Helsingfors naturskyddsområden

I Helsingfors inrättas flera nya naturskyddsområden varje år. Områdenas primära uppgift är att skydda naturens mångfald och därför begränsas användningen av dem med fredningsföreskrifter. Många naturskyddsområden är också populära rekreationsområden.
Ihminen kiikaroi lintutornista ruovikkoiselle lahdelle
Bild: Mira Lainiola

Helsingfors naturskyddsområden har inrättats särskilt på basis av hur värdefulla de är för fågelbestånd och skog. Nästan hälften av Helsingfors naturskyddsområden ligger på öar. De mest betydelsefulla fågelskyddsområdena är Vik-Gammelstadsvikens och Östersundoms fågelvatten. Tomtbacka urskogsområde är det största skogsbevuxna skyddsområdet. Skyddsområden finns även på mark som Helsingfors äger i andra kommuner, exempelvis i Sibbo, Esbo, Hangö och Ingå.

Största delen av Helsingfors naturskyddsområden är privata naturskyddsområden som inrättats på initiativ av markägaren (oftast Helsingfors stad). Markägaren kan i sitt fredningsförslag föreslå bestämmelser som begränsar användningen av området. Efter skyddsbeslutet stannar områdena kvar hos den privata ägaren eller kommunen.

Processen för inrättande av ett naturskyddsområde tar vanligtvis 2–3 år. Vanligtvis inrättas nya naturskyddsområden i enlighet med naturskyddsprogrammet.

Skeden i inrättandet av naturskyddsområden

  1. Naturuppgifterna för ett planerat naturskyddsområde kompletteras med nödvändiga naturutredningar.

  2. Helsingfors miljötjänster bereder ett fredningsförslag för naturskyddsområdet samt en vård- och användningsplan tillsammans med experter och intressentgrupper. Under processen ordnas i regel även ett invånarmöte. Skriftliga kommentarer kan lämnas till utkasten av vård- och användningsplaner.
  3. Inrättningsförslaget samt vård- och användningsplanen går vidare till behandling inom stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion.
  4. Inrättningsförslaget samt vård- och användningsplanen går vidare till behandling inom stadsstyrelsen.
  5. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) fattar ett fredningsbeslut om naturskyddsområdet och bekräftar vård- och användningsplanen.

 

Naturskyddsområdena uppdelade enligt typ

Öppna dragspelsmenyerna och läs mer om Helsingfors naturskyddsområden. Via länkarna i tabellen kan du se var områdena finns. Genom att klicka på positionsdatans kartfilter får du mer information om områdena och därtill hörande beslut (skyddsbeslut, vård- och användningsplaner).

Naturskyddsområdenas ytarealer anges i tabellen med en decimals noggrannhet. Områdenas typklassificering är en riktgivande uppdelning och inget naturskyddsområde representerar nödvändigtvis bara en klass. Tabellerna är uppdaterade i mars 2023.

Skyddsområde Areal (ha) Läge på kartan Friluftsområde och tjänster
Arboretum Saario 6,3 Arboretum Saario, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Tomtbacka urskogs 23,0 Tomtbacka urskogs, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst) Tomtbackas naturområde (på finska)
Tomtbackaskogen 136,9 Tomtbackaskogens, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst) Tomtbackas naturområde (på finska)
Österängsdalen 7,2 Österängsdalens, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)  
Stenuddens gamla skog 12,5 Stenuddens gamla skog, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst) Stenuddens friluftsområde (på finska)
Västerrönnskärs lund 0,5 Västerrönnskärs lund, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Rönnskär (på finska)
Svarta backens lund 60,6 Svarta backens lund, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst) Svarta backen(Länk leder till extern tjänst)
Mölyläskogen 12,6 Mölyläskogen, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Vikens naturområde (på finska)
Nackböle arboretum 2,3 Nackböle arboretum, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst) Tomtbackas naturområde (på finska)
Långforsens lundsluttningar 4,7 Långforsens lundsluttningar, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Tomtbackas naturområde (på finska)
Borgnäsets klibbalslund 8,0 Borgnäsets klibbalslund,  läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Borgnäs och Fårholmen (på finska)
Ramsöuddens lund 7,2 Ramsöuddens lund, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Grotensforsens lund 8,6 Grotensforsens lund, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Tomtbackas naturområde (på finska)

Sibbo storskogs nationalpark

(Helsingfors) 

