Omaishoidon harkinnanvarainen hoito ja tuki

Voimme järjestää omaishoitoperheelle tarpeen mukaan harkinnanvaraista hoitoa ja tukea.

Omaishoidon tuen asiakasperheet voivat saada harkinnanvaraista hoitoa ja tukea auttamaan omaishoitotilanteessa jaksamisessa. Harkinnanvarainen hoito tai tuki järjestetään kotiin tai kodin ulkopuoliseen yksikköön.

Harkinnanvaraista hoitoa ovat esimerkiksi osavuorokautinen hoito, lyhytaikainen hoito, kotiavustajapalvelu ja päivätoiminta. Teemme harkinnanvaraisesta hoidosta päätöksen.

Jos olet kiinnostunut omaishoidon harkinnanvaraisesta hoidosta tai tuesta, ota yhteyttä omatyöntekijääsi.

Harkinnanvaraisen hoidon vaihtoehdot

Osavuorokautinen hoito tarkoittaa sitä, että hoidettava viettää päivän tai yön hoivakodissa tai palvelutalossa. Omaishoitoperhe ja omatyöntekijä arvioivat yhdessä, onko perheellä tarvetta osavuorokautiselle hoidolle. Voimme myöntää hoitoa tarpeen mukaan, mutta kuitenkin enintään kuusi kertaa kuukaudessa.

Hoito on maksullista.

Siirry hinnastoon

Lyhytaikaisessa hoidossa omaishoidettava viettää hoivakodissa tai palvelutalossa useamman vuorokauden. Lyhytaikaista hoitoa järjestämme kaupungin omassa tai yksityisessä hoivakodissa tai palvelutalossa.  

Omaishoitoperhe ja omatyöntekijä arvioivat yhdessä, tarvitseeko perhe lyhytaikaista hoitoa. Voimme myöntää lyhytaikaista hoitoa tarpeen ja harkinnan mukaan.

Lyhtyaikaishoito on maksullista.

Siirry hinnastoon

Omaishoidon kotiavustajapalvelun avulla omaishoitaja saa aikaa omien asioiden hoitamiseen ja virkistäytymiseen. Kotiavustajapalvelua voi saada enintään kahdeksan tuntia kuukaudessa. Kotiavustajan käynti kannattaa varata hyvissä ajoin. 

Omaishoidon kotiavustaja tulee kotiin ja huolehtii hoidettavasta. Hän auttaa esimerkiksi ruokailussa, wc-käynneissä ja ulkoilussa. Kotiavustaja ei huolehdi lääkkeiden antamisesta eikä kodin hoidosta. 

Kotiavustajapalvelu on maksutonta.

Omaishoidettava voi osallistua ikääntyneiden päivätoimintaan. Lue päivätoiminnasta lisää ikääntyneiden päivätoiminnan sivulta.

Siirry ikääntyneiden päivätoiminnan sivulle