Tidtabell för frivilliga idrottstester 2024

Anvisningar och tidtabeller för deltagande i idrottstesterna.

Bästa sökande till Brändö gymnasiums idrottslinje våren 2024! Här följer anvisningar och tidtabeller för deltagande i tränbarhetskartläggningen. 

Grupperna är indelade i alfabetisk ordning enligt sökandens efternamn. Testtillfället varar ungefär tre timmar och övningarna sker inomhus. Du bör alltså utrusta dig med lämpliga kläder (t.ex. t-shirt, shorts osv.) och inomhusskor. OBS! Du får inte delta i testet med utomhusskor.

Samling enligt tidtabell i Urhea-hallens bottenvåning (Adress Backasgatan 47, Helsingfors). Deltagarna avhämtas från bottenvåningen till testplatsen.

Testet baseras på Finlands Olympiska Kommittés träningskartläggning för unga idrottare, som berättar om idrottarens grundegenskaper och tränbarhet som behövs i varje idrottsgren. Du kan bekanta dig med testets upplägg på adressen https://www.olympiakomitea.fi/harjoitettavuuskartoitus/(Länk leder till extern tjänst). Dessutom ingår ett 20-meters löptest, som du kan bekanta dig med på adressen https://www.soveltuvuuskoe.fi/(Länk leder till extern tjänst) (test 2, uthållighet).

 

Tidtabell för testerna

Torsdag 25.4.2024
Grupp 1 kl 8.30 – 11 Aal - Ban

Grupp 2 kl 10.30 – 13 Ben - Haapa

Grupp 3 kl 12.45 – 15.15 Haapi - Her

Grupp 4 kl 14.30 – 17 Hic - Imo

 

Fredag 26.4.2024

Grupp 1 kl 8.30 – 11 Imp - Kari

Grupp 2 kl 10.30 – 13 Karl - Kotak

Grupp 3 kl 12.45 – 15.15 Kotam - Lai

Grupp 4 kl 14.30 – 17 Lak - Liu

Fredag 3.5.2024

Grupp 1 kl 8.30 – 11 Lot - Moo

Grupp 2 kl 10.30 – 13 Mus - Orp

Grupp 3 kl 12.45 – 15.15 Paa - Pup

Grupp 4 kl 14.30 – 17 Put - Sai

Tisdag 8.5.2024

Grupp 1 kl 8.30 – 11 Sak - Sing

Grupp 2 kl 10.30 – 13 Sink - Tat

Grupp 3 kl 12.45 – 15.15 Tei - Vee

Grupp 4 kl 14.30 – 17 Vel - Åva

 

Den tilldelade tiden kan ändras enbart vid vägande skäl. En anhållan om ändring ska göras skriftligt till simo.tarvonen@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Anhållan bör göras i god tid före testdagen. Alla önskemål kan inte nödvändigtvis uppfyllas.