Ilmari – en klimatsmart resenär

Ilmari – en klimatsmart resenär är verksamhet för miljöfostran inom trafiken som ordnas av Helsingfors stads miljötjänster. Målet med verksamheten är att uppmuntra barn och unga att ta sig fram på ett hållbart sätt.
Lapsia rannalla

Spelet Luftbeskyddare för skolor 

Spelet Luftbeskyddare har utvecklats som en del av Ilmari-projektet, och riktar sig till elever i årskurs 5–9. Spelet kan användas under lektioner i exempelvis omgivningslära, livsåskådningskunskap, biologi och geografi. Spelet tar upp hållbar utveckling och klimatförändringar ur trafikens perspektiv. Spelet kan användas som verktyg för fenomenbaserat lärande.  

Genom spelet får eleverna lära sig om trafikens effekter på såväl lokal som global nivå. På den lokala nivån är trafiken den mest betydande källan till buller och luftföroreningar, och på global nivå har trafiken en stor inverkan på världens klimatutsläpp. 

Spelets syfte är att få eleverna att fundera på trafikens effekter på såväl klimatförändringen och luftkvaliteten som människors välbefinnande och hälsa. Spelet spelas delvis i skolans närmiljö, så att eleverna kan se de utmaningar som trafiken för med sig i sin egen livsmiljö och med sina egna sinnen.  

Efter spelets slut har eleverna en god uppfattning om klimatutsläppen från trafiken och nyttan med hållbar mobilitet.  

För lärare och fostrare

Här hittar du material till Ilmari – en klimatsmart resenär för fri användning av lärare och fostrare.

Miljöfostran i mobilitet i Helsingfors 

Barn och unga som oroar sig för klimatförändringarna vill ofta påverka och agera till förmån för miljön och klimatet. 

Vi anordnar roliga och funktionella workshopar om miljöfostran i mobilitet. I workshoparna aktiverar vi på ett positivt sätt eleverna till att tänka och handla på ett klimat- och miljöansvarigt sätt i sina val av färdsätt. Vi strävar också efter att påverka hela familjens trafik- och resvanor.

Projektet Ilmari – en klimatsmart resenär har fått Traficoms statsunderstöd för mobilitetsstyrning 2023. Dessutom deltar Helsingfors universitet i Ilmari-projektet och förser Ilmari med MegaSense-luftkvalitetssensorer.

Kävijöitä Auton vapaapäivä -tapahtumassa
Bild: Vesa Laitinen

Skol- och hobbyresor

Skol- och hobbyresor är viktiga inte bara ur miljösynpunkt, utan också med tanke på barns och ungas hälsa. Den rekommenderade fysiska aktiviteten för barn är 1–2 timmar om dagen, men bara omkring en tredjedel av barnen i grundskolan rör på sig tillräckligt. 

Fyra goda skäl att uppmuntra barn och ungdomar att röra sig med muskelkraft: 

  1. Promenader, cykling och till exempel skoteråkning hjälper dig att hålla dig frisk 
  2. Motion stimulerar sinnet och hjälper dig att koncentrera dig 
  3. Konditionen ökar och du orkar mer 
  4. Utsläppen från trafik och aktivitet minskar!

Tips för hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet är fantastiskt när man förstår det. Nedan följer några enkla tips på hur du gör hållbara mobilitetsval i din vardag.

Det är bra att välja transportsätt till destinationen beroende på situationen, med hänsyn till fördelarna och nackdelarna med alternativen. De avgörande faktorerna kan vara bland annat resans avstånd, väderförhållandena och behovet av att transportera varor och människor. Promenader och cykling är miljövänliga och hälsofrämjande mobilitetsval. Visste du att på kortare sträckor är cykeln enligt undersökningar det snabbaste fordonet i stan? 

Det lönar sig inte alltid att slutföra hela resan med ett enda fordon. Istället är det bättre att kombinera promenader, cykling eller kollektivtrafik på rutten. När du lämnar bilen på pendelparkeringen undviker du trafikstockningar i staden och jakten på en parkeringsplats. Att kombinera cykling och promenader under en tur ger dig viktig vardagsmotion. 

Om du är tvungen att använda din egen bil, är det en bra idé att samtidigt erbjuda skjuts till andra människor som reser till samma destination. Föräldrarna sparar tid när barnen samåker längre sträckor till hobbyer. För längre resor kan man också erbjuda skjuts på sociala medier i olika samåkningsgrupper. 

Det är bra att planera din egna och din familjs resor på ett sådant sätt att du försöker kombinera flera ärenden som kräver bilresa på samma rutt. Till exempel lönar det sig att göra inköp eller besöka gymmet på väg hem från jobbet eller skolan istället för att köra en ny runda igen på kvällen. 

Smarta resenärer väljer också att inte göra resan och dra nytta av exempelvis möjligheterna till distansarbete och distansmöten! 

Ta kontakt

Milla Susi  
miljöexpert  
milla.susi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)  
tfn 040 685 0953