Höns i staden

Höns är trevliga sällskapsdjur, i synnerhet sommartid. Att hålla höns kräver dock ständig omvårdnad, och man ska inte skaffa höns impulsivt.

På den här sidan

Höns på Fallkulla djurgård. Bild: Anna-Mari Sookari Bild: Anna-Mari Sookari
Höns på Fallkulla djurgård. Bild: Anna-Mari Sookari Bild: Anna-Mari Sookari

Gör dig redo för höns

För den som är intresserad av att skaffa höns är det viktigt att sätta sig in i vad som behövs för att hönsen ska må bra, såväl gällande skötsel som hållningsplats. Dessutom finns det lagstadgade krav för att hålla höns, eftersom de klassas som produktionsdjur.

Innan man inrättar ett sommarhönseri lönar det sig att diskutera planerna med grannarna: Tuppar är högljudda djur, och att skaffa en tupp är något man måste överväga noga när man bor i en tätort med grannar nära inpå. Ett hönshus kan locka till sig skadedjur. För att bekämpa dem ska man till exempel lägga ett tillräckligt finmaskigt nät på inhägnaden och förvara fodret korrekt.

Anmälan om att hålla sommarhönseri

Personer som håller sommarhönseri i Helsingfors ska göra en anmälan om djurhållning till Livsmedelsverket. Där registrerar man också hållningsplatsen för djuren. En eventuell anmälan om primärproduktion och anmälan om hönshållning i en inhägnad utomhus under en period med utehållningsförbud görs vid enheten för livsmedelssäkerhet vid Helsingfors stads miljötjänster.

Anmäl dig som djurhållare och registrera hållningsplatsen för djuren

Personer som håller sommarhönseri ska anmäla sig som djurhållare och registrera hållningsplatsen för djuren. Anmälningsblanketter finns på Livsmedelsverkets webbplats(Länk leder till extern tjänst).  Ifyllda blanketter kan skickas per post till landsbygdsförvaltningen i östra Nylands kontor i Borgå med adressen Biskopsgatan 38 A, 06100 Borgå eller per e-post till maaseututoimi@loviisa.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Du kan ringa och ställa frågor om saken på numret 0440 555 824 och 044 405 55225.  

Gör en anmälan om primärproduktion

Om äggen säljs eller ges bort och används utanför det egna hushållet ska den som håller hönseriet göra en anmälan om primärproduktion till enheten för livsmedelssäkerhet vid Helsingfors stads miljötjänster. I allmänhet är sommarhönseri till storleken ändå så små och verksamheten så säsongsbunden att det inte krävs någon anmälan.

Anmälan om primärproduktion

Anmäl om hönshållning i inhägnad utomhus under förbudsperiod

För att förhindra spridningen av fågelinfluensaviruset kräver jord- och skogsbruksministeriet att fjäderfän under perioden 8.2–31.5 antingen ska hållas inomhus eller helt och hållet skyddas i sin inhägnad utomhus, till exempel med hjälp av tillräckligt finmaskigt nät. Om man vill hålla sina höns i en inhägnad utomhus under en period med utehållningsförbud ska man göra en anmälan till tillsynsveterinären vid enheten för livsmedelssäkerhet vid Helsingfors stads miljötjänster.

Anmälan om att hålla fjäderfä eller andra fåglar ute (Word, på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter till tillsynsveterinären
må–fre 9-10
tfn. 09 310 31531 
kymp.elainsuojelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)