Tillsyn över djursjukdomar

Gör en anmälan till tillsynsveterinären om du hittar ett dött vilt djur eller misstänker olaglig import av ett djur.

Om du hittar ett dött vildsvin eller flera döda fåglar, ska du anmäla det till tillsynsveterinärerna. Det kan vara fråga om en smittsam djursjukdom (afrikansk svinpest eller fågelinfluensa) och tillsynsveterinären kan vidta åtgärder för att hindra sjukdomen från att spridas.

Om du misstänker att någon olagligt fört in sällskapsdjur i landet, ber vi dig kontakta tillsynsveterinärerna. Djuren kan ha sjukdomar som även kan smitta människor.