Esiopetusta eri kielillä

Tällä sivulla

Helsingissä on monipuoliset mahdollisuudet saada esiopetusta suomen ja ruotsin lisäksi myös muilla kielillä. Tutustu tarkemmin erikielisiin esiopetuksen vaihtoehtoehtoihin kielikohtaisten sivujen alta. 

Helsingin kaupunki järjestää esiopetusta ruotsin kielikylpynä sekä erilaisina kaksikielisinä vaihtoehtoina. Kaksikielisen esiopetuksen vaihtoehdot eroavat toisistaan vieraan kielen määrän ja kielivalikoiman osalta. Kaksikielisen esiopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen suomen kielen ja uuden opittavan kielen kielitaitoa. Esiopetusiässä kielen oppiminen tapahtuu luontevasti osana kaikkea toimintaa esimerkiksi leikkien, laulujen ja pelien kautta. 

Huomaathan, että kaksikielinen ja englanninkielinen opinpolku ei automaattisesti jatku perusopetuksessa. Jos haluat hakea lapselle paikkaa kaksikieliseen tai englanninkieliseen kunnalliseen perusopetukseen, tutustu hakuohjeisiin: Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen.  Lisätietoa eri kielillä järjestettävästä perusopetuksesta ja kielipoluista löytyy perusopetusta eri kielillä verkkosivulta sekä peruskoulujen omilta verkkosivuilta .
 
Kaupungin tarjoamien vaihtoehtojen lisäksi yksityiset päiväkodit ja koulut tarjoavat esiopetusta muun muassa englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. 

 

Esiopetusta ruotsiksi

Täysin ruotsinkieliseen esiopetukseen voi hakeutua Helsingin kaupungin ruotsinkielisten esiopetuspalveluiden kautta. Katso kaupungin kokonaan ruotsinkieliset esiopetuspaikat kohdasta 'Svenskspråkiga förskolor'

Helsingin kaupunki järjestää ruotsin kielikylpyesiopetusta sekä kielirikasteista esiopetusta ruotsiksi. Kaupungin esiopetuksen lisäksi yksi yksityinen päiväkoti järjestää ruotsinkielistä esiopetusta. 

Helsingin kielikylpypolut alkavat varhaiskasvatuksesta, ja kielikylvyn päiväkodissa aloittanut lapsi saa automaattisesti paikan aloittamansa kielikylpypolun mukaisesta esiopetusryhmästä. Jos kielikylpyryhmissä on tilaa, niihin voidaan ottaa uusia lapsia vielä esiopetuksen alkaessa. On kuitenkin suositeltavaa, että lapsi aloittaa kielikylpyohjelmassa jo ennen esiopetusikää. 

Lisätietoa kielikylpypoluista ja -ohjelmasta löytyy sivulta Varhaiskasvatusta ruotsiksi.  

Esiopetusta tarjoavat kielikylpypäiväkodit 

Tutustu päiväkoteihin lisää osoitteesta palvelukartta.hel.fi (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Näin hakeudut kielikylpyyn esiopetuksessa 

Lapset, joilla on varhaiskasvatuspaikka kielikylpypäiväkodissa, jatkavat automaattisesti oman kielikylpypolkunsa mukaiseen esiopetusryhmään. 

Jos haet lapselle kielikylpypaikkaa vasta esiopetuksessa, toimi näin: 

Kielikylpyyn voi hakea myös hakuajan ulkopuolella, ja paikan kielikylpyesiopetuksessa voi saada, jos kielikylpyryhmässä on paikkoja vapaana.

Ruotsin kielen tulee olla lapselle uusi kieli, ja yhden lapsen kotikielistä on oltava suomi. Lisäksi on tärkeää, että perhe haluaa sitoutua kielikylpypolkuun peruskoulun yhdeksänteen luokkaan saakka. 

Lapset, joilla on sisaruksia kielikylpyvuosiluokilla 1–2, ovat etusijalla hakeutuessaan kielikylpyryhmään. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja kielikylpyryhmässä, paikat ryhmään arvotaan. 

