Tomtbacka naturområde

Tomtbacka naturområde är ett av Helsingfors största sammanhängande skogsområden. De gamla skogarna, urskogsområdet med spångar, standen vid Vanda å, Nackböle arboretum och fältlandskapen vid Tomtbacka gård bildar en mångsidig helhet. Svedängens rutter och skidspår ligger i Tomtbackaområdet. Det finns sex naturskyddsområden i Tomtbacka.
Ulkoilija kävelee pitkospuilla metsän siimeksessä
Bild: Mira Lainiola

Vad kan du uppleva i Tomtbacka?

I Tomtbacka finns det friluftsrutter, varav de flesta fungerar som skidspår under vintersäsongen. Du hittar detaljerad information om spåren på destinationssidan för Svedängens friluftsområde. I Tomtbacka skogsområde finns två rutter som är utmärkta i terrängen, naturstigen Skogskärrsstigen och den markerade rutten Skuggstigen. Rutterna som är utmärkta i skogen har ingen belysning, skidspår eller vinterunderhåll.

Skogskärrsstigen, naturstig (1,2 km) 

Skogskärrsstigen går genom Tomtbacka skog från urskogsområdet till Kungseksvägen. Naturstigens informationstavlor berättar om skogsnaturen och dess återställande. Skogskärrsstigen är utmärkt i terrängen med blå romber. Rutten går delvis längs med spångar. 

Avsnitten med spångarna kan ibland vara under vatten.

Skogskärrsstigen

Skuggstigen, markerad rutt (2,4 km) 

Skuggstigen är en markerad rundslinga i Tomtbacka skogs naturskyddsområde. Rundslingans rutt är ganska lättframkomlig. Den enkelriktade förbindelserutten, som är utmärkt på kartan med punkter, går delvis över berg och är svårare att ta sig fram på.

Skuggstigen

Tomtbackas rutt (4,6 km) 

Du kan följa Tomtbackas rutt och dess kontrollpunkter med hjälp av mobilens positionering. Rutten är inte markerad i terrängen.

Tomtbackas rutt 

Stigarna i Tomtbackas urskogsområde 

I Tomtbackas urskogsområde får du röra dig enbart längs stigarna och spångarna. I urskogsområdet finns ett fåtal vägskyltar i terrängen. 

Stigarna i Tomtbackas urskogsområde

Kungseksvägens friluftsrutt (2,4 km) 

Kungseksvägens friluftsrutt går från Nackböle arboretum ända till Långforsens stuga. Rutten har ingen separat vägskyltning.  

Kungseksvägens friluftsrutt, läge på kartan(Länk leder till extern tjänst)

I ändarna av Skogskärrsstigen finns guidetavlor som berättar om naturstigen. Bild: Mira Lainiola
Längs med Skogskärrsstigen finns informationstavlor som berättar om naturstigen. Bild: Mira Lainiola

Svedängens stuga 

I Svedängens friluftsstuga betjänar ett kafé för vars servering samt mötes- och bastuutrymmen svarar Kiska Co Oy. I friluftsstugan finns omklädningsrum och i entrén finns förvaringsfack.

Svedängens stuga 

Långforsens stuga 

En företagare ansvarar för kaféverksamheten i Långforsens stuga. 

Långforsens stuga och öppettider (Facebook)  (Länk leder till extern tjänst)

Långforsens stuga (Länk leder till extern tjänst)

Wanha Pehtoori 

I anslutning till Tomtbacka gård finns kaférestaurangen Wanha Pehtoori. 

Wanha Pehtoori, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Wanha Pehtoori (wanhapehtoori.org)(Länk leder till extern tjänst)

Utekök med tak och eldstäder  

Det finns inga utekök med tak i Tomtbacka. Det finns en grillplats på Tomtbacka gård. Grillplatsen kan användas från kl. 7 till 20. Ta med egen ved eller grillkol. Det går inte att reservera grillplatsen. Att göra upp öppen eld på andra än de utsedda platserna är förbjudet. 

WC 

I Svedängens friluftsstuga och i Wanha Pehtoori finns toaletter. I anslutning till Nackböle arboretum och Långforsens stuga finns en flyttbar torrtoalett.  

Plocka blommor och ärtor 

Det sås ärtor och blommor på fälten nära Tomtbacka gård, som du kan plocka gratis i juli och augusti. Gårdens informationstavlor berättar mer om plockplatserna. Den exakta tidpunkten varierar beroende på när ärtorna mognar och blommorna blommar.  Du får bara plocka en begränsad mängd blommor och ärtor för att så många som möjligt ska kunna glädjas och ta del av dem.

Tomtbacka gård 

Fiske 

Vanda å, som rinner i området kring Tomtbacka, är ett populärt fiskemål. Att röra sig i naturskyddsområdena vid flodstranden (Långforsens backlundar, Vanda åbrink och Grotens fors lundar) är endast tillåtet längs de utsedda rutterna. De allmänna fiskerättigheter som ingår i fiskevårdsavgiften gäller inte för fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk. Mete och pilkfiske är alltid förbjudet i fors- och strömområden. 

Grotens fors: Fiske från stranden är tillåtet vid platserna som är märkta i terrängen.  Långforsen: Fiske är förbjudet i Långforsens naturskyddsområde som ägs av Helsingfors.  

Helsingfors fiskeområden och begränsningar på kartan   (Länk leder till extern tjänst)

Tomtbacka gård 

På Tomtbacka gård kan bekanta dig med kor, får, hönor och grisar. Korna går utomhus året runt. Det ordnas också olika typer av evenemang på gården.  

