Exportintyg för djur

En officiell veterinär beviljar ett djurhälsointyg för sällskapsdjur för införsel i ett land, om intyget behövs vid resa utanför EU.

När du reser utanför EU med ditt sällskapsdjur, kan du behöva ett hälsointyg för ditt djur beviljat av en officiell veterinär för att komma in i landet. Olika länder har olika slags införselkrav, såsom vissa vaccinationer, parasitmedicinering eller antikroppstest. Syftet med dessa är att hindra djursjukdomar och sjukdomar som smittar från djur till människor från att spridas mellan olika länder.

Som exportör av sällskapsdjuret har du ansvaret för att reda ut mållandets exportkrav. Vi ger dig råd om hur du uppfyller kraven. Vid kontrollen undersöker veterinären ditt djur och granskar dokumenten. Du får exportintyget om djuret är friskt och exportvillkoren uppfylls. Intyget visar även att sällskapsdjurets hälsa klarar av resan.

Så här skaffar du ett exportintyg för ditt sällskapsdjur: 1. Förbered dig inför resan med ditt sällskapsdjur i god tid och red ut mållandets importkrav. Du hittar dem på mållandets webbplats eller Finlands ambassad.

2. Se till att importkraven uppfylls - ta ditt sällskapsdjur till veterinärkliniken i tid för att få vaccinationer och parasitmedicinering samt för att ta blodprov vid behov.

3. Boka en tid för exportintyg hos Helsingfors stads officiella veterinär i god tid. Kontrollen görs nära inpå resedatumet.

4. För ditt sällskapsdjur till Fiskehamnen (Verkstadsgatan 8) för kontroll och ta med alla nödvändiga vaccinations- och medicineringsdokument samt eventuella laboratorieresultat.

5. Regionförvaltningsverket skickar en faktura för kontrollen till dig. Priset är 50 euro per undersökt djur.