Kielirikasteinen esiopetus on kaksikielistä opetusta, jossa ruotsin kielen osuus toiminnasta on 10–25 % ja loput esiopetuksesta on suomeksi. Kielirikasteisessa esiopetuksessa ruotsia käytetään rinnakkain suomen kielen kanssa leikkien, laulaen ja toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Kielirikasteisen esiopetuksen tavoitteena on tutustua ruotsin kieleen ja luoda myönteinen asenne uuden kielen oppimiseen. Kielirikasteista esiopetusta ruotsiksi järjestetään tällä hetkellä yhdessä Helsingin kaupungin päiväkodissa. 

Huomaathan, että kielirikasteinen opinpolku ei automaattisesti jatku perusopetuksessa. Jos haluat hakea lapselle paikkaa kaksikieliseen tai englanninkieliseen kunnalliseen perusopetukseen, tutustu hakuohjeisiin: Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen.  Lisätietoa eri kielillä järjestettävästä perusopetuksesta ja kielipoluista löytyy perusopetusta eri kielillä verkkosivulta sekä peruskoulujen omilta verkkosivuilta .

Kielirikasteista esiopetusta ruotsiksi tarjoaa:

Näin hakeudut kielirikasteiseen esiopetukseen 

 • Kielirikasteisen esiopetuksen paikkoja tarjotaan ensisijaisesti kyseisten päiväkotien esiopetuksen oppilaaksiottoalueella asuville lapsille.
 • Kielirikasteista esiopetusta järjestävään päiväkotiin voi hakea samalla tavoin kuin muihinkin esiopetusta järjestäviin päiväkoteihin täyttämällä esiopetushakemuksen Astissa esiopetuksen hakuaikana 14.-29.2.2024. Valitse hakutoiveeksi toivomasi päiväkoti. 
 • Kielirikasteista esiopetusta järjestetään, mikäli esiopetusryhmässä on kyseistä kieltä osaavaa henkilöstöä. Kielirikasteista esiopetusta ei välttämättä järjestetä esiopetuksen toimipaikan kaikissa esiopetusryhmissä.
 • Mikäli olet saanut paikan lapsellesi esiopetuksen toimipaikasta, missä tarjotaan kielirikasteista esiopetusta ja haluat lisätietoa lapsen ryhmään liittyen, olethan suoraan yhteydessä kyseisen esiopetuksen toimipaikan päiväkodinjohtajaan.

Helsingissä on yksi yksityinen päiväkoti, joka tarjoaa ruotsinkielistä esiopetusta. Tutustu päiväkotiin tarkemmin sen omilta nettisivuilta alla olevasta linkistä. 

Yksityiseen päiväkotiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin. 

Ruotsinkielistä esiopetusta yksityisessä päiväkodissa tarjoaa:

Esiopetusta pohjoissaameksi

Päiväkoti Susanna järjestää pohjoissaamenkielistä esiopetusta Pasilan peruskoulun tiloissa. Pohjoissaamenkielinen esiopetus perustuu saamelaisiin arvoihin, joita ovat kieli, suku, yhteisö, vahva identiteetti, luonto, perinteiset elinkeinot, tasa-arvo ja ihmisyys, monikulttuurisuus, rauha ja sovinnollisuus. Pohjoissaamenkielisen esiopetuksen tavoitteena on kasvattaa lasta itsenäiseksi, vastuulliseksi ja sosiaaliseksi ja tukea hänen kielellisten taitojensa kehittymistä. 

Kaikki lapset ovat tervetulleita pohjoissaamenkieliseen esiopetukseen. Voit hakea paikkaa, vaikka lapsella ei olisi aiempaa pohjoissaamenkielen taitoa. 

Näin hakeudut pohjoissaamenkieliseen esiopetukseen 

Esiopetusta englanniksi

Helsingin kaupunki tarjoaa kahta erilaista englanninkielisen esiopetuksen vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat kaksikielinen suomi–englanti-esiopetus ja englantirikasteinen esiopetus

Nämä muodot eroavat toisistaan siten, että kaksikielisessä suomi-englanti esiopetuksessa englannin kielen osuus on 25–50 % opetuksesta ja kielirikasteisessa esiopetuksessa 10–25 %. 

Kaupungin järjestämän esiopetuksen lisäksi myös yksityiset päiväkodit ja koulut tarjoavat esiopetusta englannin kielellä. Tutustu kunnallisiin ja yksityisiin vaihtoehtoihin alta.

