Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun adoptiolapsi aloittaa koulun tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin päättyy.

Hakeminen

Voit hakea adoptiolapsen kotihoidon tuen Helsinki-lisää Helsingin kaupungilta. Toimi näin:

 • Hae Helsinki-lisää viimeistään 18 kuukautta vanhempainrahakauden alkamisen jälkeen.
 • Täytä adoptiolapsen kuntalisähakemus Adoptiolapsen kuntalisähakemus Helsingin kaupungille (pdf). Hakemuksen tulee tehdä huoltaja, joka hoitaa lasta pääasiallisesti.
 • Liitä hakemukseen kopio Kelan kotihoidon tuen päätöksestä sekä vanhempainrahapäätöksestä, ja vuosittain erikseen tilattava verokortti etuutta varten.
 • Toimita hakemus osoitteeseen:

  Helsingin kaupungin kirjaamo
  PL 10
  Pohjoisesplanadi 11-13
  00099 Helsingin kaupunki

  LisätietojaErityissuunnittelija Johanna Auer, puh. 09 310 56404.

Muista myös ilmoittaa kotihoidon tuen muutoksista tai sen päättymisestä kaupungille.

Monikkotukeen on oikeutettu perhe, johon on syntynyt tai adoptoitu samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Perhe voi hakea Helsingin kaupungilta monikkotukena pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta laskennallisen kotihoidon tuen yhteismäärän ja Kelan maksaman vanhempainrahan välistä erotusta. Edellytyksenä monikkotuen saamiselle on, että perheen vanhempainraha pidennetyllä vanhempainrahakaudella on pienempi kuin kotihoidon tuki vastaavalla ajalla olisi.

Monikkotukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteeksi tulee Kelan vanhempainrahapäätös ja verokortti etuutta varten. Tuki maksetaan takautuvasti lisäpäivien toteutumisen jälkeen.

Monikkotukihakemus, pdf (avautuu uuteen ikkunaan)

Toimita monikkotukihakemus liitteineen osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
Pohjoisesplanadi 11-13
00099 Helsingin kaupunki

LisätietojaErityissuunnittelija Johanna Auer, puh. 09 310 56404.

Hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisen hoidon tuella

Yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, joka haluaa palkata hoitajan kotiin hoitamaan alle kouluikäistä lasta. Kaupungin tulee hyväksyä hoitaja varhaiskasvatuksen tuottajaksi, ja hoitajan tulee olla yli 18-vuotias ja asua eri osoitteessa.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu:

 • hoitoraha
 • hoitolisä
 • Helsinki-lisä.

Hoitoraha on lakisääteinen. Hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä. Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta eli silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa. Katso taulukosta tarkemmat tiedot tuen määrästä.

Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Helsinki-lisä** Tuet yhteensä
Työsopimussuhteinen hoitaja,
alle 3-vuotias lapsi
192,28 0-265,85 500 692,28-1018,13
Työsopimussuhteinen hoitaja,
yli 3-vuotias lapsi
192,28 0-265,85  160 352,28-678,13 

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan. Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä.
** Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta eli silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa. 

Näin hoitajan palkkaaminen ja yksityisen hoidon tuen hakeminen etenee.

Hoitajan valinta ja työsopimus

Perhe etsii ja valitsee hoitajan. Hoitajan pitää olla vähintään 18-vuotias ja hänellä pitää olla peruskoulu suoritettuna. Hoitaja ei voi olla au pair eikä perheen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

Perhe tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. Työsopimuksesta tulee ilmetä:

 • työnantaja (perhe) ja työntekijä (hoitaja)
 • työtehtävät
 • päivittäinen työaika
 • hoidettavat lapset (määrä, ikä/iät)
 • työntekopaikka, osoite
 • palkan suuruus ja maksupäivä
 • työsopimuksen kesto
 • työsopimuksen irtisanomisaika
 • loma-aika.

Hoitajan haastattelu

Hyväksyntää varten tulee ennen työsuhteen alkua sopia aika hoitajan haastattelua varten. Voit varata haastatteluajan yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaavalta sähköpostitse auli.stenberg@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Haastatteluajan voi varata puhelimitse Auli Stenbergiltä (puh. 09 310 26396).

Haastattelussa hoitajalla tulee olla mukana

Tuen hakeminen

Haastattelun jälkeen lähetämme WH2-lomakkeen ja kopion työsopimuksesta perheen puolesta Kelaan. Haastattelun jälkeen perhe täyttää ja toimittaa yksityisen hoidon tuen hakemuksen Kelaan WH1-lomakkeella "Hakemus - Lasten kotihoidon tuki - Lasten yksityisen hoidon tuki". Löydät lomakkeen Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Päätökset yksityisen hoidon tuesta tekee Kela. Kela lähettää päätöksen tiedoksi perheelle ja hoitajalle.

Perheen velvollisuuksiin kuuluu hoitajan perehdyttäminen ja ohjaus. Perhe on työnantajana velvollinen pyytämään nähtäväksi myös hoitajan rikosrekisteriotteen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Hoitaja voi tilata rikosrekisteriotteen oikeusrekisterikeskuksesta sähköpostitse osoitteesta oikeusrekisterikeskus@om.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Lisäksi perheen tulee huolehtia pientyönantajakustannuksista, lisätietoja saat palkka.fi (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) -sivustoilta.