Sällskapsdjur och husdjur

I Helsingfors bor tiotusentals sällskapsdjur. De flesta av de här är hundar eller katter. Ett djur är för många en viktig familjemedlem, och det är ägarens ansvar att se till dess välmående. På den här sidan berättar vi bland annat om hur man ska ta hand om sällskapsdjur och vilka tjänster som erbjuds för sällskapsdjur i Helsingfors.

På den här sidan

Koira ja mies ulkoilemassa
Bild: Jussi Hellsten

Platser att rasta hunden i staden

I Helsingfors följer man ordningslagen, vilket innebär att hundar ska hållas kopplade och avföring ska plockas upp. Man får inte släppa lös hundar på allmänna simstränder, lekplatser för barn, torg eller idrottsplaner, såvida det här inte uttryckligen är tillåtet. 

I Helsingfors finns många grönområden och hundparker som erbjuder utmärkta möjligheter att rasta hundar. Regelbunden rastning och motion är hörnstenar för att en hund ska må bra. Enligt djurskyddslagen ska hunden dagligen rastas tillräckligt ofta, och också hundar som bor i egnahemshus ska få röra sig utanför den egna gården.

Hundar har olika behov av motion beroende på ras, ålder och hälsotillstånd, men alla hundar ska rastas minst tre gånger om dagen. Hunden ska också erbjudas längre promenader där den får uppfylla sitt motionsbehov och följa sina instinkter. En hund borde inte lämnas ensam längre än 9–10 timmar i streck.

Innekatter behöver stimulans

I tätorter ska katter helst hållas inomhus. För sin egen och omgivningens säkerhet får en katt inte gå lös i motionsspår eller på lekplatser för barn. Det lönar sig att också rasta katter till exempel i en inhägnad utomhus eller med sele.

Innekatter ska erbjudas mångsidig stimulans för att tillgodose deras artspecifika behov och så de inte blir uttråkade. Balkonger och fönster ska vara säkra så att katten inte kan falla.

Katter ska helst identitetsmärkas med microchip så att man kan identifiera dem och returnera dem till ägaren om de rymmer. Det är viktigt att registrera microchipet så att ägarens uppgifter kan sammankopplas med chipnumret.

Tjänster för hundar

I Helsingfors finns ett stort antal avgiftsfria hobbyområden som ger stadens hundar möjligheten att röra sig fritt, följa sina instinkter och träffa artfränder.

Det är alltid den som rastar hunden som bär ansvaret för den. Observera alltså följande när du rastar en hund i en hundinhägnad:

 • Gå själv först in i inhägnaden.
 • Håll portarna alltid stängda.
 • Stanna med hunden, lämna den inte ensam i inhägnaden.
 • Om du har barn med dig, kom ihåg att alla hundar inte är vana vid barn.
 • I inhägnaden kan kläderna plötsligt smutsas ner – klä inte upp dig.

Om det finns skilda inhägnader för stora och små hundar, följ indelningen:

 • En liten hund är under 40 centimeter hög och väger högst 15 kilo.
 • Ta inte stora hundar in i en inhägnad för små hundar. Små hundar kan rastas i samma inhägnad med stora hundar på rastarens ansvar.

Håll hunden lös i inhägnaden:

 • Se till att hunden kommer överens med andra hundar. Om du inte är säker på hur hunden ska bete sig, lämna inhägnaden när andra kommer dit.
 • För hundens säkerhet ta alltid bort halsbandet eller selen när ni går in i inhägnaden.
 • Brunstiga och/eller sjuka hundar får inte tas in i en inhägnad.
 • Se till att hundens vaccinationer är i ordning.
 • Det är förbjudet att ta med sig hundars egna leksaker in i en inhägnad samt att kasta leksaker, käppar, snöbollar och andra föremål i en inhägnad.

Se till att inhägnaden hålls snygg och övervaka din hund:

 • Lägg hundens avföring i anvisade kärl.
 • Skydda områdets växtlighet och konstruktioner.
 • Låt inte hunden gräva gropar eftersom de är en säkerhetsrisk.
 • Se till att hunden inte genom att skälla eller på annat sätt stör grannarna, i synnerhet nattetid kl. 22.00–7.00.
 • Du kan anmäla vandalism som äventyrar säkerheten samt brister som orsakar fara för hundar till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Genom att följa dessa regler i alla hundinhägnader som Helsingfors stad upprätthåller bidrar du till en trevlig utevistelse för såväl hundar som rastare. Reglerna har utarbetats i samarbete med Helsingin Seudun Kennelpiiri.

Se var hundinhägnader finns på kartan(Länk leder till extern tjänst)

I Helsingfors finns fyra badstränder som är avsedda för hundar. Hundarna får bada fritt vid dessa badstränder. Områdena är inhägnade från strandsidan.