76,0 Sibbo storskogs nationalpark, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Sibbo storskogs nationalpark(Länk leder till extern tjänst)
Stansviks lund och gruvområde 5,5 Stansviks lund och gruvområde, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Nybondasskogens naturskyddsområde 25,1 Nybondasskogens naturskyddsområde, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Nybondas friluftspark
Skanslandets naturskyddsområde 80,5 Skanslandets naturskyddsområde, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Skanslandet(Länk leder till extern tjänst)
Vanda åbrink 3,0 Vanda åbrink, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst), Tomtbackas naturområde (på finska)
Vikkullas och Kasabergets 14,4 Vikkullas och Kasabergets, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)  

Skyddsområde Areal (ha) Läge på kartan Friluftsområde och tjänster
Stora Räntans sydspets och Gamla Räntan 3,9 Stora Räntans sydspets och Gamla Räntan, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Stora Räntan (på finska)
Berggrundet 0,5 Berggrundet, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Bergholmskobben 0,3 Bergholmskobben, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Kapellviken  59,1 Kapellvikens, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Husö friluftsområde (på finska)
Stenholmsörarnas 2,8 Stenholmsörarnas, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)   
Hundhällen 3,3 Hundhällen, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Högholmsklobben 0,6 Högholmsklobben, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Blåbärslandet (på finska)
Sälkuten 0,5 Sälkuten, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)   
Klobbgrundet 0,2 Klobbgrundet, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)   
Lakören 0,1 Lakören, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)   
Låghara 5,1 Låghara, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)   
Brudhällen 1,0 Brudhällen, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Svarta backens och Borgarstrandsviken 36,5 Svarta backens och Borgarstrandsviken, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Svarta backen(Länk leder till extern tjänst)
Jungfruholmarnas fågelskär 0,2 Jungfruholmarnas fågelskär, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Vikaren 0,9 Vikaren, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)   
Notgrundet 2,5 Notgrundet, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)   
Rönnskärskobben 1,8 Rönnskärskobben, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Yttre Långören 7,6 Yttre Långören, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Borgmästargrunden 2,2 Borgmästargrunden, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Borgarstrandsviken 4,5 Borgarstrandsviken, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Svarta backen(Länk leder till extern tjänst)
Prinsessan 0,8 Prinsessan, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Halvvägsholmen och Borgmästarhästen 4,1 Halvvägsholmen och Borgmästarhästen, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Råkobben 0,7 Råkobben, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Skären söder om Fölisön 1,0 skären söder om Fölisön, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Fölisön (på finska)
Tirgrundet 4,6 Tirgrundet, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Tirklacken 2,2 Tirklacken, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Drumsö(Länk leder till extern tjänst)
Topeliusviken 3,4 Topeliusviken, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Yttre Hatten 2,5 Yttre Hatten, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Drumsö(Länk leder till extern tjänst)
Kråkören 1,5 Kråkören, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Vik och Gammelstadsviken 305,7 Vik och Gammelstadsviken, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst) Gammelstadsviken (på finska)
Bergvikshällarna 1,8 Bergvikshällarna, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Mellangrunden 2,4 Mellangrunden, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  
Östersundoms fågelvatten 91,6 Östersundoms fågelvatten, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)  

Helsingfors naturskyddsområden på kartan

Bekanta dig med naturskyddsområdena genom att klicka på områdena på kartan för att få fram områdets namn och tilläggsuppgifter (på finska).

Helsingfors naturskyddsområden på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Identifiera ett naturskyddsområde

Gränsmärke för naturskyddsområde på stolpe Bild: Raisa Ranta
Gränsmärke för naturskyddsområde på stolpe Bild: Raisa Ranta
Gränsmärke för naturskyddsområde målat på ett träd Bild: Mira Lainiola
Gränsmärke för naturskyddsområde målat på ett träd Bild: Mira Lainiola
Skylt om fredningsbestämmelse för naturskyddsområde  Bild: Mira Lainiola
Skylt om fredningsbestämmelse för naturskyddsområde Bild: Mira Lainiola
En skylt om känslig natur uppmanar till att hålla sig på stigen. Förutom i naturskyddsområden kan du även se skylten i andra områden med känslig natur.  Bild: Mira Lainiola
En skylt om känslig natur uppmanar till att hålla sig på stigen. Förutom i naturskyddsområden kan du även se skylten i andra områden med känslig natur. Bild: Mira Lainiola