Kulkuri, ambassadör för hållbar mobilitet

Kulkuri, ambassadör för hållbar mobilitet är en del av den miljöfostran i mobilitet som ordnas av Helsingfors stads miljötjänster. Syftet med Kulkuri-verksamheten, som riktar sig till elever i klass 1 och 2, är att öka barnens kunskap om effekterna av mobilitet och trafik på miljön och deras egen hälsa på ett roligt och funktionellt sätt. Kulkuri besöker de lägre klasserna i Helsingfors grundskolor på våren och hösten.
Kulkuri besökte Vuoniityn koulu 2022. Bild: Petri Luiskari
Kulkuri besökte Vuoniityn koulu 2022. Bild: Petri Luiskari

Miljöfostran i mobilitet i Helsingfors 

Barn och unga som oroar sig för klimatförändringarna vill ofta påverka och agera till förmån för miljön och klimatet. 

Vi anordnar roliga och funktionella workshopar om miljöfostran i mobilitet. I workshoparna aktiverar vi på ett positivt sätt eleverna till att tänka och handla på ett klimat- och miljöansvarigt sätt i sina val av färdsätt. Vi strävar också efter att påverka hela familjens trafik- och resvanor.

Skol- och hobbyresor

Skol- och hobbyresor är viktiga inte bara ur miljösynpunkt, utan också med tanke på barns och ungas hälsa. Den rekommenderade fysiska aktiviteten för barn är 1–2 timmar om dagen, men bara omkring en tredjedel av barnen i grundskolan rör på sig tillräckligt. 

Fyra goda skäl att uppmuntra barn och ungdomar att röra sig med muskelkraft: 

  1. Promenader, cykling och till exempel skoteråkning hjälper dig att hålla dig frisk 
  2. Motion stimulerar sinnet och hjälper dig att koncentrera dig 
  3. Konditionen ökar och du orkar mer 
  4. Utsläppen från trafik och aktivitet minskar!

Kulkuris besök för första- och andraklassare

Kulkuris undervisningssession består av en bana för cykelskicklighet och orientering med den smarta resenären. Målet med cykelbanan är att lära sig de viktiga färdigheterna och reglerna för cykling tillsammans, utan att glömma det roliga. Under orienteringen med den smarta resenären får eleverna bland annat fundera på olika transportsätt och deras påverkan på miljön.  

Den totala längden på undervisningen är 45 minuter.  

För lärare och fostrare

Här hittar du material till Kulkuri, ambassadör för hållbar mobilitet för fri användning av lärare och fostrare.

Färgläggningssidor (pdf)

Roliga bilder att färglägga på temat hållbar mobilitet.

Hållbar mobilitet info (pdf)

Info om hållbar och smart mobilitet för vuxen.

Ett uppgiftshäfte för att röra sig smart (pdf)

Det här smart mobilitet uppgiftshäftet är designat för barn i åldern 6–8.

Tips för hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet är fantastiskt när man förstår det. Nedan följer några enkla tips på hur du gör hållbara mobilitetsval i din vardag.

Det är bra att välja transportsätt till destinationen beroende på situationen, med hänsyn till fördelarna och nackdelarna med alternativen. De avgörande faktorerna kan vara bland annat resans avstånd, väderförhållandena och behovet av att transportera varor och människor. Promenader och cykling är miljövänliga och hälsofrämjande mobilitetsval. Visste du att på kortare sträckor är cykeln enligt undersökningar det snabbaste fordonet i stan? 

Det lönar sig inte alltid att slutföra hela resan med ett enda fordon. Istället är det bättre att kombinera promenader, cykling eller kollektivtrafik på rutten. När du lämnar bilen på pendelparkeringen undviker du trafikstockningar i staden och jakten på en parkeringsplats. Att kombinera cykling och promenader under en tur ger dig viktig vardagsmotion. 

Om du är tvungen att använda din egen bil, är det en bra idé att samtidigt erbjuda skjuts till andra människor som reser till samma destination. Föräldrarna sparar tid när barnen samåker längre sträckor till hobbyer. För längre resor kan man också erbjuda skjuts på sociala medier i olika samåkningsgrupper. 

Det är bra att planera din egna och din familjs resor på ett sådant sätt att du försöker kombinera flera ärenden som kräver bilresa på samma rutt. Till exempel lönar det sig att göra inköp eller besöka gymmet på väg hem från jobbet eller skolan istället för att köra en ny runda igen på kvällen. 

Smarta resenärer väljer också att inte göra resan och dra nytta av exempelvis möjligheterna till distansarbete och distansmöten! 

Kontakta Kulkuri

Verksamheten Kulkuri, ambassadör för hållbar mobilitet ordnas av Helsingfors stads miljötjänster. Vill du att Kulkuri besöker din skola? 

Fråga mer:
Kirsikka Nevalainen 
miljöexpert 
kirsikka.nevalainen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 
tfn 09  310 23 835