Havsrastböle och Ramsöudden

Havsrastböle och Ramsöudden i östra Helsingfors bildar ett ganska vidsträckt skogsområde med strandklippor. Området är lätt att utforska via friluftsleder och skogsstigar. På området finns två naturskyddsområden.
Kalliorannalta mäntyjen lomasta näkyy kaksi melojaa.
Bild: Mira Lainiola

Vad kan du uppleva i Havsrastböle och på Ramsöudden?

Längs friluftslederna i Havsrastböle kan du röra dig till fots och med cykel på sommaren och med skidor på vintern. På Ramsöuddens område finns det smalare skogsstigar.  

Havsrastböle friluftsled och skidspår 

Den 2,6 kilometer långa Havsrastböle friluftsled gör en runda i skogen i Havsrastböle. Rutten går förbi kokplatsen i Havsrastböle, utomhusträningsplatsen och den steniga forntida stranden. Under vintersäsongen körs ett skidspår upp på friluftsleden i Havsrastböle. Rutten är upplyst och har höjdskillnader. 

Havsrastböle friluftsled 2,6 km(Länk leder till extern tjänst) 

Havsrastböle skidspår 2,6 km(Länk leder till extern tjänst) 

Östra strandstråket 

Det 23 kilometer långa Östra strandstråket går runt Botbyviken och följer Havsrastböles strandlinje. Längs rutten finns orangefärgade ruttförbättringar samt informationstavlor med karta. Östra strandstråket fortsätter hela vägen till Nybondas. 

Östra strandstråket på kartan (Länk leder till extern tjänst) 

Informationstavla för Östra strandsstråket och informationstavlornas placering (pdf, ej tillgänglig) 

Botbyvikens natur- och kulturrutter 

Helsingfors naturskyddsförening har utarbetat en vandringsled som rundar både Botbyviken och skogsområdena i Havsrastböle och Ramsöudden. Kontrollpunkterna för Botbyvikens natur- och kulturvandringsled är markerade på den pdg-guide som föreningen skapat. 

Botbyvikens natur- och kulturvandringsled på kartan(Länk leder till extern tjänst) 

Botbyvikens natur- och kulturvandringsled, kontrollpunkter (pdf, ej tillgänglig)(Länk leder till extern tjänst)

Naturskyddsområdenas stigar 

Alldeles intill Ramsöuddvägen ligger det skyddade området Rastilanneva som du kan utforska längs träspångar. Naturskyddsområdet Ramsöuddens lund har både skogsstigar och några korta sträckor med träspångar. Det är förbjudet att gå utanför stigarna i Ramsöuddens lund. Genom att stanna på stigarna skyddar du den känsliga naturen.  

Matställen och caféer 

Mellan friluftslederna som går genom skogarna i Havsrastböle och Botbyviken ligger den stämningsfulla Rastböle gård. På gården finns caféet och lunchrestaurangen Cafe Monami. Hotell Rantapuistos restaurang Furu ligger intill Ramsöuddvägen.  

Cafe Monami, Rastböle gård (Länk leder till extern tjänst)

Restaurang Furu, Hotell Rantapuisto(Länk leder till extern tjänst)

Kokplatser och eldstäder  

I Havsrastböle finns en eldstäd där man kan grilla på egen hand. Ta med dig egen kol eller ved. Det är förbjudet att göra upp eld utanför eldstäd. 

Havsrastböle eldstäd, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

WC  

Det finns varken toalett eller utedass i Havsrastböle skogsområde. De närmaste toaletterna finns i anslutning till café- och restaurangtjänsterna. Bajamajorna på Havsrastböle badstrand används under badsäsongen.  

Du kan enkelt nå skogsområdena Havsrastböle och Ramsöudden med metro oavsett om du kommer för att motionera, plocka svamp, åka skidor eller koppla av med en picknick i havsmiljö. 

Rastböle badstrand 

I anslutning till Rastböle badstrand strand finns en del redskap för utomhusträning och lekredskap för barn. I anslutning till badstranden finns bastur att hyra, som ibland även har allmänna badturer. Helsingin latu upprätthåller en vinterbadplats i ändan av badbryggan. Vinterbadplatsen är reserverad för organisationens vinterbadare. 

Rastböle badstrand 

Rastböle Camping, boka bastu(Länk leder till extern tjänst)

Helsingin latu, vinterbad i Rastböle(Länk leder till extern tjänst)

Nordsjö paddlingscenter 

Vi Natura Vivas tjänster kan du också utforska området från vattnet. 

Natura Viva, Nordsjö paddlingscenter (Länk leder till extern tjänst)

Fiske 

Ramsöuddens fiskeplats på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors fiskeområden och begränsningar (kartta.hel.fi) (Länk leder till extern tjänst) 

Forntida strand och flyttblock 

Längs Havsrastböle friluftsled ligger en geologiskt värdefull plats, den cirka 7 000 år gamla forntida stranden som låg vid Litorinahavet. Den forntida stranden består av stora stenblock och rundade stenar med en diameter på ca 20–80 cm. 

