Viks naturområde

Det mångsidiga naturområdet i Vik är en kombination av värdefulla fågelvåtmarker samt åker- och skogsarealer. Fågelskådningsplatserna erbjuder en fantastisk utsikt över Gammelstadsviken. Området upplivas av Helsingfors universitets urbana forskningsgård och arboretumet med sina växtsamlingar.
Lintubongari kiikaroi lintutornista avoimelle ruovikkoiselle vesialueelle
Bild: Mira Lainiola

Vad kan du uppleva i Vik?

Du kan röra dig runt Vik till fots, på cykel eller skidandes på vintern längs friluftslederna. Informationstavlorna med karta över Gammelstadsviken, som finns längs vandringsleden, hittar du  på webbplatsen Citynature.eu(Länk leder till extern tjänst)

Arboretum i Vik 

Gå längs stigarna och utforska växtsamlingarna i arboretumet i Vik. Du hittar kartan och dess stigar på arboretumets webbplats, under avsnittet tjänster och tillgänglighet. 

Arboretum i Vik (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Friluftsleder som går genom Hertonäs idrottspark 

Hertonäs idrottspark konditionsbana 2,2 km, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Hertonäs idrottspark konditionsbana 3,2 km, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Hertonäs idrottspark konditionsbana 4,9 km, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

 

Skidspår som går genom Hertonäs idrottspark 

Skidspåret i Hertonäs idrottspark 3,2 km, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Skidspåret i Hertonäs idrottspark 4,9 km, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

 

 

Picknickplatser 

I arboretum i Vik, framför fågeltornet i Keinumäki, finns bord där du kan äta din matsäck. Det finns också bord med bänkar nära Hakalas och Bäckvikens fågelskådningstorn. 

Arboretum i Vik, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Hakalas fågelskådningstorn, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Bäckvikens fågelskådningstorn, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Matplatser och caféer 

Unicafe Tähkä ligger i intill forskningsgården i Vik nära universitetscampus i Vik.  

Unicafe Tähkä(Länk leder till extern tjänst)

Den tidigare Gardenias lokaler har nu en bryggerirestaurang. 

CoolHead Brew(Länk leder till extern tjänst)

Kokplatser under tak och eldstäder  

Det finns inga kokplatser eller andra eldstäder i fågelområdet i Vik.  

WC 

I arboretumet i Vik, nära fågeltornen finns det toaletter från maj till oktober. Toaletterna är inte hinderfria.

Arboretum i Vik, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Gammelstadsviken är en fågeloas mitt i Helsingfors. Titta på fåglar från flera utsiktsplatser. På denna sida finns utsiktsplatserna på östra sidan av Gammelstadsviken. Andra bra ställen för fågelskådning är sandvägarna som gränsar till åkerområdena i Vik och Mölyläs klippa.  

Fågelskådningstorn 

Från Keinumäkis, Hakalas, Bäcksvikens och Fastholmens fågeltorn öppnas en utsikt över Gammelstadsvikens fågelvatten. Fågelskådningstornen är inte hinderfira.  

Keinumäkis fågelskådningstorn

Hakalas fågelskådningstorn

Bäckvikens fågelskådningstorn

Fastholmens fågelskådningstorn

Fågelplattformar och utsiktsplattformar 

Du kan observera livet i fågelvattnen i Gammelstadsviken från den hinderfria utsiktsplattformen i Hakala. Från den mindre fågelskådningsplattformen i Bäcksviken öppnas en utsikt över åkrarna i Vik och dammarna som restaurerats för sjöfåglar. Fåglar är lätta att observera även utan kikare i dagvattenbassängerna vid Idviksbäcken. Dagvattenbassängerna ligger längs Viksvägen, mittemot landshövdingsparken.  

Hakalas fågelplattform, hinderfri utsiktsplattform

Bäckvikens fågelplattform

Fiske

I naturskyddsområdet i Vik-Gammelstadsviken är fiske är helt förbjudet.  

Helsingfors fiskeområden och begränsningar(Länk leder till extern tjänst)

Förvaltning av fågelvatten 

Du kan se tecken på restaurering och hantering av fågelvatten från rutterna längs Gammelstadsvikens strand och från fågelskådningsplatserna. Igenväxning av livsmiljöer förhindras varje år genom maskinslåtter av vassdungar. Djur som betar på strandängar bidrar också till att förebygga igenväxning. I Bäcksviken i Vik kan du observera fåglarnas liv i dammar grävda längs Viksbäcken och friluftsleden. Helsingforsregionens Ornitologiska Förening Tringa ry ordnar slåttertalko i området under sensommaren.

Helsingforsregionens Ornitologiska Förening Tringa ry (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Arboretum i Vik 

Det cirka 23 kvadrater stora arboretumet i Vik grundades 1969 för forsknings- och utbildningssyften. Arboretum fungerar som en forsknings- och inlärningsmiljö samt ett utomhus- och rekreationsområde. Arboretum har fritt inträde. 

Arboretum i Vik (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Forskningsgården i Vik 

Forskningsgården i Vik betjänar forskningen och undervisningen inom jord- och skogsbruksvetenskaper vid Helsingfors universitet. Grupper, som daghem och skolgrupper, kan besöka gården enligt överenskommelse. I början av maj släpps korna på forskningsgården i Vik ut på bete. Betande kor kan beundras på åkrarna bredvid forskningsgården. På forskningsgården i Vik ordnar också publika evenemang.  

