Naturcentrets tjänster för daghem och skolor

Stora Räntans naturcentrum erbjuder ledd och kostnadsfri miljöfostran för daghem och skolgrupper i Helsingfors. För fostrare och lärare samt stadsbor ordnas kurser i miljöfostran. Verksamheten anordnas i naturcentrets lokaler på ön Stora Räntan och på fastlandet.

På den här sidan

Lapset seisovat meren äärellä kallioilla haavit kädessään
Bild: Raisa Ranta

Stora Räntans naturcentrum är en fältstation för miljöfostran i hjärtat av skärgårdsnaturen. I Stora Räntans naturskola lär sig eleverna utomhus i havsbrisen eller i ett laboratorium. En naturskoldag på ön bjuder alltid på insikter att ta med hem. Under öäventyret får de unga naturforskarna leva sig in i en äventyrsberättelse i egen takt. Kurserna på Stora Räntans naturcentrum leds av miljötjänsternas egen personal och andra experter.

 

Öäventyr för grupper inom småbarnspedagogiken

Ansök om en öäventyrsdag för fem- och sexåringar i april

Stora Räntans naturcentrum ordnar öäventyrsdagar för daghems- och förskolegrupper i Helsingfors under maj–september. Vårsäsongen sträcker sig från maj till midsommar och höstsäsongen från mitten av augusti till mitten av september.  Ansök om en öäventyrsdag med hjälp av webbformuläret inom mars–april.  Stora Räntans naturcentrum informerar daghemmen i förväg om det exakta datumet för ansökan via e-post. Öäventyrsdagarna fördelas bland de sökande grupperna enligt anmälningsordning och området för småbarnspedagogik, med beaktande av regional jämlikhet.

Under äventyrsutflykten presenterar en miljöfostrare den unika skärgårdsnaturen och undervattensvärlden i Finska viken för er grupp på ett inlevelsefullt och undersökande sätt. Öäventyren är lämpliga för fem- och sexåringar i förskolan.

Välj passande tidpunkt och längd för utflykten för din grupp

Den maximala storleken på en äventyrsgrupp är 16 barn.  För större grupper reserverar naturcentret två parallella äventyr som startar samtidigt. Minst två vuxna från daghemmet bör delta per äventyrsgrupp.

Du kan välja mellan ett 3 eller 4 timmars äventyr på ön. Starttiden för utfärden kan också väljas för att passa gruppen. Vanligtvis börjar äventyren på ön kl. 9.30 eller 10.30. Under fyra timmar på ön hinner ni uppleva mer. Utflyktsdagen inkluderar alltid en halvtimmes matpaus. Grupper som deltar i äventyret får ett informationsbrev innan utflyktsdagen!  Brevet innehåller mer detaljerade instruktioner om hur man förbereder sig för dagen.

Öäventyret är gratis, med undantag för resan med förbindelsebåt som betalas av grupperna själva. Öäventyrets språk är finska.

Ansökan om öäventyr 

Se ansökningsanvisningarna på den finska sidan. Ansökningsformuläret fylls i på finska. Ansökningstiden 2024 är 20.3.-22.3. När ansökningstiden tagit slut kontaktar vi alla grupper som anmält sig per e-post. 

Päiväkotiryhmä istuu meren äärellä kallioilla ja seuraa ympäristökasvattajaa
Bild: Raisa Ranta

Naturskoledagar för skol- och gymnasiegrupper

Ansök om naturstudiedag för 4–6-klassare på våren

Stora Räntans naturcentrum ordnar gratis naturskoldagar för skolorna i Helsingfors. Naturstudiedagarna riktar sig till årskurs 4–6 i grundskolan. Längden på naturstudiedagen är 4–5 timmar.

Naturskoleläraren, tillsammans med sina medhjälpare, guidar eleverna på en studieutflykt till klippiga stränder och strandskogar. Klassen är uppdelad i mindre grupper på ön och eleverna har tillgång till forskningsutrustning. Klassens lärare övervakar och leder en grupp med hjälp av naturskolelärarens instruktioner. Dagens observationer och upplevelser delas i hela klassen på eftermiddagen. Läraren deltar tillsammans med instruktörerna i arrangemangen under elevernas dag. Klassens lärare ansvarar för att organisera elevernas resor och matsäck.

Naturstudiedagen bygger på teman som varierar beroende på årstid

Under våren är fåglarna de mest synliga invånarna på Stora Räntan. På ön kan vi på nära håll observera vad häckfåglarna sysslar med. Skärgårdens växter och de fjärilar och andra insekter som surrar kring växterna under höstsäsongen väcker uppmärksamhet. Vi samlar in dem för att studera dem på olika sätt. Vi studerar havet och plankton på öns stränder året om. Vi håvar in plankton och letar efter alger och mikroorganismer i vattnet. I naturhuset granskar vi våra fynd och havsorganismernas spännande detaljer med mikroskop. Med hjälp av mobilappen iNaturalist kan eleverna lära sig känna igen arter på ett nytt sätt.