Nära den forntida stranden, längs skogsstigen, finns ett stort flyttblock. Det kantiga flyttblockets dimensioner är 7 x 6 x 3,5 m. 

Havsrastböles och Ramsöuddens geologiska objekt på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Havsrastböle stadsstig 

Lär känna Havsrastböle och Ramsöudden längs stadsnaturstigen. Stadsnaturstigen är en vandringsled i området, som går både genom bostadsområdena och skogsområden. 

Havsrastböle stadsnaturstig (vuosaari.fi) (Länk leder till extern tjänst)

Rastila Camping 

Rastila Camping ligger i omedelbar närhet av Rastböle badstrand och Botbyviken. Friluftsleden runt Botbyviken är direkt ansluten till skogsrutterna i Havsrastböle. Rastila gård ligger bland campingområdes tjänster. På gården finns caféet och lunchrestaurangen Cafe Monami.  

Rastila Camping(Länk leder till extern tjänst)

Cafe Monami(Länk leder till extern tjänst)

Hotell Rantapuisto 

Hotel Rantapuisto ligger vid havet nära Ramsöuddvägen som förbinder Havsrastböle och Ramsöudden. Hotellet och dess restauranger betjänar både nattgäster och dagsbesökare.  

Hotell Rantapuisto(Länk leder till extern tjänst)

Restaurang Furu (Länk leder till extern tjänst) 

I Havsrastböle skogsområde finns två ganska karga berghällar med tallskog. Bland klipporna finns mer frodiga områden, där det också växer sileshår och missne. De granbevuxna sluttningarna vetter mot Botbyviken. Ställvis finns det mycket död ved i skogen och området är därför värdefullt för tickor.  De häckande fåglarna inkluderar tofsmes och talltita.  

Skyddsområdet Ramsöuddens lund omfattar både lundar och skuggig granskog. På våren blommar blåsipporna i lunden och strutbräken vecklar långsamt ut sig på höjden. Från den sydöstra stranden har man utsikt över havet och mot ön Takvedaholmen. 

På området Havsrastböle och Ramsöudden finns två naturskyddsområden, Rastilanneva och naturskyddsområdet Ramsöuddens lund. För att skydda naturen har användningen av områdena begränsats genom fridlysningsbestämmelser som är baserade på lagen. Se regler och rekommendationer för området
 

Havsrastböles och Ramsöuddens naturskyddsområden på kartan(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Havsrastböle och Ramsöudden 

Med hjälp av appen iNaturalist kan du enkelt spara artobservationer på din telefon. Du får hjälp med att identifiera arterna från artificiell intelligens och appens andra användare. De bekräftade observationerna sparas i Finlands Artdatacenter och betjänar forskare, myndigheter och naturentusiaster.  

Artobservationer i Havsrastböle och på Ramsöudden (inaturalist.laji.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Havsrastböle (laji.fi)(Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer på Ramsöudden (laji.fi) (Länk leder till extern tjänst) 

Pitkospuut kevääseen heräävässä lehdossa.
Bild: Raisa Ranta

Regler och bestämmelser för naturskyddsområden 

På området Havsrastböle och Ramsöudden finns två naturskyddsområden. Naturskyddsområden, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

På naturskyddsområdena i Havsrastböle och Ramsöudden ska följande regler följas 

  • Håll inte hundar, katter eller andra husdjur okopplade. 
  • Gör inte upp eld, grilla inte, tälta inte och slå inte läger.  
  • Skada inte växter, svampar eller lavar. 
  • Rör dig inte utanför stigarna på Rastilanneva eller i själva lundområdet på Ramsöudden. 
  • Plocka inte ätbara svampar eller bär i själva lundområdet på Ramsöudden. Plockning är tillåtet i andra delar av det skyddade området.  
  • Rör dig inte med motorfordon. 
  • Åk inte terrängcykel på Rastilanneva. 
  • Stör inte vilda djur och förstör inte bon. 

Se alla fridlysningsbestämmelser för naturskyddsområdena 

Allmänna regler 

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Både Havsrastböle friluftsled och Ramsöuddvägen som leder till Ramsöudden har höjdskillnader. Havsrastböle friluftsled har belysning. Under skidsäsongen används friluftsleden som skidspår. När informationen har kartlagts hittar du länkar till tillgänglighetsinformationen här. 

Friluftsområdets tjänster på kartan

Helsingfors östra strandstråk går genom skogsområdet i Havsrastböle.  På vintern löper ett skidspår längs friluftslederna. 

Friluftsområdets tjänster på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Ulkoilureitti kulkee kuusten välissä metsässä.
Bild: Mira Lainiola
Muinasrantakivikko
Bild: Mira Lainiola
Ihminen katselee lohkareiselta rannalta merelle.
Bild: Mira Lainiola
Kotkansiipi nousee pitkospuiden ympärille keväällä.
Bild: Raisa Ranta