Borgnäs och Fårholmen

Det skogsklädda Borgnäs och den kulturhistoriskt intressanta Fårholmen bildar ett mångsidigt och hinderfritt utflyktsmål som är beläget i Gammelstadsviken. Borgnäs klibballund och Vik-Gammelstadsviken är naturskyddsområden.
Ulkoilijat kävelevät ruovikon keskellä kulkevalla lankkupolulla
Bild: Juha Myllymäki

Vad kan du uppleva i Borgnäs och Fårholmen?

Du kan ta dig runt i Borgnäs hinderfritt och följa den breda plankstigen till Fårholmen. Från Fårholmen kan du göra en avstickare till den intilliggande Granholmen. Fårholmen och Granholmen är allmänna rekreationsområden.

Hinderfria naturstigen Naturens sköte  

Borgnäs hinderfria naturstig är en lättframkomlig cirka en kilometer lång rundslinga. Naturstigen går genom naturskyddsområdet Borgnäs allund. 

Naturstigen Naturens sköte(Länk leder till extern tjänst)

Borgnäsets naturstig(Länk leder till extern tjänst)

Hinderfri rutt från Borgnäs till Fårholmen 

Du kan gå från Borgnäs till Fårholmen längs den hinderfria plankstigen. Det finns hinderfria utsiktsplattformar längs plankstigen, där du kan observera livet bland vassen.

Fårholmens plankstig

 

Picknickplatser

På Borgnäs picknickplats kan du äta matsäck ute i naturen. Det finns en skylt för picknickområdet längs naturstigen Naturens sköte.  Det finns flera picknickbord i området.

Matplatser och caféer

Längs Katarina av Sachsens gata finns stånd som säljer mat och förfriskningar, matbilar. Obs! Området är under renovering och stånden kommer tillbaka sommaren 2023.

Det finns ett litet café i Tekniska museet på Kungsgårdsholmen.

Tekniska museet(Länk leder till extern tjänst)

Kokplatser under tak och eldstäder

Det finns inga kokplatser eller andra eldstäder i Borgnäs eller Fårholmen. 

WC 

Bredvid Borgnäs hundpark finns en hinderfri offentlig toalett, Helsingfors-dasset.

Helsingfors-dasset

Katoksellinen puinen piknikpöytä
Bild: Mira Lainiola

Gammelstadsviken är en fågeloas mitt i Helsingfors. Titta på fåglar från de många utsiktspunkterna i Borgnäs och Fårholmen.

Fågelskådningstorn

Från Borgnäs och Fårholmens fågeltorn öppnas en utsikt över Gammelstadsvikens fågelvatten. Fågelskådningstornen är inte hinderfria.

Borgnäs fågelskådningstorn

Fårholmens fågelskådningstorn

Fågelplattformar och utsiktsplattformar

Det finns hinderfria utsiktsplattformar längs plankstigen. Det finns också en hinderfri fågelplattform på Fårholmen.

Fårholmens plankstig, den norra fågelplattformen 

Fårholmens plankstig, den södra fågelplattformen

Fårholmens hinderfria fågelplattform

Gömslen

I Borgnäs finns ett gömsle där man kan beundra fåglar som simmar vid kanten av vassen. Gömslet i Borgnäs är inte tillgängligt. På Fårholmen kommer det att öppnas ett gömsle som även lämpar sig för större grupper. Från gömslet öppnar sig ett landskap över fågelvattnen mot Klobben. 

Borgnäs gömsle

Fårholmens gömsle

Fiske

Bekanta dig med fiskeområdena och mer detaljerade anvisningar. I naturskyddsområdet i Vik-Gammelstadsviken är fiske är helt förbjudet. Verksamhetsstället för fiskeinfo (Viksvägen 1) är öppet enligt överenskommelse (kontakta oss på kalastusinfo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)).

