Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta antaa yleisneuvontaa puhelimitse ma-pe klo 10-12 ja 13-15 sekä toimistolla tiistaisin ja torstaisin klo 10-12 ja 13-15 osoitteessa Työpajankatu 8.

Kotiopetus

Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Kotiopetuksessa huoltaja ottaa kokonaisvastuun lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Huoltaja vastaa, että oppilas suorittaa kutakin luokkaa koskevat perusopetukselle asetetut tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Oppilasta ei voida esimerkiksi vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan yhteisen aineen opiskelusta. Kotiopetukseen siirtymisestä päättää oppilaan huoltaja. Jos lapsi jää kotiopetukseen, tee ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä alla olevalla lomakkeella. Täytetty lomake tulee toimittaa lapsen asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun.