Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan till förskolan

Förskoleundervisningen ges året innan läroplikten börjar. Den ges fyra timmar per dag under skolterminerna. Då man söker till förskoleundervisning kan man samtidigt ansöka om den småbarnspedagogik som erbjuds utöver förskoleundervisningen. Ansökningstiden för verksamhetsperioden 2023-2024 har förlängts. Ansökningstiden är 6.2.2023-19.2.2023. Kom ihåg att motta eller avvisa den anvisade förskoleplatsen i Asti under ansökningstiden.  

På den här sidan

Ansökan om förskoleplats för verksamhetsåret 2022-2023 

Ansökan om plats inom kommunal förskoleundervisning görs med pappersblankett.  Pappersblanketten skickas till Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

 

Ansökan till förskoleundervisning, pdf

Hakemus esiopetukseen, pdf

Application form for pre-primary education, PDF

 

Ansökan om plats inom privat förskoleundervisning görs genom att skicka in en pappersblankett direkt till ett privat daghem. 

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning hjälper med frågor gällande ansökan per e-post: varepalveluohjaus@hel.fi  och per telefon på numret 09 310 80488. Telefontjänsten har öppet mån–fre kl. 9–15 (på finska och engelska) och på svenska tisdagar kl. 9-12.  

Om barnets hemadress ändras under förskoleåret och meningen är att ansöka om en ny plats inom förskoleundervisningen, ska detta göras med pappersblankett. Pappersblanketten skickas till  Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.  När det gäller privat förskoleundervisning, ska ansökan göras direkt till önskat daghem. 

I enlighet med förskoleundervisningens grunder för antagning anvisas barnet en plats inom förskoleundervisning inom förskoleundervisningens elevantagningsområde enligt barnets hemadress. Om det önskade verksamhetsstället för förskoleundervisning är beläget i ett annat elevantagningsområde, kan platsen beviljas på grundval av principen för sekundär elevantagning om lediga platser finns där. En plats inom förskoleundervisning i ett annat elevantagningsområde än det som är i enlighet med barnets hemadress garanterar inte att den grundläggande utbildningen skulle fortsätta i samma område. 

Småbarnspedagogik ordnas för att komplettera förskoleundervisningen enligt familjens behov. Man behöver inte söka separat till småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen.

Ditt barn har rätt till en förskoleplats inom sitt eget elevupptagningsområde, som fastställs enligt barnets adress. När staden anvisar barnet en förskoleplats beaktas barnets adress, barnets elevupptagningsområde och närskola samt på vilket språk barnet ska få förskoleundervisning. 

Barnet får inte nödvändigtvis förskoleundervisning på samma verksamhetsställe där det tidigare fått småbarnspedagogik.

Vi anvisar förskoleplatserna på lika grunder och samtidigt både för barn inom och utanför den kommunala småbarnspedagogiken.

Ansökan till förskoleundervisning under ansökningstiden 6.2.–19.2.2023 och efter ansökningstiden

Om ditt barn behöver en förskoleplats för perioden 2023–2024 ska du ansöka om en förskoleplats i e-tjänsten Asti 6.2–19.2.2023.  Du ska ansöka om en förskoleplats om barnet inte har anmälts till förskoleundervisning, om barnet inte deltar i förskoleundervisning som anordnas i ett privat daghem, om du har tackat nej till den plats som anvisats till barnet inom den kommunala förskoleundervisningen eller om du av någon annan anledning ännu inte har ansökt om en förskoleplats åt barnet för perioden 2023–2024.

Barnet anvisas en förskoleplats enligt ansökan om det finns lediga förskoleplatser vid verksamhetsstället. Om det inte finns lediga platser vid de verksamhetsställen som du söker till, anvisas barnet en förskoleplats vid ett verksamhetsställe som ordnar förskoleundervisning inom elevupptagningsområdet enligt barnets hemadress eller vid det verksamhetsställe som ligger närmast hemadressen och har lediga platser. Den förskoleplats som beslutats utifrån ansökan meddelas i beslutet om förskoleundervisning.