Forskningsgården i Vik(Länk leder till extern tjänst)

Vik-Gammelstadsvikens naturskyddsområde är det största skyddsområdet i Helsingfors. Området är ett betydande häckningsområde för vatten- och våtmarksfåglar och en viloplats under flyttning. Skyddsområdet är också en del av Naturaområdet Gammelstadsvikens fågelvatten. 

Åkrarna och skogarna i naturtillstånd i Vik är en viktig del av den ekologiska helheten vid Gammelstadsviken. Mångfalden av livsmiljöer möjliggör i området en mycket rik variation av arter, som också delvis kompletteras av arboretumet i Vik. 

Förutom fågelbeståndet har Gammelstadsviken ett särskilt värde som en destination för bland annat groddjur och reptiler. Vik är ett av de få områden i Helsingfors där det finns åkergrodor. 

Naturskyddsområden 

I Gammelstadsvikens område finns flera naturskyddsområden. För att skydda naturen har användningen av områdena begränsats genom fridlysningsbestämmelser som är baserade på lagen. Läs mer om begränsningarna i avsnittet Regler och rekommendationer.

Naturskyddsområden, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Webbplatsen Citynature presenterar naturen i Gammelstadsviken 

Läs mer om naturen och historian. Se även de informationstavlor och kartskyltar som finns längs Gammelstadsvikens friluftsleder på kartan. 

Gammelstadsvikens destinationssida(Länk leder till extern tjänst)

Gammelstadsvikens senaste fågelobservationer  

Se de senaste fågelobservationerna i Vik-Gammelstadsviken 

Uppdaterad observationssida (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Vik och Gammelstadsviken  

Med hjälp av appen iNaturalist kan du enkelt spara artobservationer på din telefon. Du får hjälp med att identifiera arterna från artificiell intelligens och appens andra användare. Bekräftade observationer sparas i Finlands Artdatacenter och betjänar forskare, myndigheter och naturentusiaster.  

Artobservationer i Vik och Gammelstadsviken (inaturalist.laji.fi) (Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Vik och Gammelstadsviken (laji.fi) (Länk leder till extern tjänst)

Suokukkoja Purolahden lietteellä
Bild: Kalle Meller
Harmaahaikara lentää ruovikon yllä
Bild: Kalle Meller

Regler och bestämmelser för naturskyddsområdena 

I Gammelstadsvikens område finns flera naturskyddsområden. 

Naturskyddsområden, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Följ följande regler i Gammelstadsvikens naturskyddsområden 
 • Rör dig inte i öppet vatten och vassområden när marken är smält 
 • Rör dig inte i Bastuvikens område mellan 1.3–30.11, eller vid någon annan tidpunkt med motordrivna fordon 
 • Fiska inte – fiske är helt förbjudet i naturskyddsområdet i Vik-Gammelstadsviken 
 • Håll inte hundar, katter eller andra husdjur okopplade 
 • Tänd inte eld, grilla inte, tälta inte och slå inte läger  
 • Skada inte växter, svampar eller lavar 
 • Rör dig inte med motorfordon. Du kan använda ett elassisterat hjälpmedel på stigen Naturens sköte och Fårholmens spångar (gäller personer med funktionsnedsättning). 
 • Cykla inte på spångarna till Fårholmen 
 • Cykla inte i Mölylä skog utanför rutterna 
 • Stör inte vilda djur och förstör inte bon  
 • Du kan plocka matsvampar och bär 
Se alla fridlysningsbestämmelser för naturskyddsområdena 

Allmänna regler 

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Du kan röra dig runt Vik vid Gammelstadsviken på friluftsleder. På vissa friluftsleder finns det skidspår på vintern.  Rutterna har inte belysning. Tillgänglighetsinformationen för områdets naturtjänster är fortfarande bristfälliga. När informationen har kartlagts kommer du att hitta en länk till tillgänglighetsinformationen här. 

Hakalas fågelplattform är hinderfri

Tillgänglighetsinformation för arboretum i Vik (på finska) (Länk leder till extern tjänst)

Friluftsområdets tjänster på kartan

I Vik finns det flera fågeltorn och fågelplattformar. Du kan gå, cykla eller skida runt Gammelstadsviken. 

Viikin ulkoilualueen palvelut kartalla. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Bilder från Vik

Hakalan lintutornista kuvattua ruovikko- ja avovesimaisema
Bild: Mira Lainiola
Lintubongari kiikaroi esteettömältä lintulavalta kohti ruovikkomaisemaa
Bild: Mira Lainiola
Två skidåkare tittar på den snöiga fågeln viken från toppen av klippan.
Bild: Raisa Ranta
Aikuinen ja lapset pyöräilevät ulkoilureitillä
Bild: Kalle Meller

Fiskarfåglarnas ö Klobben

Fiskarfåglarnas ö Klobben

Havsörnen häckade för första gången i Helsingfors naturskyddsområde i Gammelstadsviken år 2020. På den lilla ön Klobben finns också en gråhägerkoloni och skarvar. I videon går vi runt i fågelområdena i Vik och diskuterar arter som häckar intill varandra. Återvänder havsörnen till sin gamla häckningsplats?