Helsingfors fiskeområden och begränsningar(Länk leder till extern tjänst)

Tekniska museet, Kungsgårdsholmen 

Tekniska museet som grundades år 1969 är det enda allmänna tekniska museet i Finland.

Tekniska museet(Länk leder till extern tjänst)

Villa Anneberg och Annebergs trädgård, Gammelstaden 

Villa Annebergs vänner rf erbjuder cafétjänster och ordnar evenemang i villan. Nyttoväxtföreningen r.y. organiserar aktiviteter i trädgårdsområdet.

Villa Anneberg (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Annebergs trädgård (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Granholmen

Från Fårholmen kan du promenera längs de traditionella spångarna till Granholmen, som är ungefär en hektar stort. Granholmen är ett allmänt rekreationsområde och det finns några stigar i området. Under sommaren kan du också träffa får på ön. Gammelstadens kultur-ekologisk klubb rf har hyrt den gamla trävillan på ön. 

Granholmen-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Betesgång 

I Gammelstadsviken deltar röd- och vitbrokiga kor dvs. östfinsk boskap samt får i skötseln av fågelvattnen. Betessäsongen varar från maj till september. Du kan titta på djuren från fågelskådningsplatserna. Betesgången håller de värdefulla strandängarna öppna och därmed lämpliga för fågellivet.

Fårholmens sommarstugor

På Fårholmen finns det cirka 100 privata sommarstugor. Sommarstugeverksamheten ordnas av Raittiusyhdistys Koitto ry. Fårholmen är ett allmänt rekreationsområde. Som på andra sommarstugeområden, uppmärksamma stugbornas frid i närheten av stugorna.

Fårholmens sommarstugor (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Pohjolan Pirtti, Fårholmen

Mitt på Fårholmen reser sig Pohjolan Pirtti, ett hus av rundtimmer som byggts i början av 1900-talet. Lokalen förvaltas och hyrs ut av Raittiusyhdistys Koitto.

Raittiusyhdistys Koitto (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Koskenranta 

Evenemangscentret Koskenranta hyr ut lokaler för evenemang.

Koskenranta (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Borgnäs är en frodig lund med klibbal och björk, där du kan observera ett exceptionellt stort antal tickor och rosenskinn. Området är också en viktig livsmiljö för många fåglar och reptiler. 

På Fårholmens plankstig går du genom naturskyddsområdet Vik-Gammelstadsviken som kännetecknas av omfattande vassdungar, strandängar, skogskanter och öppna vattenområden. Även en internationellt värdefull fågelvåtmark är ett betydande häckningsområde för många vatten- och våtmarksarter. Under flyttider vilar och äter tusentals fåglar i området. 

Fårholmen och Granholmen tillhör inte skyddsområdet, men de ger också viktiga livsmiljöer, särskilt för fåglar och fladdermöss. 

Naturskyddsområden

Gammelstadsvikens område har två naturskyddsområden: Vik-Gammelstadsviken och Borgnäs klibbalslund. För att skydda naturen har användningen av områdena begränsats genom fridlysningsbestämmelser som är baserade på lagen.

Lue rajoituksista tarkemmin kohdassa säännöt ja suositukset.

Gammelstadsvikens naturskyddsområden, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Webbplatsen Citynature presenterar naturen i Gammelstadsviken

Läs mer om naturen och historian.

Gammelstadsvikens destinationssida(Länk leder till extern tjänst)

Gammelstadsvikens senaste fågelobservationer  

Se de senaste fågelobservationerna i Vik-Gammelstadsviken.

Uppdaterad observationssida (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Borgnäs och Fårholmen

Med hjälp av appen iNaturalist kan du enkelt spara artobservationer på din telefon. Du får hjälp med att identifiera arterna från artificiell intelligens och appens andra användare. Bekräftade observationer sparas i Finlands Artdatacenter och betjänar forskare, myndigheter och naturentusiaster. 

