Gammelstadsviken

Gammelstadsviken är ett unikt naturområde och internationellt betydande fågelvatten mitt i hjärtat av Helsingfors. Området är ett populärt utflyktsmål med många fågelskådningsplatser, rastplatser, en hinderfri plankstig och en naturstig.
Ilmakuva jossa näkyy piilokoju, pitkospuita, ruovikkoa ja avovettä
Bild: Tuomas Lahti

Fågelparadis mitt i Helsingfors  

Fågelvattnet i Gammelstadsviken är en viktig livsmiljö för både flyttfåglar och fåglar som häckar i området. Cirka 300 olika fågelarter har påträffats i vikområdet, varav mer än en tredjedel är häckande arter. 

Gammelstadsvikens natur har skötts under lång tid. Området är hem för många utrotningshotade eller sällsynta fågelarter, insekter, fladdermöss och tickor. I områden finns även flera naturskyddsområden. Den största av dem är den vassiga Vik-Gammelstadsviken. 

Det finns flera fågelskådningsplatser i Gammelstadsviken som är lätta att nå med kollektivtrafik. Från Hertonäs metrostation kan du enkelt ta dig till Stenuddens fågelskådningsplattform. Om du tar dig till Borgnäs kan du till exempel gå av vid busshållplatserna längs Viksvägen. Från Viksvägen kan du också nå fågeltornen i Keinumäki och Hakala, som ligger nära arboretumet i Vik. Packa med kikare och god matsäck och gå på en fågelskådningstur! 

Läs mer om Gammelstadsviken naturområden och fågelskådningsplatser nedan.

Allmänna regler 

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Fågelskådningsplatser på kartan

I Gammelstadsviken finns fågeltorn, fågelskådningsplattformar och gömslen. Bra observationspunkter kan hittas längs friluftsspåren.

Fågelskådningsplatser på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)