Skadade och döda djur

Vad du ska göra om du stöter på ett vilt djur i nöd eller dött.

Räddningsverkets djurräddningsenhet

Djurräddningsenheten vid Helsingfors stads räddningsverk hjälper husdjur och produktionsdjur som har råkat i trångmål i Helsingforsregionen. När det gäller vilda djur sköter djurräddningsenheten endast de situationer där djuret kan utgöra en fara eller en stor skada för människorna eller det inte är möjligt att rädda djuret på egen hand och utan hjälpmedel. I fall av vilda djur ska man ringa nödnumret 112.

Djursjukhuset för vilda djur

Det finns ett djursjukhus för vilda djur på Paloholmen på Högholmen. Sjukhuset tar emot vilda djur som är i behov av hjälp. Om du hittar ett djur ute i naturen kontrollera först om det verkligen behöver hjälp. Till exempel små ekorrungar, unga måsar och ensamma harungar behöver sällan människans hjälp. När du är säker på att djuret behöver hjälp kan du läsa anvisningar om gripande av djuret, första hjälpen och hemvården på djursjukhusets webbplats (på finska)(Länk leder till extern tjänst).

Högholmens djurgård kan inte hämta djur. Vänligen meddela om patienten innan du tar djuret till Högholmen.

Skadade frilevande djur

Högholmens djurgård ger skadade frilevande djur vård. Rehabiliterade djur frisläpps tillbaka till naturen. Frilevande djur i behov av vård tas dagligen emot under djurgårdens öppettider.

Högholmens djurgård kan inte avhämta djuren. Leveransen av djur bör per telefon överenskommas med personalen vid sjukhuset för frilevande djur.

Döda frilevande djur

Små döda frilevande djur kan vid behov läggas i blandavfallet. Stora döda frilevande djur kan vid behov anmälas till tillsynsveterinärerna i Helsingfors stad, tfn 09 310 52434, 09 310 20943, 09 310 32076, 09 31037761 eller 09 310 52720, e-post kymp.elainsuojelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Tillsynsveterinärerna är anträffbara under vardagar. 

Ett dött djur kan vid behov skickas till Livsmedelsverket för undersökningar. Mer information på Livsmedelsverkets sidor: Vilda djur(Länk leder till extern tjänst) 

Om det finns många döda djur i samma område, är det skäl att kontakta tillsynsveterinären i Helsingfors stad, som bedömer om det kan vara fråga om en smittosam djursjukdom.