Om barnet bor i en annan kommun än Helsingfors, kan du ansöka om en förskoleplats för barnet, förutsatt att barn som bor i Helsingfors inte fyller gruppen och det inte behöver skapas en ny grupp för att ta emot en elev från en annan kommun.

Barnet kan endast ha en förskoleplats i en kommun även om barnet bor i två kommuner, till exempel om barnets vårdnadshavare bor i olika kommuner. Barnet kan delta i förskolegruppens verksamhet i en annan kommun, men barnets rätt till förskoleundervisning (kostnadsfri förskoleundervisning) gäller endast i en kommun.

Ansökan om förskoleundervisning som börjar i augusti 2023 görs efter ansökningstiden i e-tjänsten Asti . Behandlingen av ansökningar som kommit in efter ansökningstiden börjar i maj.

Vid behov kan pappersblanketten skickas till Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad. 

Hakemus esiopetukseen, pdf

Ansökan till förskoleundervisning, pdf

Application form for pre-primary education, PDF

I broschyren Välkommen till förskolan finns information om grunderna för förskoleundervisningens elevantagning, anvisandet av en förskoleplats i e-tjänsten Asti samt den småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen. Dessutom innehåller broschyren mer information om adressändring under ansöknings- och anmälningstiden för förskoleundervisningen. 

Vid ändringar i omfattningen av den småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen samt vid ärenden som rör starttidpunkten för denna ska du kontakta föreståndaren vid det aktuella daghemmet. 

Barn inom den kommunala småbarnspedagogiken och anmälan för barn utanför den kommunala småbarnspedagogiken

Om ditt barn deltar i den kommunala småbarnspedagogiken tar du emot eller tackar nej till förskoleplatsen i e-tjänsten Asti den 6–19 februari 2023. Platserna anvisas i regel automatiskt till barn inom den kommunala småbarnspedagogiken (gäller även stadens köpavtalsdaghem). Närmare information om undantagsfall finns i broschyren Välkommen till förskolan

Om ditt barn deltar i privat småbarnspedagogik, i stadens klubbverksamhet eller vårdas hemma ska du anmäla barnet till förskoleundervisningen i e-tjänsten Asti den 9–20 januari 2023.   

Om ditt barn deltar i den kommunala småbarnspedagogiken eller om du anmält barnet till förskoleundervisningen anvisas barnet en plats enligt den adress som är barnets hemadress den 25 januari 2023.

Beslut om förskoleplatsen får du den 3 mars 2023. Mer information om ordnandet av förskoleundervisning finns i broschyren Välkommen till förskolan

Om du inte tar emot den förskoleplats som ditt barn anvisas får ett annat barn platsen. Om du inte tar emot platsen ska du ansöka om en ny plats för ditt barn i e-tjänsten Asti . Det kan hända att det inte finns någon ledig förskoleplats på förskolorna du ansöker till i den nya ansökan. Då kan barnets nya anvisade plats vara en annan än den plats barnets ursprungligen anvisades.

Skiftvård

Om ditt barn är i ett daghem som ordnar skiftesvård och du behöver skiftesvård för barnet också när förskoleundervisningen börjar, ska barnet anmälas till förskolan i e-tjänsten Asti den 9–20 januari 2023. Om du inte uppgett att barnet behöver skiftesvård när du anmält hen till förskoleundervisningen kommer vi att anvisa barnet en plats i det egna elevupptagningsområdet. Du ska verifiera behovet av skiftesvård till daghemsföreståndaren inom anmälningstiden.  

Språkbad

Om ditt barn har deltagit i småbarnspedagogiken i språkbad anvisas barnet en plats i förskoleundervisningen enligt språkbadsstigen. Du tar emot platsen inom språkbad i e-tjänsten Asti .  Om du ansöker om plats i språkbad först till förskoleundervisningen ska du göra en ansökan om förskoleundervisning med pappersblankett. Skriv i uppgifterna att barnet ansöker om förskoleplats i språkbad. Pappersblanketten skickas till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad. Mer information om språkbad finns på sidorna för förskoleundervisning på olika språk. 