Huomaathan, että englanninkielinen opinpolku ei automaattisesti jatku perusopetuksessa. Jos haluat hakea lapselle paikkaa kaksikieliseen tai englanninkieliseen kunnalliseen perusopetukseen, tutustu hakuohjeisiin: Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen.  Lisätietoa eri kielillä järjestettävästä perusopetuksesta ja kielipoluista löytyy perusopetusta eri kielillä verkkosivulta sekä peruskoulujen omilta verkkosivuilta .

Alla listatut kunnalliset päiväkodit tarjoavat kaksikielistä suomi–englanti-esiopetusta. 

Koillinen Helsinki 

Itäinen Helsinki 

Läntinen Helsinki

Näin hakeudut kaksikieliseen suomi–englanti-esiopetukseen 

 •  Kaksikielisen suomi-englanti esiopetuksen paikkoja tarjotaan ensisijaisesti kyseisten päiväkotien esiopetuksen oppilaaksiottoalueella asuville lapsille. 
 • Myös muilla esiopetuksen oppilaaksiottoalueilla asuvat lapset voivat hakea ja saada ryhmästä paikan, jos ryhmässä on tilaa. 
 • Kaksikieliseen suomi-englanti esiopetukseen hakeudutaan täyttämällä esiopetushakemus Astissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) hakuaikana 14.2.–29.2.2024. Hakeminen on mahdollista myös hakuajan jälkeen.
 • Valitse hakutoiveeksi toivomasi päiväkoti 
 • Lähetä hakemus ja ilmoita sen jälkeen varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, että haluat lapsesi kaksikieliseen suomi–englanti-ryhmään. 
 • Mikäli olet saanut paikan lapsellesi esiopetuksen toimipaikasta, missä tarjotaan kaksikielistä suomi-englanti-esiopetusta ja haluat lisätietoa lapsen ryhmään liittyen, olethan suoraan yhteydessä kyseisen esiopetuksen toimipaikan päiväkodinjohtajaan.

Alla listatut kunnalliset päiväkodit tarjoavat kielirikasteista esiopetusta englanniksi. 

Pohjoinen alue 

Koillinen alue

Kaakkoinen Helsinki 

Itäinen alue 

Eteläinen alue 

Läntinen alue 

Keskinen alue 

Näin hakeudut kielirikasteiseen suomi–englanti-esiopetukseen 

 • Kielirikasteisen esiopetuksen paikkoja tarjotaan ensisijaisesti kyseisten päiväkotien esiopetuksen oppilaaksiottoalueella asuville lapsille. 
 • Kielirikasteista esiopetusta järjestävään päiväkotiin voi hakea samalla tavoin kuin muihinkin esiopetusta järjestäviin päiväkoteihin täyttämällä esiopetushakemuksen Astissa esiopetuksen hakuaikana 14.-29.2.2024. Valitse hakutoiveeksi toivomasi päiväkoti.
 • Kielirikasteista esiopetusta järjestetään, mikäli esiopetusryhmässä on kyseistä kieltä osaavaa henkilöstöä. Kielirikasteista esiopetusta ei välttämättä järjestetä esiopetuksen toimipaikan kaikissa esiopetusryhmissä.
 • Mikäli olet saanut paikan lapsellesi esiopetuksen toimipaikasta, missä tarjotaan kielirikasteista suomi-englanti-esiopetusta ja haluat lisätietoa lapsen ryhmään liittyen, olethan suoraan yhteydessä kyseisen esiopetuksen toimipaikan päiväkodinjohtajaan.

Osa yksityisestä esiopetuksesta on kaksikielistä suomi–englanti-esiopetusta ja osa kokonaan englanninkielistä. Yksityisen päiväkodin tai koulun järjestämään esiopetukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin tai kouluun. 