Ansökan om naturstudiedagar 

Ansökan om vårens naturstudiedagar är öppen fram till den 15 mars 2024 och ansökan om höstens naturstudiedagar är öppen fram till den 8 maj 2024. Mer noggrann information om naturskoledagarna 2024 hittar du på den finskspråkiga sidan

Luontokouluopettaja opastaa oppilaita lintuluokassa
Bild: Raisa Ranta

Ansök om miljöstudiedag för 7–9-klassare och gymnasieelever

Stora Räntans naturcentrum ordnar gratis naturskoldagar för skolorna i Helsingfors. Miljöstudiedagarna riktar sig till elever i klass 7–9 och gymnasieelever. Ansökan till miljöstudiedagarna är fortlöpande. Undervisningen sker från maj till september på ön Stora Räntan och på fastlandet även vid andra tidpunkter. Längden på miljöstudiedagen är 2–5 timmar.

Nyhetsrubrikerna talar om blågröna alger, mikroplast, luftföroreningar, olja och smutsigt vatten! Under miljöstudiedagarna studerar vi miljötillståndet i Helsingfors och funderar på vad vi själva kan göra för miljön. Vi bedriver praktisk mikroplast- och vattenforskning i ett undervisningslaboratorium beläget i historiska lokaler. Vi funderar på vad de erhållna resultaten och vår egen verksamhet innebär för vår egen livsmiljö.

Alternativa teman för miljöstudiedagen

  • Tillståndet i Östersjön genom undersökning av vattenprover (längd 2–5 timmar)

Vad är Östersjöns tillstånd och vad kan du själv göra för det? Vi lär oss om vattenprovtagning och undersökning av vatten i ett undervisningslaboratorium. Under dagen kan vi ta en titt under ytan vid brackvattenakvarierna på Stora Räntan. Alternativ: Vattenprovsundersökning i skolans närmiljö.

  • Mikroplast i fisk (längd 2–5 timmar)

Finns det mikroplast i fisken i Östersjön? Hur kan du själv påverka de mikroplaster som ansamlas i Östersjön? Vi undersöker tarmprover från fisk i undervisningslaboratoriet på Stora Räntan och fördjupar oss i plastproblemet. Alternativ: Undersökning av mikroplaster i skolans utrymmen / En PowerPoint-presentation med tillhörande uppgifter på distans/i skolan.

  • Luftkvalitet (provtagning 2–4 veckor, närundervisning 2 x 2 timmar)

Vilken typ av luft andas vi? I vår studie undersöker vi luftföroreningar, såsom kvävedioxidhalter och faktorer som påverkar luftkvaliteten. Eleverna genomför en egen undersökning som omfattar att samla in ett luftprov, analysera det med en fotometer i undervisningslaboratoriet och utvärdera resultaten. Alternativ: Undersökning av luften i skolans utrymmen / En PowerPoint-presentation på distans/i skolan (2–4 timmar)

Ansökan om miljöstudiedagar

Ansökan till miljöstudiedagarna är fortlöpande per e-post: miljöfostrare Asta Ekman, etunimi.sukunimi(at)hel.fi.

Opiskelija tekee tutkimusta opetuslaboratoriossa
Bild: Asta Ekman

Kurser i miljöfostran för vuxna

De kurser som ordnas av naturcentren och skolorna i huvudstadsregionen vänder sig till lärare, dagvårdspersonal, fostrare och vuxna invånare i huvudstadsregionen. De ger dig färdigheter i att röra dig med barn och ungdomar i naturen, samt metoder för hantering av vardagliga miljöfrågor. Kurserna är huvudsakligen avgiftsfria. Kommungränserna ställer inga hinder för deltagande i kurserna.


Öppna kursbroschyren om miljöfostran 2023-2024 (pdf, på finska)

Våren 2024

Mer detaljerade beskrivningar av och information om hur man anmäler sig till kurserna våren 2024 uppdateras på den finskspråkiga sidan (kursspråket är finska). 

  • Skräpkurs för lärare tisdagen den 9 april 2024 kl. 10–14:30, Rastböle gård och dess omgivning
  • Fågelkurs torsdagen den 18 april 2024 kl. 10–15, Tekniska museet och Viks naturskyddsområde
  • Skräpkurs för lärare och pedagoger på Teams torsdagen den 18 april 2024 kl. 14–16
  • Kurs om naturörter tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10–15, omgivningen kring Tomtbacka gård
     
Lapsi haavii vesinäytteitä kalliolla
Bild: Raisa Ranta
Päiväkotilapset tutkivat kalliolammikon elämää aikuisen johdolla
Bild: Raisa Ranta
Lapsi esittelee isossa muoviastiassa olevaa korvameduusaa
Bild: Raisa Ranta
Lapset tutkivat vesinäytteitä mikroskoopeilla
Bild: Saana Kemppi
Luontokoululaiset kiikaroivat kallioilta merelle
Bild: Marianne Aalto