Ansökan om förskoleundervisning med pappersblankett (spärrmarkering eller inget personnummer)

Du kan fylla i en ansökan om förskoleundervisning med pappersblankett om du eller din familj har spärrmarkering, inte har finskt personnummer, finska bankkoder eller om elektronisk ansökan av andra skäl inte är möjlig.

Ansökningstiden för förskoleundervisning under verksamhetsåret 2023–2024 pågår den 6.2–19.2.2023. Du kan ansöka om plats med pappersblankett också utanför den egentliga ansökningstiden. Beslut om förskoleplats skickas ut från och med den 30.4.2023 till adressen som du uppgett på anmälningsblanketten.

Blanketten skickas till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Ansökan till förskoleundervisning, pdf

Ansökan till privat förskoleundervisning görs också med pappersblankett. Skicka ansökan till det privata daghem där du önskar ansöka om förskoleundervisning.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

För barn som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning fortsätter förskoleundervisningen vid samma verksamhetsställe där barnet inlett förskoleundervisningen. Om du dock ansöker om en ny förskoleplats för barnet från och med augusti 2023, ska förskoleplats för barnet sökas i e-tjänsten Asti  den 6–19 februari 2023 får du mera information av daghemsföreståndaren. En plats anvisas i elevupptagningsområdet enligt den gällande hemadressen efter att ansökningstiden har gått ut. Den nya förskoleplatsen finns inte nödvändigtvis i ett daghem som ordnar försöket med tvåårig förskoleundervisning. Då upphör barnets deltagande i försöket. 

Ansökan till förskoleundervisning efter att förskoleplatserna anvisats

Om barnet inte har anmälts till förskolan, barnet inte deltar i förskoleundervisning som ordnas i ett privat daghem eller om ni har tackat nej till den plats som ert barn har anvisats inom den kommunala förskoleundervisningen, ska ni ansöka om en förskoleplats till barnet i e-tjänsten Asti  den 6–19 februari 2023. Barnet anvisas en förskoleplats enligt ansökan om det finns lediga förskoleplatser där. Om det inte finns lediga platser på de verksamhetsställen som du söker till, anvisas barnet en förskoleplats på ett verksamhetsställe som ordnar förskoleundervisning inom det egna elevupptagningsområdet. Platsen meddelas i beslutet om förskoleundervisning och vårdnadshavaren behöver inte ta emot den i e-tjänsten Asti .  

Vid behov kan pappersblanketten skickas till Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.  

I broschyren Välkommen till förskolan finns information om grunderna för förskoleundervisningens elevantagning, anvisandet av en förskoleplats i e-tjänsten Asti samt den småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen. Dessutom innehåller broschyren mer information om adressändring under ansöknings- och anmälningstiden för förskoleundervisningen.  

Vid ändringar i omfattningen av den småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen samt vid ärenden som rör starttidpunkten för denna ska du kontakta föreståndaren vid det aktuella daghemmet.  

 

Om barnets hemadress ändras efter att du har ansökt om förskoleundervisning eller under förskoleåret 2023–2024, ska du ansöka om en ny förskoleplats för barnet i e-tjänsten Asti . Du kan ansöka om en ny förskoleplats när den nya adressen har börjat gälla. Om den nya adressen inte uppdateras i ansökan, kan den nya gällande adressen anges på ansökningsblanketten.  

Om du vill ändra ditt barns förskoleplats, till exempel på grund av flytt, ska du ansöka om en ny plats så snart som barnets nya adress gäller.

Du kan ansöka om en förskoleplats inom barnets blivande elevantagningsområde för förskoleundervisningen på grundval av principen för sekundär elevantagning innan den nya adressen börjar gälla. Ansökningar från invånare inom förskoleundervisningens elevantagningsområde har företräde före ansökningar från dem som ansöker om förskoleplats på grundval av principen för sekundär elevantagning.

Om vårdnadshavaren vill ansöka om en ny plats efter att barnet redan har anvisats en förskoleplats, kan hen göra detta genom att lämna in en ansökan i e-tjänsten Asti . Vårdnadshavaren kan ange två önskemål på ansökan. Om vårdnadshavaren ansöker om en ny plats inom samma elevantagningsområde där familjen redan har sin hemadress och det inte finns plats vid de önskade verksamhetsställena, fattas ett nekande beslut.  I detta fall ändras den befintliga förskoleplatsen inte.

