Servicehandledningen svarar på frågor gällande ansökan om småbarnspedagogik eller förskoleundervisning per e-post: varepalveluohjaus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per telefon 09 310 80488. Vi betjänar på svenska tisdagar 9–12, och på finska måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 9–14 och torsdag 9–11.

Observera att vi inte tar emot samtal utanför de angivna öppettiderna, även om du ringt oss och börjat köa innan telefontjänsten stängt.

Ansökan till förskolan

På den här sidan hittar du information om anmälan till förskoleundervisningen. Du ska antingen ta emot den förskoleplats som staden automatiskt anvisar ditt barn, själv anmäla ditt barn till förskolan under anmälningstiden eller ansöka om en förskoleplats.

På den här sidan

Helsingfors är indelat i elevupptagningsområden för förskoleundervisningen. Om ditt barn deltar i den kommunala småbarnspedagogiken anvisar staden automatiskt ditt barn en förskoleplats i barnets elevupptagningsområde. Barnets område bestäms enligt barnets hemadress.

Du ska anmäla ditt barn till förskolan under anmälningstiden om hen inte deltar i kommunal småbarnspedagogik, om du gjort ett avbrott i kommunal småbarnspedagogik, om barnet deltar i klubbverksamhet eller behöver skiftvård under förskoleåret. Efter att du anmält ditt barn anvisar vi barnet en plats inom hens elevupptagningsområde.

Du ska ansöka om förskoleplats om barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogik och du inte anmält barnet under ordinarie ansökningstid.

Om du vill ansöka om privat förskoleundervisning ska du kontakta det privata verksamhetsstället direkt.

 

Välkommen till förskolan -broschyr, pdf

Tervetuloa esiopetukseen -esite, pdf, 

Welcome to pre-primary education -broschure, pdf

Добро пожаловать на дошкольное обучение, pdf

Ku soo dhowow waxbarasho-horaadka, pdf

أهلاً وسهلاً في التعليم التمهيدي
معلومات لأولياء الأمور عن

Staden anvisar alla barn födda år 2018 en plats inom den kommunala förskoleundervisningen om barnet deltar i den kommunala småbarnspedagogiken innan förskoleundervisningen börjar. Om du anmäler ditt barn till förskoleundervisningen anvisar vi också hen en plats.

Om ditt barn får kommunal småbarnspedagogik ska du ta emot eller avböja den anvisade förskoleplatsen i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst) under perioden 14.2–29.2.2024. Vi anvisar i huvudsak platsen automatiskt, enligt den adress barnet bor på den 22.1.2024. Beslutet om förskoleundervisning får du senast den 29.3.2024. Om du avböjer platsen ska du ansöka om en annan förskoleplats i Asti under tiden 14.2–29.2.2024.

Vi anvisar i regel ditt barn en förskoleplats inom barnets egna elevupptagningsområde, som bestäms enligt barnets adress. Vi beaktar även barnets blivande närskola när vi anvisar ditt barn en plats. Du kan kontrollera elevupptagningsområdet för din hemadress på servicekartan(Länk leder till extern tjänst). Här hittar du förskolorna för år 2024–2025, listade enligt elevupptagningsområde.

Vi kan även anvisa ditt barn en plats utanför elevupptagningsområdet enligt barnets hemadress. Om barnet deltar i språkbad, behöver särskilt stöd eller skiftvård kan vi anvisa en plats utanför elevupptagningsområdet. Vi kan även ordna förskoleundervisning vid ett verksamhetsställe som vanligtvis inte erbjuder förskoleundervisning, om ditt barns behov av stöd förutsätter det.

Om ditt barn deltar i svenskspråkig småbarnspedagogik anvisar vi hen en plats vid en svenskspråkig förskola. Om ditt barn deltar i finskspråkig småbarnspedagogik anvisar vi hen en plats vid en finskspråkig förskola. Vid behov kan du ansöka om en annan förskoleplats under ansökningstiden för förskoleundervisningen. Du kan inte ansöka om plats inom den svensk- och finskspråkiga förskoleundervisningen samtidigt.