Kokonaan englanninkielinen yksityinen esiopetus toimintavuonna 2023-2024 

Alla olevat yksityiset päiväkodit ja koulut tarjoavat kokonaan englanninkielistä esiopetusta Helsingissä toimintavuonna 2023–2024. Tutustu vaihtoehtoihin linkeistä:  

Kaksikielinen yksityinen suomi–englanti-esiopetus 2023–2024 

Alla olevissa yksityisissä päiväkodeissa ja kouluissa  tarjotaan kaksikielistä esiopetusta, jossa käytetään sekä suomea että englantia. Tutustu toimipisteisiin linkeistä:  

Esiopetusta muilla kielillä 

Helsingissä on runsaasti esiopetusvaihtoehtoja monilla eri kielillä. Esiopetusta eri kielillä järjestetään sekä Helsingin kaupungin päiväkodeissa, että yksityisissä päiväkodeissa ja kouluissa.

Huomaathan, että erikielinen opinpolku ei automaattisesti jatku perusopetuksessa. Jos haluat hakea lapselle paikkaa kaksikieliseen tai englanninkieliseen kunnalliseen perusopetukseen, tutustu hakuohjeisiin: Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen. Lisätietoa eri kielillä järjestettävästä perusopetuksesta ja kielipoluista löytyy perusopetusta eri kielillä verkkosivulta sekä peruskoulujen omilta verkkosivuilta .

Helsingin kaupunki järjestää kielirikasteista esiopetusta useilla eri kielillä. Kielirikasteisessa esiopetuksessa kohdekielen osuus toiminnasta on 10-25 % ja loput suomeksi. Kohdekieltä käytetään rinnakkain suomen kielen kanssa leikkien, laulaen ja toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Tavoitteena on tutustua uuteen kieleen ja luoda myönteinen asenne uuden kielen oppimiseen.

Kaupungin järjestämän kielirikasteisen esiopetuksen kielivaihtoehdot ovat englanti, ranska, ruotsi ja venäjä.

Huomaathan, että kielirikasteinen opinpolku ei automaattisesti jatku perusopetuksessa. Jos haluat hakea lapselle paikkaa kaksikieliseen tai englanninkieliseen kunnalliseen perusopetukseen, tutustu hakuohjeisiin: Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen. Lisätietoa eri kielillä järjestettävästä perusopetuksesta ja kielipoluista löytyy perusopetusta eri kielillä verkkosivulta sekä peruskoulujen omilta verkkosivuilta .

Kielirikasteista esiopetusta ranskaksi: 

Pohjoinen alue

Koillinen alue

Kielirikasteista esiopetusta venäjäksi: 

Itäinen alue

Näin hakeudut kielirikasteiseen esiopetukseen 

 • Kielirikasteisen esiopetuksen paikkoja tarjotaan ensisijaisesti kyseisten päiväkotien esiopetuksen oppilaaksiottoalueella asuville lapsille. Myös muilla esiopetuksen oppilaaksiottoalueilla asuvat lapset voivat hakea ja saada ryhmästä paikan, jos ryhmässä on tilaa. 
 • Kielirikasteiseen esiopetukseen hakeudutaan täyttämällä esiopetushakemus Astissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) hakuaikana 14.2.–29.2.2024. Hakeminen on mahdollista myös hakuajan jälkeen.
 • Valitse hakutoiveeksi toivomasi päiväkoti
 • Lähetä hakemus ja ilmoita sen jälkeen varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen, että haluat lapsesi kielirikasteiseen ryhmään. 
 • Mikäli olet saanut paikan lapsellesi esiopetuksen toimipaikasta, missä tarjotaan kielirikasteista esiopetusta ja haluat lisätietoa lapsen ryhmään liittyen, olethan suoraan yhteydessä kyseisen esiopetuksen toimipaikan päiväkodinjohtajaan.

Yksityiset päiväkodit ja koulut tarjoavat esiopetusta eri kielillä joko kaksikielisenä tai kokonaan kohdekielellä. Tutustu eri kielivaihtoehtoihin tarkemmin alla olevasta listauksesta. 

Yksityisen sektorin järjestämään esiopetukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan yksityiseen päiväkotiin tai kouluun. 

Esiopetusta eri kielillä yksityisissä päiväkodeissa ja kouluissa (2023–2024) 

Espanjaksi: 

Ranskaksi: 

Saksaksi: 

Helsingin Saksalainen koulun esiopetus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) järjestetään alla olevien päiväkotien tiloissa:

Venäjäksi:

Viroksi: