Anmälan om djurhållning

Anmäl djurhållning av andra än sällskapsdjur samt djurhållningsplatsen till Livsmedelsverket.

Du behöver inte göra en anmälan för sällskapsdjur. Anmälningsplikten av djurhållningsplats gäller hållningsplatser för nötkreatur, får, getter, grisar (inklusive mikro- och minigrisar), hästar, fjäderfä och bin. När djurhållningsplatsen registrerats, kan du anmäla de djurarter som hålls på hållningsplatsen (anmälan om djurhållning). Anmälan om djurhållning och anmälan om djurhållningsplats görs separat. Anmälan måste göras även om du bara har djuren en kort tid, exempelvis sommarhöns.

Anmälningsplikten tryggar livsmedelssäkerheten ända från djurfarmarna. Då kan man snabbt meddela farmarna vid hot av en allvarlig djursjukdom.

Anmäl djurhållning och djurhållningsplatsen till Livsmedelsverket

Anmäl djurhållning och djurhållningsplats på Livsmedelsverkets elektroniska tjänst eller på blankett.

Ifyllda blanketter skickas till Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland på adressen Bäckasgränd 1A, 07880 Liljendal eller per e-post till maaseututoimi@loviisa.fi.

Uträtta ärenden på webben

Gör anmälan på Livsmedelsverkets elektroniska tjänst

Fyll i blankett