Om ditt barn deltar i stadens klubbverksamhet, vårdas hemma eller om ni gjort ett avbrott i småbarnspedgogiken ska du anmäla ditt barn till förskolan i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst) 8–21.1.2024. Därefter anvisar vi ditt barn en förskoleplats. Detta gör vi samtidigt som vi anvisar barn inom den kommunala småbarnspedagogiken plats. Vi anvisar platsen enligt den adress barnet bor på den 22.1.2024. Du ska ta emot eller avböja platsen i Asti under perioden 14.2–29.2.2024. Om anmälan godkänns får du ett beslut om förskoleundervisningen senast den 29.3.2024. Om du avböjer platsen ska du ansöka om en annan förskoleplats i Asti under tiden 14.2-29.2.2024.

Om ditt barn deltar i privat småbarnspedagogik och du vill ansöka om en kommunal förskoleplats ska du anmäla barnet till förskolan i Asti 8–21.1.2024. Vi anvisar ditt barn en förskoleplats samtidigt som vi anvisar barn inom den kommunala småbarnspedagogiken plats. Du ska ta emot eller avböja platsen i Asti under perioden 14.2–29.2.2024.

Om ditt barn bor i Helsingfors men för småbarnspedagogik i en annan kommun ska du anmäla barnet till förskolan i Asti 8–21.1.2024. Du ska ta emot eller avböja platsen i Asti under perioden 14.2–29.2.2024.

Om barnet bor i två kommuner, till exempel om barnets vårdnadshavare bor i olika kommuner, kan barnet delta i förskoleundervisningen i båda kommunerna. Observera att barnets rätt till kostnadsfri förskoleundervisning ändå endast gäller i en kommun.

Om ditt barn inte får kommunal småbarnspedagogik innan förskoleundervisningen börjar och du inte har anmält hen till förskolan under perioden 8.1–21.1.2024 ska du ansöka om förskoleplats under ansökningstiden 14.2–29.2.2024. 

Du kan även ansöka om plats efter denna tidpunkt, om ditt barn exempelvis flyttar till Helsingfors först efter att ansökningstiden avslutats eller efter att förskoleundervisningen inletts. Du ska fylla i ansökan i e-tjänsten Asti.

Vi anvisar ditt barn en plats vid den förskola ni ansökt till om det finns lediga platser vid förskolan i fråga. Om det inte finns lediga platser anvisar vi ditt barn en plats vid ett annat verksamhetsställe inom samma elevupptagningsområde. Om det inte finns lediga platser inom barnets egna elevupptagningsområde anvisar hen en plats vid det närmaste verksamhetsstället i ett annat elevupptagningsområde.

Du kan ansöka till förskoleundervisning som ordnas av en privat producent också efter ansökningstiden 8.1–21.1.2024. I detta fall ska du kontakta det privata verksamhetsstället direkt.

Om du/din familj inte har finsk personbeteckning, du/din familj inte har finska bankkoder, någon i din familj har spärrmarkering eller om du/din familj på grund av andra skäl inte har möjlighet att ansöka elektroniskt kan du ansöka om förskoleplats med en pappersblankett.

Skicka pappersansökan med säker e-post eller per post till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, Verkstadsgatan 8, PB 58300, 00099 Helsingfors stad. Lekparkerna tar också emot pappersansökningar (förutom lekparkerna Seppä, Loru och Santahamina).

Ansökan om förskoleplats (pdf)

Skicka pappersansökan om förskoleplats med säker e-post(Länk leder till extern tjänst)

Om ditt barn är i ett daghem som ordnar skiftvård och barnet behöver skiftvård också under förskoleåret ska du anmäla barnet till förskolan i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst). Om du inte uppgett att barnet behöver skiftvård när du anmält hen till förskoleundervisningen kommer vi att anvisa barnet en plats inom det egna elevupptagningsområdet. Du ska verifiera behovet av skiftvård till daghemsföreståndaren inom anmälningstiden.  

