Siirtohakemus, irtisanominen, keskeyttäminen ja vanhempainvapaat

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten haet lapsellesi siirtoa toiseen varhaiskasvatuspaikkaan tai miten irtisanot varhaiskasvatuspaikan. Tällä sivulla kerrotaan myös, miten sinun tulee toimia vanhempainvapaiden aikana tai jos haluat keskeyttää varhaiskasvatuksen.

Tällä sivulla

Siirtohakemuksen jättäminen

Jos haluat siirron lapsellesi toiseen yksikköön tai palvelumuotoon, tee hakemus Asti-asiointipalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).  Voit tehdä siirtohakemuksen Astissa alkaen noin 1–2 viikon kuluttua varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta tämä voi joskus olla mahdollista aikaisemminkin.

Siirtotoiveisiin sovelletaan samoja sijoittamisperusteita kuin uusiin hakijoihin. 

Jos haluat pitää siirtohakemuksesi voimassa, et voi peruuttaa varhaiskasvatuspaikkaasi. Et voi myöskään peruuttaa lapsesi varhaiskasvatuspaikkaa ennen siirron toteutumista, jos haluat että siirto pysyy voimassa. Maksu alkaa aina varhaiskasvatuksen aloituspäivämäärästä, myös vaikka et käyttäisi vastaanotettua varhaiskasvatuspaikkaasi. 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Jos haluat irtisanoa lapsesi varhaiskasvatuspaikan, toivomme, että ilmoitat siitä kirjallisesti mahdollisimman pian päiväkodin johtajalle. Tämä mahdollistaa sen, että vapautuva paikka voidaan myöntää seuraavalle hoidon tarvitsijalle.

Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen

Voit keskeyttää lapsesi varhaiskasvatuksen yhden lukukauden tai noin 4 kuukauden varhaiskasvatusjakson jälkeen. Ilmoita keskeytyksestä ja sen kestosta vähintään kuukausi etukäteen oman päiväkodin johtajalle. Keskeytyksen tulee kestää vähintään 4 kuukautta ja se voi kestää enintään 2 vuotta + kesä-heinäkuun.

Keskeytyksen jälkeen lapsesi voi jatkaa samassa varhaiskasvatuspaikassa, jos se on lasten ja henkilökunnan määrän perusteella mahdollista. Sinun on tärkeä ilmoittaa keskeytyksen päättymispäivä viimeistään kaksi kuukautta ennen varhaiskasvatukseen paluuta. Keskeytyksen jatkamisesta aiemmin ilmoitetusta sinun tulee ilmoittaa vähintään kaksi kuukautta ennen keskeytyksen päättymistä.

Keskeytykseltä voi palata aiemmin varhaiskasvatukseen ainoastaan hyvin perustellusta syystä.

Keskeytyksen aikana lapsesi voi osallistua kunnalliseen kerhotoimintaan, alle 3-vuotiaalla lapsella on oikeus kotihoidon tukeen ja alle kouluikäisellä oikeus perusosan sisaruskorotukseen.

Vanhempainvapaat

Mikäli lapsi on syntynyt 4.9.2022 jälkeen on lapsen huoltajilla mahdollisuus vanhempainvapaaseen.

Lapselle voidaan myöntää varhaiskasvatuspaikka aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Lapsen aloittaminen varhaiskasvatuksessa ei ole sidottu siihen, että huoltaja olisi käyttänyt vanhempainrahapäivät. Huoltajat voivat käyttää vanhempainrahaa haluaminaan jaksoina kahden vuoden ikään saakka. Mikäli lapsella on varhaiskasvatuspaikka, oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy korkeintaan 13 viikon yhtäjaksoisen vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon osalta. Varhaiskasvatusta on järjestettävä myös ajalta, jolta vanhempainrahaa maksetaan osittaisena osa-aikatyön vuoksi. Mikäli huoltaja tai huoltajat ovat osittaisella vanhempainvapaalla yhden päivän, vanhempainvapaata kuluu vain puolikas vanhempainrahapäivä. Vanhempien tulee toimittaa varhaiskasvatusyksikön esimiehelle Kelan päätös vanhempainvapaasta maksuttoman varhaiskasvatusjakson saamista varten. Dokumentti palautetaan perheelle tai hävitetään tietoturvallisesti.
 

Yli viisi päivää kestävästä poissaolosta huoltajan tulee ilmoittaa viimeistään kuukausi ennen poissaolon suunniteltua alkamispäivää. 

Lisätietoja 
Vanhempainvapaa Kelan sivuilla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Isyysvapaat

Mikäli lapsi on syntynyt ennen 4.9.2022 on lapsen huoltajilla mahdollisuus isyysvapaaseen. Mikäli lapsi on syntynyt 4.9.2022 jälkeen, katso kohta vanhempainvapaat.

Isyysvapaan aikana lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen, mutta paikka säilyy. Ilmoita isyysvapaasta varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen alkamispäivää. Toivomme tietoa isyysvapaasta samaan aikaan työnantajalle ilmoittamisen kanssa. Näin onnistumme järjestämään varhaiskasvatuksen palvelut parhaiten tarpeiden mukaisina. 

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää (mukaan lukien lauantai) ja se pidetään lapsen ollessa alle kaksi vuotta. Voit jakaa isyysvapaan 1–18 arkipäivään enintään neljään jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan voit jakaa enintään kahteen jaksoon.

Jos pidät isyysvapaata heti vanhempainrahakauden päätyttyä, varhaiskasvatuspaikkaa on hyvä hakea vasta tosiasiallisen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisesta lähtien. Isyysvapaan perusteella voidaan myös myöhentää aiemmin jätetyn hakemuksen alkamispäivää.

Ilmoitus isyysvapaasta työnantajalle on tehtävä viimeistään kuukausi ennen vapaan alkamista, jos kyse on enintään 12 arkipäivän vapaasta. Yli 12 päivän isyysvapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta etukäteen.
Kun varhaiskasvatuksessa jo aloittanut lapsi jää isyysvapaan ajaksi kotiin, oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy ja kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Vanhempien tulee toimittaa varhaiskasvatusyksikön esimiehelle Kelan päätös isyysrahakaudesta maksuttoman varhaiskasvatusjakson saamista varten. Dokumentti palautetaan perheelle tai hävitetään tietoturvallisesti.
 

Yli viisi päivää kestävästä poissaolosta huoltajan tulee ilmoittaa viimeistään kuukausi ennen poissaolon suunniteltua alkamispäivää. 

Lisätietoja 
Isyysvapaa Kelan sivuilla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Poissaoloista ilmoittaminen vanhempain- ja isyysvapaiden aikana

Yli viisi päivää kestävästä poissaolosta huoltajan tulee ilmoittaa viimeistään kuukausi ennen poissaolon suunniteltua alkamispäivää. Yli viisi päivää kestävät poissaolot voivat olla kertaluonteisia, yhtäjaksoisia tai toistuvia. Poissaolojen ajalta ei makseta varhaiskasvatusmaksua.

Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta huoltajan tulee ilmoittaa viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua alkamispäivää. Koska kyseessä on jatkuva ja säännöllinen käytäntö, riittää huoltajan ilmoitus poissaolosta viikkoa ennen ensimmäistä poissaoloa. Poissaolojen ajalta ei makseta varhaiskasvatusmaksua.

Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta ja ne eivät ole asiakasmaksulaissa tarkoitetulla tavalla maksuttomia. 

Säännölliset ja ennalta sovitut poissaolot mahdollistavat varhaiskasvatuksen suunnitelmallisen toteuttamisen niin lapselle, lapsiryhmälle kuin henkilöstölle.