Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on yksi varhaiskasvatuksen muodoista. Perhepäivähoito sopii erityisesti taaperoille ja leikki-ikäisille.

Perhepäivähoidossa lapsi saa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun pienessä ryhmässä, kodinomaisessa ympäristössä. Leikin kautta perhepäivähoidossa opitaan monipuolisesti arjen taitoja oman hoitajan ohjauksessa. Varhaiskasvatusta toteutetaan Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman, yksikön toimintasuunnitelman ja ryhmän pedagogisen suunnitelman mukaisesti. Perhepäivähoitajan esihenkilönä toimii päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja.

Oppimisympäristönä käytetään koko kaupunkia, joten lapsilla on mahdollisuus tutustua kotikaupunkiinsa Helsinkiin ja sen palveluihin. Päivien kulkua voidaan muokata joustavasti lasten ideoiden ja hoitajan erityisosaamisen mukaan.

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan. Kaikissa perhepäivähoidon muodoissa lapsiryhmän koko on neljä. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi esiopetusikäinen tai koululainen.

Hoitoaika sovitaan lapsikohtaisesti huoltajien työssäoloajan, opiskelun tai muun tarpeen mukaan. Perhepäivähoitajan työaika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Hoitajan ollessa poissa lapselle järjestetään varahoito. Lapselle sovitaan varahoitopaikka hoidon alkaessa ja siihen tutustutaan mahdollisuuksien mukaan. Varahoito tapahtuu ryhmäperhepäivähoidossa, päiväkodissa tai toisen hoitajan ryhmässä.

Perhepäivähoitajan esimiehenä toimii alueen perhepäivähoidon ohjaaja. Saat häneltä lisätietoja perhepäivähoidosta ja hoitopaikoista.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee kaupungin tiloissa. Lapsiryhmän koko on kahdeksan alle kouluikäistä lasta. Lisäksi ryhmässä voi olla kaksi osapäiväistä esikoulu- tai kouluikäistä lasta.

Ryhmäperhepäiväkodit ovat auki 9 tuntia vuorokaudessa. Tarkemmat tiedot aukioloajoista saat alueen perhepäivähoidon ohjaajalta.

Perhepäivähoitajan esimiehenä toimii alueen perhepäivähoidon ohjaaja. Tarvittaessa saatte häneltä lisätietoja ryhmäperhepäivähoidosta.

Kolmiperhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoidon hoitoringissä on neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi osapäivähoidossa voi olla esiopetusikäinen tai koululainen. Hoitorenkaan voi muodostaa 1-4 perhettä, ja toiminta tapahtuu pääsääntöisesti vuoroviikoin perheiden kotona. Kolmiperhepäivähoitomuoto vaatii perheiltä joustavuutta ja yhteistyötaitoja.

Kolmiperhepäivähoidon lapset on vakuutettu hoitopäivän aikana. Kaupungin vakuutus ei korvaa tavaroille tapahtuvia vahinkoja.

Lisätietoa kolmiperhepäivähoidosta ja hoitopaikoista saa alueen perhepäivähoidon ohjaajalta.

Täytä lomake

Kolmiperhepäivähoitoon haetaan paperilomakkeella