Om ditt barn har deltagit i småbarnspedagogiken i språkbad anvisar vi barnet en plats i förskoleundervisningen enligt språkbadsstigen. Du tar emot platsen i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst). Om du ansöker om plats i språkbad först när barnet börjar i förskoleundervisningen ska du göra en ansökan om förskoleundervisning med pappersblankett. Efter daghemmets namn på kuvertet ska du uppge att barnet ansöker om förskoleplats i språkbad. Skicka pappersblanketten under ansökningstiden 14.2- 29.2.2024 med säker e-post eller per post till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 58300, 00099 Helsingfors stad. Mer information om språkbad finns på sidorna för förskoleundervisning på olika språk. 

Ansökan om förskoleplats (pdf)

Skicka ansökan om förskoleplats med säker e-post(Länk leder till extern tjänst)

Om ditt barn behöver en förskoleplats för verksamhetsåret 2023–2024 ska du ansöka om plats i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Vi anvisar ditt barn en plats vid det verksamhetsstället du ansökt till om det finns lediga platser på verksamhetsstället i fråga. Om det inte finns lediga platser vid de verksamhetsställen som du söker till anvisar vi barnet en förskoleplats vid ett verksamhetsställe inom barnets elevupptagningsområde som ordnar förskoleundervisning.

Om det inte finns lediga platser inom elevupptagningsområdet anvisar vi barnet en plats inom ett annat elevupptagningsområde. Den förskoleplats som beslutats utifrån ansökan meddelas i beslutet om förskoleundervisning.

Vid behov kan du göra ansökan med en pappersblankett. Skicka blanketten till Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 58300, 00099 Helsingfors stad.

Ansökan till förskoleundervisning, pdf(Länk leder till extern tjänst)

Hakemus esiopetukseen, pdf(Länk leder till extern tjänst)

Application form for pre-primary education, PDF(Länk leder till extern tjänst)

Om du har frågor om småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen eller om inledandet av förskolan kan du kontakta daghemsföreståndaren direkt.

Om ditt barns adress ändras inom Helsingfors under förskoleåret får hen fortsätta i sin nuvarande förskola ända fram till skolstarten.

Du kan även välja att ansöka om en ny förskoleplats om barnets adress ändras inom Helsingfors under förskoleåret. Ansök om en ny plats när barnets nya adress har börjat gälla. Ansök om platsen i e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Du kan ansöka om en ny plats efter att du tagit emot barnets ursprungliga förskoleplats, även före förskoleåret börjat. Du kan också ansöka om en ny plats under förskoleåret. Om barnets adress inte har uppdaterats i e-tjänsten kan du uppge den nya adressen skilt i samband med ansökan.

Staden kan anvisa ditt barn en plats inom hens elevupptagningsområde enligt den nya adressen om det finns lediga platser i området. Om det inte finns lediga platser inom barnets elevupptagningsområde anvisar vi ditt barn en plats utanför hens elevupptagningsområdet. Vi anvisar ditt barn en plats vid det verksamhetsställe med lediga platser som ligger närmast barnets adress.  

Du kan ansöka om en förskoleplats inom barnets blivande elevantagningsområde innan den nya adressen börjar gälla. Då behandlas ansökan på grundval av principen för sekundär elevantagning. Ansökningar från familjer som bor inom elevantagningsområde har företräde före ansökningar från dem som ansöker om förskoleplats på grundval av principen för sekundär elevantagning.

Om du vill ansöka om en ny plats efter att barnet redan har anvisats en förskoleplats kan du göra detta genom att lämna in en ansökan ie-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst). Du kan ange två önskemål på ansökan. Om du ansöker om en ny plats inom samma elevantagningsområde där familjen redan har sin hemadress och det inte finns plats vid de önskade verksamhetsställena, fattas ett nekande beslut.  I detta fall ändras den befintliga förskoleplatsen inte.

