Stöd för studerande

Vi erbjuder våra studerande många olika former av stöd i studierna. Skolans studiehandledare ger individuell handledning och hela studerandevårdspersonalen stöder studerandena under gymnasietiden.
Bild: Janica Lönn

Studerandevården

Studerandevårdens uppgift är att främja en tidig identifiering av inlärningssvårigheter och övriga utmaningar samt att förebygga dessa. Hela studerandevårdsgruppen jobbar med förebyggande arbete, som stärker gemenskapen i skolan och som gynnar alla. Vi är en certifierad School to Belong(Länk leder till extern tjänst) skola, vilket betyder att ett det gemensamma arbetet för inkludering och mot ensamhet syns i vår skolvardag. 

Alla studerande har tillgång till skolhälsovårdens tjänster och vår skolhälsovårdare träffar alla under olika skeden av studierna. Studerandena har också tillgång till kurators- och psykologtjänster. En studerande kan också vid behov få stöd i sina studier med hjälp av olika specialarrangemang.

Helsingfors stad har gjort upp en gemensam elev- och studerandevårdsplan för alla skolstadier. Du kan fördjupa dig i den påsidan som upprätthålls fostrans- och utbildningssektorn(Länk leder till extern tjänst). Sektorn har också gjort upp en översikt med information om Den studerandes stödnätverk.

Helsinki missios School to Belong certifikat

Vi hjälper dig

Studiehandledningen hjälper dig att få tillräckligt med information om din utbildning innan den inleds, medan den pågår och när den avslutas. Målet är att du ska kunna planera dina studier, göra upp din personliga studieplan i samarbete med läraren och ta ansvar för dina studier.

Studiehandledaren hjälper dig att göra upp en individuell studieplan. Handledaren hjälper också med att planera den fortsatta utbildningen.

I handledningen deltar studiehandledaren, grupphandledaren eller tutorer samt lärarna i olika ämnen och den övriga personalen. Varje studerande tillhör en handledningsgrupp som en lärare utsedd till grupphandledare eller tutor ansvarar för.

Studiehandledarna vid Brändö gymnasium heter Carita Ekholm och Pia Winell. De är anträffbara på skolan varje dag.

Tutorverksamheten fungerar aktivt i skolan. Tutorernas främsta uppgift är att stöda första året studerande.

Studiehandledarnas kontaktinformation

Skolans kurator heter Pia Stråhlman-Kurki. Till henne kan man vända sig om man vill ha råd, om man behöver diskutera frågor som oroar en eller om man har andra svårigheter.

Kurators kontaktinformation

Vår skolpsykolog jobbar både med den gemensamma studerandevården och med enskilda studerande.

Psykologens kontaktuppgifter

Vår speciallärare, Bo-Håkan Söderholm, hjälper studerande med läs- och skrivsvårigheter, andra behov av hjälp i studierna samt med planeringen och ansökningen av specialarrangemang för studentexamen. 

Speciallärarens kontaktuppgifter

Vår hälsovårdare heter Sara Sommardahl och har mottagning måndag-torsdag och udda fredagar kl. 8-16. 

Hälsovårdarens kontaktuppgifter

Mottagning på onsdagar (Mechelingatan)

Psykiatrisk sjukskötare, kontaktuppgifter

”Det är fantastiskt att studera, men ibland också tungt och svårt.” 

I videon berättar vi vad studieförmåga är, hur du kan stärka den och var du kan få hjälp när du behöver det.