Naturdatasystemet

Du kan bekanta dig med Helsingfors mångsidiga natur i naturdatasystemet. De mest centrala naturmaterialen är naturskyddsobjekten och hundratals andra värdefulla naturobjekt.

I naturdatasystemet finns bland annat värdefulla flora- och växtlighetsobjekt, objekt som är värdefulla för fågelbeståndet, värdefulla geologiska objekt, viktiga fladdermusområden, tickobjekt och värdefulla objekt där skogsnaturens mångfald har bevarats.

Du kan granska det valda materialet på olika kartunderlag eller luftbilder. I objektsrapporten finns information om och artobservationer som gjorts på objektet. Med sökfunktionen kan du söka exempelvis ett visst objekt.

I naturskyddssystemets version för allmänheten har informationsinnehållet filtrerats av naturskyddsskäl.

Användning av naturdatasystemet

Välj material

Naturdatasystemets material finns i  Helsingfors karttjänst(Länk leder till extern tjänst) under punkten ”Miljö och natur”. Du kan välja vilket material du vill se på kartan. I övre delen av menyn finns flera baskartalternativ.

Luontotietojärjestelmän demokartta 1
Bild: kartta.hel.fi

Undersök objektrapporterna

Genom att klicka på kartan öppnas en objektrapport med information om objektet.

Karttapalvelun demokuva
Bild: kartta.hel.fi

Testa den utvidgade sökningen

Med den utvidgade sökningen i sökfunktionen kan du söka objekt eller arter. På bilden visas Helsingfors åsar.

Luontotietojärjestelmän demokartta
Bild: kartta.hel.fi

Via naturdatasystemets tjänsteversion förmedlas miljötjänsternas naturuppgifter till de registrerade användare som behöver dem i sitt arbete.
Naturdatasystemets uppgifter kan användas vid planering av bland annat markanvändning, byggnation, naturvård eller naturskydd.

Användarrätt

Du kan få användarrätt till Naturdatasystemets tjänsteversion, om du behöver Helsingfors naturuppgifter för exempelvis planering, övervakning, naturvård eller forskningsrelaterade arbetsuppgifter, inklusive konsultuppdrag och stadens förtroendeuppdrag. Användarrätt ansöks med en webblankett. 

Ansök om användarrätt till tjänsteversionen (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Inloggning till tjänsteversionen sker på adressen  https://kartta.hel.fi/login(Länk leder till extern tjänst)