Tomtbacka gård 

Nackböle arboretum 

Nackböle arboretum är en historiskt och naturvetenskapligt värdefull sevärdhet och undervisningsobjekt med exotiska träslag. Arboretumet har en separat guidning, ett trädbibliotek, naturstigen Lär känna träden och picknickbord. Nackböle arboretum är fredat som naturskyddsområde sedan 1983.  

Nackböle arboretum (vihreatsylit.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

Lundkärrets återställande 

Tomtbacka skogs norra lundkärrsområde har återställts sedan år 2006. Mellan 2021 och 2022 byggdes 10 dammar i Tomtbacka skogs naturskyddsområde, vars syfte är att förhindra vattenflödet i de gamla dräneringsdikena. När vattennivån stiger, återgår skogen långsamt till sitt naturliga tillstånd, till ett fuktigt och frodigt lundkärr. Du kan se dammarna längs rutterna från Svedängens stuga. 

Stockdamm i Tomtbacka skog Bild: Raisa Ranta
Stockdamm i Tomtbacka skog Bild: Raisa Ranta

Naturskyddsområden 

Det finns flera naturskyddsområden i Tomtbackas naturområde. För att skydda naturen har användningen av områdena begränsats genom fridlysningsbestämmelser som är baserade på lagen. Läs mer om begränsningarna i avsnittet Regler och rekommendationer.  

Naturskyddsområden, läge på kartan (Länk leder till extern tjänst)

Beskrivning av naturen i Tomtbacka 

Nackböle arboretum (vihreatsylit.fi)  (Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Tomtbacka 

Med hjälp av applikationen iNaturalist kan du enkelt lagra artobservationer på din telefon. Du får hjälp med att identifiera arterna av artificiell intelligens och appens andra användare. Bekräftade observationer lagras i Finlands Artdatacenter och betjänar forskare, myndigheter och naturentusiaster.  

Artobservationer i Tomtbacka (iNaturalist.laji.fi) (Länk leder till extern tjänst)

Artobservationer i Tomtbacka (laji.fi) (Länk leder till extern tjänst)

Kiviä lehtipuiden reunustamassa Ruutinkoskessa
Bild: Raisa Ranta
En motionär passerar en skylt som ber om att inte lämna stigen på en spång i Tomtbackas urskogsområde.
Bild: Mira Lainiola

Regler och bestämmelser för naturskyddsområdena 

Det finns flera naturskyddsområden i Tomtbackas naturområde. Naturskyddsområden, läge på kartan  

Följ följande regler i Tomtbackas naturskyddsområden 

  • Håll inte hundar, katter eller andra husdjur okopplade. 
  • Tänd inte eld, grilla inte, tälta inte, slå inte läger. 
  • Skada inte växter, svampar eller lavar. 
  • Rör dig inte med motorfordon. 
  • Stör inte vilda djur och förstör inte bon. 
  • Rör dig inte utanför de markerade lederna eller överhuvudtaget cykla i Tomtbackas urskogsområde, Långforsens backlundar, Vanda åbrink, Nackböle arboretum och Grotens fors lund. 
  • I Tomtbacka skog kan du bara cykla på markerade rutter. 
  • Du kan plocka svamp och bär i Tomtbacka skog. 

Se alla fridlysningsbestämmelser för naturskyddsområdena 

Allmänna regler 

Följ allemansrätten och ordningsreglerna i alla friluftsområden och rör dig ansvarsfullt i naturen: 

Skuggstigen är en lättframkomlig grusbelagd rutt i Tomtbacka skogs naturskyddsområde. Klippområdet på rutten kan förbigås genom att ansluta sig rundslingan på den södra sidan av Tomtbacka skog (titta Svedängens friluftsområde).  

Skogskärrsstigen går delvis längs spångar. Det finns också sträckor med spångar längs stigarna i Tomtbackas urskogsområde. Det är förbjudet att röra sig utanför stigarna i urskogsområdet. 

Det är förbjudet att cykla längs naturskyddsområdena vid Vanda å (Långforsens backlundar, Vanda åbrink och Grotens fors lund). Det finns stigar och trappkonstruktioner i området.  

Stigarna i skogen saknar vinterunderhåll och belysning. 

Tillgänglighetsinformationen för Tomtbackas naturtjänster är fortfarande bristfälliga. När informationen har kartlagts kommer du att hitta en länk till tillgänglighetsinformationen här.

 

Tjänsterna i Tomtbacka på kartan

I Tomtbacka finns en naturstig och en markerad skogsrutt, Långforsens och Svedängens friluftsstuga och Tomtbacka gård.

Tjänsterna i Tomtbacka på kartan. - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Retkeilijä koskettaa siirtolohkaretta
Bild: Raisa Ranta

Skuggstigen är en ny markerad rutt 

En ny rundslinga, Skuggstigen, har markerats i Tomtbacka skogs naturskyddsområde. Atmosfären längs Skuggstigen, som är omfamnad av skogen, skapas av tickor, murket träd och mossiga stenar.  Den 2,4 km långa Skuggstigen är markerad i terrängen med orangefärgade romber. 

Nya informationstavlor med kartor berättar om Tomtbacka skogs naturskyddsområde och vägleder till de markerade skogsstigarna. Du kan ansluta dig till Skuggstigen i närheten av Svedängens stuga. 

Skuggstigen

Bilder från Tomtbacka

Kääpiä kaarnattoman puun rungolla
Bild: Raisa Ranta
Ulkoilijoita Pitkäkosken äärellä puisella katselutasanteella ja portaissa
Bild: Mira Lainiola
Mies ja lapset kävelevät kosken rantaviivaa lehtipuiden katveessa
Bild: Raisa Ranta
Ulkoilijat pitävät taukoa eväskatoksessa peltomaiseman äärellä
Bild: Mira Lainiola