 • Drumsö, Skojarsbergsparken
 • Bortre Tölö, Råholmen
 • Kronohagen, Tjärholmen
 • Hertonäs strand, Torsnäs

Släpp inte hunden i vattnet om det finns blågrönalger i vattnet. Staden övervakar inte vattenkvaliteten vid badstränderna för hundar.

Se badstränder för hundar på servicekartan(Länk leder till extern tjänst)

Läs på webbplatsen Vatten.fi hur du känner igen blågrönalger.(Länk leder till extern tjänst)

På hundträningsplaner kan man boka en reguljärtid i veckan för att träna sin hund. På hundträningsplanerna kan man också ordna dagsutbildningar, hunduppvisningar, lydnadsprov, match show-evenemang och andra dagsevenemang.

 

Var finns hundträningsplanerna?

Platser som kan hyras för utbildningar och evenemang kan ändras från år till år. För tillfället hyrs följande planer ut, se kartan (pdf, på finska):

 • Storskog, Tattarmossens schaktbacke (norra sidan av Tattarmossvägen) G
 • Hertonäs, Vattentornets äng och plan (mittemot Sågaregatan 6) S, G
 • Åggelby, Pyttisparkens plan (Åggelbyvägen 29) S (inga veckoturer)
 • Talitoppen, Taliplanen (mellan Vermo travbana och Rutiån, Travvägen 1) S, U
 • Malmgårdens cirkusplan (Gårdsbågen-Rosaskroken) S, U
 • Hedvägens plan, Henriksdal (Hedvägen 29) S


(S = sandplan, G = gräsplan, U = upplyst område)

 

Vad kostar det?

Årshyran för att använda en plan är:

 • 100 euro/år (2h/vecka) + moms 24% för föreningar
 • 300 euro/år (2h/vecka) + moms 24% för företag

Icke-kommersiella evenemang ordnade av hundföreningar på hundträningsplaner är avgiftsfria. Ansök ändå om tillstånd för evenemanget för att undvika överlappande bokningar. Om kommersiella aktörer deltar i evenemanget uppbärs en avgift för evenemanget i enlighet med prislistan (pdf, på finska).

 

Vad söker du?

 • Ansök om reguljärtid till en hundträningsplan med ansökningsblanketten (pdf, på finska).
 • Ansökningstiden för reguljärtider är på hösten varje år. Ansök innan slutet av november. Tiderna delas ut innan slutet av december. Du kan ansöka om tider som inte blivit bokade året om.
 • När du arrangerar hundevenemang till exempel i en park eller på en hundträningsplan ska du ansöka om evenemangstillstånd med ansökningsblanketten (pdf, på finska).

 

Bra att veta

 • Reguljärtider beviljas för hela året.
 • Reguljärtiderna är vardagskvällar två timmar åt gånger klockan 17–19 eller klockan 19–21. På helger erbjuds reguljärtider mellan klockan 9 och 21.
 • På grund av den stora mängden ansökningar räcker inte kvällsturerna på alla planer till för sökandena.
 • En beviljad tur kan inte bytas eller överlåtas till en tredje part utan medgivande från stadsmiljösektorns enhet för användning av områden.
 • I Helsingfors stad finns inga åker- eller skogsområden för att terrängträna hundar.
 • Planerna erbjuds i befintligt skick. I hyran för en plan ingår inte kommunal teknik, extra belysning, avfallshantering eller annat underhåll (t.ex. städning, gräsklippning, renovering eller förvaring av ställningar och utrustning).
 • Ta kontakt med kontrollanterna om du behöver göra ändringar i avtalet.

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta kontrollanterna som hanterar markuthyrning (pdf, på finska) per telefon på vardagar kl. 10.00–11.30 eller per e-post med adressen ulkoilma@hel.fi.

Adressen till Östersundoms hundskog är Bäckängsvägen 38. Skogsområdet på cirka 50 hektar ägs av Helsingfors stad och är avsett för rastning och skolning av hundar.

Följ följande regler för hundskogen så att alla kan röra sig tryggt och behagligt:

• Hundens ägare ansvarar för sin hund.

• Hunden måste hålla sig inom det område som kartan anger. Området är inte inhägnat, men det gränsar till en väg, en bäck, en elledning och ängar, som är tydligt märkbara. Observera att den nämnda vägen är Borgå motorvägen. Motorvägen kantas av ett viltstängsel, NTM-centralen ansvarar för dess skick.

• Den vuxna är ansvarig för barnens säkerhet.

• Sörj för renligheten och övervaka din hund (Ordningslag 4 kap. 14 §).

• Det finns inga soptunnor i området, dvs. hundens exkrementer får lämnas kvar i skogen.

• Skräp inte ner och skada inte naturen.

• Mellan 1.3 och 19.8 ska en hund som är äldre än fem månader enligt jaktlagen hållas kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas.

Se också till att din hund inte stör hundskogens grannskap. Hunden får inte störa trafiken, invånarna i närheten eller andra användare av området, såsom bär- eller svampplockare.