Artobservationer i Borgnäs, Fårholmen och Granholmen (appen)(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Gammelstadsviken(Länk leder till extern tjänst)

Luontopolun reitti kulkee lehtometsässä
Bild: Mira Lainiola
Ihminen kävelee pitkospuita pitkin piilokojua kohti
Bild: Teemu Saloriutta

Gammelstadsvikens område har två naturskyddsområden.  

Gammelstadsvikens naturskyddsområden, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Följ följande regler i Gammelstadsvikens naturskyddsområden

  • Rör dig inte i öppet vatten och vassområden när marken är smält. 
  • Rör dig inte i Bastuvikens område mellan 1.3–30.11, eller vid någon annan tidpunkt med motordrivna fordon. 
  • Fiska inte – fiske är helt förbjudet i naturskyddsområdet i Vik-Gammelstadsviken. 
  • Håll inte hundar, katter eller andra husdjur okopplade. 
  • Tänd inte eld, grilla inte, tälta inte, slå inte läger. 
  • Skada inte växter, svampar eller lavar. 
  • Rör dig inte med motorfordon. Du kan använda ett elassisterat hjälpmedel på stigen Naturens sköte och Fårholmens spångar (gäller personer med funktionsnedsättning). 
  • Cykla inte på spångarna till Fårholmen.  
  • Stör inte vilda djur och förstör inte bon.  
  • Du kan plocka matsvampar och bär.

Se alla fridlysningsbestämmelser för naturskyddsområdena 

Allmänna regler

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Du kan röra dig hinderfritt på Borgnäsets naturstig och Fårholmens spångar. Längs rutten finns hinderfria utsiktsplattformer och en fågelplattform.  

Stigarna på Fårholmen är smalare och det finns en brant stigning till Pohjolan Pirtti på toppen av ön. Spångarna som går från Lammassaari till Granholmen är av vanlig modell och smalare än plankstigen. Tidvis kan spångarna vara täckta av vatten. 

Tillgänglighetsinformationen för Borgnäsets och Fårholmens naturtjänster är fortfarande bristfälliga. När informationen har kartlagts kommer du att hitta en länk till tillgänglighetsinformationen här. Rutterna som går i skogen har inte belysning eller vinterunderhåll. 

Naturstigen Naturens sköte, hinderfri

Fårholmens spångstig och utsiktsplattform, hinderfri

Fårholmens fågelplattform, hinderfri

Friluftsområdets tjänster på kartan

I Borgnäs finns en hinderfri naturstig, WC, hundrastgård och picknickställe. En hinderfri plankstig leder till Fårholmen. I området finns det flera fågelskådningstorn och -plattformar samt två gömslen för att observera naturen. 

Friluftsområdets tjänster på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Fårholmens gömställe . Bild: Mari Ahrenberg / Stara
Fårholmens gömställe . Bild: Mari Ahrenberg / Stara

Det nya gömslet i Fårholmen

En ny naturobservationsplats öppnar i Lammassaari i början av juli. Gömslet är en perfekt bas för att lära sig i naturen. Vid regnigt väder kan du tillbringa en stund för miljöfostran eller en picknick under skyddstaket. I gömslet finns informationstavlor om områdets natur och fåglar. 

Det nya gömslet rymmer upp till 30 personer samtidigt. Gömslet är en naturobservationspunkt som är öppen för alla och kan inte bokas. Respektera naturen och andra utflyktsdeltagares naturupplevelse när du besöker gömslet. 

Bilder på platsen

Lehmät laiduntavat, Kallion kirkko ja kerrostaloja näkyy taustalla
Bild: Kalle Meller
Kolme lasta levähtää katselutasanteella
Bild: Mira Lainiola
Ulkoilija kävelee lankkupolkua pitkin lehdossa
Bild: Mira Lainiola
Ilmakuva jossa näkyy piilokoju, pitkospuita, ruovikkoa ja avovettä
Bild: Tuomas Lahti