Brändö gymnasium

Vi är ett svenskspråkigt gymnasium med ca 435 studerande. Hos oss kan du gå på allmänna linjen eller på idrottslinjen, som är vår nationella specialiseringsuppgift.

Bild: Janica Lönn

Det välmående gymnasiet

I Brändö gymnasium får du en bred allmänbildning i en trygg, trivsam och öppen atmosfär.

Vi ser vår slogan Träning för livet ur ett vidare perspektiv och vill i vår verksamhet betona ledorden ansvar, delaktighet, nyfikenhet och glädje. Vi strävar efter att ge alla studerande möjlighet att växa både psykiskt och fysiskt.