Så här söker du

Brändö gymnasium har 140 nybörjarplatser med 120 platser på den allmänna linjen och 20 platser på idrottslinjen.
Bild: Janica Lönn

Ansökning

Tidtabell för ansökan 2024

Infokväll för nior och föräldrar 24.1.2024 kl 18.00. Kom på rundvandring eller bekanta dig med de olika ämnena på vårt ämnestorg från kl. 17.00. 

 1. Ansökningstiden till andra stadiets utbildningar är 20.2–19.3.2024
 2. Idrottsgymnasiets frivilliga test tillsammans med sökande till Mäkelänrinteen lukio 25.4, 26.4, 3.5 samt 8.5 i reserv. Noggrannare tidtabell och annan info hittar ni i april på skolans hemsida under Nyheter
 3. Resultaten i antagningen ges ut 13.6.2024.
 4. Bekräftande av studieplats 13-27.6.2024 via Studieinfo och/eller 13.6 på skolan.

Vi har 120 nybörjarplatser på allmänna linjen. Sök till oss genom att fylla i ansökningsblanketten på Studieinfo och lämna in ett valkort till skolan.

Studieinfo(Länk leder till extern tjänst)

Valkort(Länk leder till extern tjänst)

Alla ämnen har lika värde och vi har ett omfattande kursutbud. Förutom de obligatoriska kurserna erbjuder vi valfria studier i de flesta ämnen. Det betyder i praktiken att du kan fördjupa dig i ett ämne som du blivit intresserad av.

Studierna varvas med studiebesök, gäster, studieresor och temadagar. Vi erbjuder flera ämnesöverskridande kurser i bl.a. naturvetenskaper och språk och har olika samarbetsprojekt med andra gymnasier i Finland, Norden och Europa. Vi har aktiva lärare och ivriga studerande. Mycket av detta kan du läsa om och uppleva genom att gå in på Facebook(Länk leder till extern tjänst) och på Instagram(Länk leder till extern tjänst).

Till idrottslinjen söker du med totalpoäng (max 20), som består av följande:

 • Medeltalet i läsämnen + vitsordet i gymnastik: 4-10 poäng
 • Idrottspoäng från grenförbundet. Skolan ber om poängsättningen från grenförbundet. Faktorer som tas i beaktande kan vara idrottsliga prestationer, idrottsliga målsättningar och motivation: 0-5 poäng. Läs mera om grenförbundens poängsättningskriterier här(Länk leder till extern tjänst).
 • Skolans poäng: Brändö gymnasium ger sina poäng baserat på vilka träningsmöjligheter skolan kan erbjuda (tillsammans med vår största samarbetsskola Mäkelänrinteen lukio) eller någon annan betydelsefull orsak: 0-5 poäng

Utgångspunkten med skolans poäng är att stöda grenförbundens poängsättning för att försäkra oss om att de bästa idrottarna kommer in. I skolans poängsättning kan följande faktorer beaktas:

 • Tyngdpunktsgrenar och andra grenar gemensamt med Mäkelänrinteen lukio
 • Idrottsgrenars träningsförhållanden och –möjligheter
 • Sökandes gymnasielämplighet: kommunens bestämmelser om gymnasiernas medeltal i läsämnen (Helsingfors 7,00) och förutsättningar för gymnasiestudier
 • Sökandes idrottsliga potential och mångsidighet
 • Andra betydelsefulla faktorer (exempelvis ledarerfarenhet)

Hur du söker till Brändö gymnasiums idrottslinje

 • Fyll i din ansökan på Studieinfo 20.2–19.3.2024 klockan 15.00. Svara på idrottarnas tilläggsfrågor. 
 • Välj gärna idrottslinjen som ditt första alternativ och den allmänna linjen som alternativ två. 
 • Idrottsgymnasiets frivilliga tester tillsammans med Mäkelänrinteen lukio:
  Testdagarna år 2024 är 25.4, 26.4 samt 3.5 och de hålls i Mäkelänrinteen lukio.  Den sökande deltar endast under en testdag. Det kommer ingen skild inbjudan till testerna. Till testerna anmäler du dig inom ansökningstiden via detta formulär(Länk leder till extern tjänst) . Noggrannare tidtabell och annan info publiceras i april under Nyheter
  Som test används Olympiska kommitténs test för träningsbarhet (på finska)(Länk leder till extern tjänst).
 • Brändös valkort fylls i av alla förstahandssökande.

Valkort(Länk leder till extern tjänst)

 

Idrottskoordinator
Patrick Ikäheimonen
tfn 040 334 1693
patrick.ikaheimonen(at)edu.hel.fi

Valkort fylls i av alla förstahandssökande

Valkort(Länk leder till extern tjänst)

Blankett för studerandeuppgifter lämnas in då man tar emot studieplatsen eller den första skoldagen i augusti.

Blankett för studerandeuppgifter