Djurskyddstillsyn

Om du misstänker att ett djur vanvårdas, ska du göra en djurskyddsanmälan till tillsynsveterinären. Djurplågeri ska anmälas till polisen.

Vanvård av djur kan exempelvis vara att lämna djuret ensam under lång tid, ge djuret för lite vatten eller mat, inte rasta hunden tillräckligt ofta, låta bli att sköta djurets sjukdomar eller ha
djuret på en plats som är olämplig eller farlig för djuret.

Att en hund skäller utan misstanke om att hunden är ensam för länge (mer än 12 timmar i sträck) strider inte mot djurskyddslagen. Kontakta disponenten om du störs av att en hund skäller.

Kontakta polisen, om du misstänker djurplågeri eller vill göra en anmälan om en ilsken eller farlig hund.

Så här gör du en djurskyddsanmälan

Utanför telefontiden kan du vid brådskande fall under tjänstetid även kontakta tillsynsveterinärerna per telefon på telefonnummer 09 310 32076, 09 310 37761 eller 09 310 20943.

Anmälan ska innehålla åtminstone följande: exakt adress till objektet, objektets namn och telefonnummer (om dessa är kända) samt en kort beskrivning av situationen (hur djuret vanvårdas).

Vid brådskande fall utanför tjänstetid ber vi dig kontakta polisen.

Ring

Gör en djurskyddsanmälan per telefon

Öppet mån-fre 09-10
Samtalets pris: gratis