Ansökningar som kommer in under det innevarande förskoleåret behandlas två gånger i månaden. På grund av ett stort antal ansökningar behandlas de ansökningar om förskoleundervisning som kommer in under vårens ansökningstid enligt ett separat schema.  

Din familj kan ansöka om en plats inom förskoleundervisningen som ordnas av Helsingfors stad via Asti eller genom att lämna in en ansökan om förskoleundervisning direkt till ett privat daghem. I e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst)kan du ange familjens blivande adress, även om familjen ännu inte är skriven i Helsingfors.

Om den nya adressen gäller när ansökan behandlas, beviljas barnet en plats inom det elevantagningsområde för förskoleundervisningen där den nya adressen ligger. Om den nya adressen inte gäller när ansökan behandlas, behandlas ansökan på grundval av principen för sekundär elevantagning. Din familj kan anvisas en plats om det finns lediga platser vid de önskade verksamhetsställena efter att ansökningarna från dem som redan bor inom området har behandlats. Om det inte finns rum vid de önskade verksamhetsställena, fattas ett nekande beslut. 

Helsingfors deltar i riksomfattande försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021-2024. I Helsingfors har 44 finskspråkiga och 2 svenskspråkiga daghem valts ut för att delta i försöket. Syftet med försöket är att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla. Därtill utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag ur olika aspekter, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen.

Läs mer om försöket med tvåårig förskoleundervisning

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning också vid privata daghem och verksamhetsställen. Vid privata daghem och verksamhetsställen kan barnet delta i till exempel förskoleundervisning på ett främmande språk, förskoleundervisning enligt Montessori- eller Steinerpedagogik eller förskoleundervisning som betonar åskådningsfostran. Privata serviceproducenter erbjuder mångsidiga alternativ inom förskoleundervisning. Om du önskar en förskoleplats vid ett privat daghem för ditt barn, ska du kontakta föreståndaren för det aktuella daghemmet. 

Förskoleundervisning som ordnas vid ett privat daghem är avgiftsfri för vårdnadshavaren (fyra timmar om dagen), men den privata serviceproducenten fastställer själv priset för den kompletterande småbarnspedagogik som erbjuds före och efter förskoleundervisningen. Vårdnadshavaren kan hos FPA ansöka om privatvårdsstöd för den kompletterande småbarnspedagogiken.  

Ansökan till förskoleundervisning vid ett privat daghem görs direkt till det aktuella daghemmet på ansökningsblanketten för Helsingfors stads förskoleundervisning. 

Ansökningstiden till förskoleundervisning vid privata daghem var den 8–21 januari 2024. ​   

Vårdnadshavaren skickar in en pappersansökan till det privata daghem där man ansöker om en förskoleplats. Beslutet om förskoleundervisning postas till vårdnadshavarna i februari–mars 2024. ​  ​   

Den privata serviceproducenten ansöker hos staden om tillstånd för ett verksamhetsställe som ordnar förskoleundervisning. För att bilda en förskolegrupp krävs att minst sju barn deltar i undervisningen. Inom förskoleundervisning med en särskild inriktning enligt lärstigen (främmande språk, Montessori- eller Steinerpedagogik, åskådningsfostran) kan gruppen också vara mindre. Om det är osäkert huruvida förskolegruppen blir tillräckligt stor, lönar det sig för vårdnadshavaren att inom tidsfristen också göra en anmälan till den kommunala förskoleundervisningen i e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst)eller ansöka till ett annat privat daghem med en pappersblankett. I samband med anmälan anger du om du i första hand önskar en plats inom den privata förskoleundervisningen.   

Verksamhetsställen för den privata förskoleundervisningen 2023–2024 (pdf)