Veterinärtjänster

Universitetets djursjukhus i Vik erbjuder hjälp för smådjur och hästar i Helsingfors. Djursjukhusets jour har öppet dygnet runt.

Helsingfors stad har ingen egen veterinärmottagning. I Helsingfors finns det många privata smådjurskliniker samt universitetets djursjukhus i Vik där du kan boka tid för djur som behöver veterinärtjänster.

Jouren vid universitetets djursjukhus har öppet dygnet runt. Till jouren kan du ta djur bosatta i Helsingfors vars plötsliga sjukdom eller skada kräver omedelbar undersökning och vård. Universitetets djursjukhus erbjuder även omfattande bas- och specialveterinärtjänster med tidsbokning.

Veterinärtjänsterna och joursamtalen är avgiftsbelagda. Prisuppgifter finns på djursjukhusets webbplats.