Om barnets hemadress flyttar inom Helsingfors under förskoleåret, får barnet fortsätta vid det befintliga verksamhetsstället fram till skolstarten. Ansökningar som kommer in under det innevarande förskoleåret behandlas två gånger i månaden. På grund av ett stort antal ansökningar behandlas de ansökningar om förskoleundervisning som kommer in under vårens ansökningstid enligt ett separat schema. 

Din familj kan ansöka om en plats inom förskoleundervisningen som ordnas av Helsingfors stad via Asti eller genom att lämna in en ansökan om förskoleundervisning direkt till ett privat daghem. I e-tjänsten Asti kan du ange familjens blivande adress, även om familjen ännu inte är skriven i Helsingfors.

Om den nya adressen gäller när ansökan behandlas, beviljas barnet en plats inom det elevantagningsområde för förskoleundervisningen där den nya adressen ligger. Om den nya adressen inte gäller när ansökan behandlas, behandlas ansökan på grundval av principen för sekundär elevantagning. Din familj kan anvisas en plats om det finns lediga platser vid de önskade verksamhetsställena efter att ansökningarna från dem som redan bor inom området har behandlats. Om det inte finns rum vid de önskade verksamhetsställena, fattas ett nekande beslut. 

Helsingfors deltar i riksomfattande försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021-2024. I Helsingfors har 44 finskspråkiga och 2 svenskspråkiga daghem valts ut för att delta i försöket. Syftet med försöket är att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla. Därtill utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag ur olika aspekter, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen.

Läs mer om försöket med tvåårig förskoleundervisning

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning också vid privata daghem och verksamhetsställen. Vid privata daghem och verksamhetsställen kan barnet delta i till exempel förskoleundervisning på ett främmande språk, förskoleundervisning enligt Montessori- eller Steinerpedagogik eller förskoleundervisning som betonar åskådningsfostran. Privata serviceproducenter erbjuder mångsidiga alternativ inom förskoleundervisning. Om du önskar en förskoleplats vid ett privat daghem för ditt barn, ska du kontakta föreståndaren för det aktuella daghemmet. 

Förskoleundervisning som ordnas vid ett privat daghem är avgiftsfri för vårdnadshavaren (fyra timmar om dagen), men den privata serviceproducenten fastställer själv priset för den kompletterande småbarnspedagogik som erbjuds före och efter förskoleundervisningen. Vårdnadshavaren kan hos FPA ansöka om privatvårdsstöd för den kompletterande småbarnspedagogiken.  

Ansökan till förskoleundervisning vid ett privat daghem görs direkt till det aktuella daghemmet på ansökningsblanketten för Helsingfors stads förskoleundervisning. 

Ansökningstiden till förskoleundervisning vid privata daghem är den 9–20 januari 2023. ​   

Vårdnadshavaren skickar in en pappersansökan till det privata daghem där man ansöker om en förskoleplats. Beslutet om förskoleundervisning postas till vårdnadshavarna i februari–mars 2023. ​  ​   

Den privata serviceproducenten ansöker hos staden om tillstånd för ett verksamhetsställe som ordnar förskoleundervisning. För att bilda en förskolegrupp krävs att minst sju barn deltar i undervisningen. Inom förskoleundervisning med en särskild inriktning enligt lärstigen (främmande språk, Montessori- eller Steinerpedagogik, åskådningsfostran) kan gruppen också vara mindre. Om det är osäkert huruvida förskolegruppen blir tillräckligt stor, lönar det sig för vårdnadshavaren att inom tidsfristen också göra en anmälan till den kommunala förskoleundervisningen i e-tjänsten Asti  eller ansöka till ett annat privat daghem med en pappersblankett. I samband med anmälan anger du om du i första hand önskar en plats inom den privata förskoleundervisningen.   

Verksamhetsställen för den privata förskoleundervisningen 2023–2024 (pdf)