Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens kontaktuppgifter

På den här sidan finns kontaktuppgifter till småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens rådgivningstjänster, chefer och elevvård. Verksamhetsställenas kontaktuppgifter finna på deras egna webbsidor.

På den här sidan

Frågor om tjänsterna? Kontakta servicerådgivningen för fostran och utbildning

 
Om du behöver allmänna råd om daghems-, familjedagvårds- eller lekplatstjänsterna kan du höra av dig till oss.

Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger råd i frågor om sektorns tjänster per telefon på 09 310 44986(Länk leder till extern tjänst) måndag–fredag kl. 10–12 och 13–15 och per e-post: koulutusneuvonta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). 

Servicerådgivingen för fostran och utbildning

Frågor om ansökan? Kontakta servicehandledningen 

Om du har frågor om ansökan till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen kan du höra av dig per e-post eller telefon. Vi ber dig vänligen ha barnets personnummer eller ansökans dirarienummer från e-tjänsten Asti redo när du ringer oss.

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandlednings e-postadress är varepalveluohjaus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och telefonnumret är 09 310 80488(Link startar ett telefonsamtal).

Telefontjänsten betjänar dig på svenska tisdagar kl. 9–12. På finska betjänar vi dig måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12 samt torsdagar kl. 9–11.

Telefontjänsten tar tyvärr inte emot samtal utanför de angivna öppettiderna, även om du ringt oss och börjat köa innan telefontjänsten stängt. Vår telefonsvarare meddelar inte dig att telefontjänsten stängt om du börjat köa före stängning. Du ska själv lägga på samtalet när tjänsten stängt. 

I frågor gällande e-tjänsten Asti får du betjäning per telefon på 09 310 88 800(Link startar ett telefonsamtal). Telefontjänsten har öppet måndag–fredag kl. 8–18. 

Om du har praktiska frågor i samband med att barnet börjar i småbarnspedagogiken ber vi dig vänligen kontakta barnets daghem. Daghemmet framgår i beslutet om småbarnspedagogik.

Du kan kontakta fostrans- och utbildningssektorns allmänna servicerådgivning på numret 09 310 88 800(Link startar ett telefonsamtal) eller servicehandledningen på adressen varepalveluohjaus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

När du skickar ett e-postmeddelande till oss ska du ange ett av följande alternativ som rubrik:

•    Ansökan om småbarnspedagogik/förskoleundervisning
•    Bilaga till den brådskande ansökan
•    Fråga om ansökan till småbarnspedagogik
•    Fråga om beslutet
•    Avbokning av platsen inom småbarnspedagogiken
•    Problem med e-tjänsten Asti
•    Annat.

Vänligen ange ditt barns namn samt vilket daghem ditt ärende gäller i ditt meddelande. Du kan också bifoga ärendenumret för beslutet om småbarnspedagogik till meddelandet. Detta påskyndar behandlingen av ärendet.

Om du har praktiska frågor i samband med att barnet börjar i småbarnspedagogiken ber vi dig vänligen kontakta barnets daghem. Daghemmet framgår i beslutet om småbarnspedagogik

Om du har frågor gällande småbarnspedagogik på olika språk, var i kontakt med rådgivningen för de engelskspråkiga tjänsterna per e-post: eduguidance@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

Frågor om avgifter eller fakturering? Kontakta enheten för klientavgifter 

Om du har frågor om avgifterna för småbarnspedagogiken, skicka e-post till eller ring enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogiken. 

Enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogik betjänar via e-post på varhaiskasvatus.maksut@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)eller per telefon på +358 9 310 43270. 
Telefontjänsten har öppet måndag–fredag kl. 9–11. 

Om du har frågor om fakturering, betalningar, ändring av förfallodatum eller inkasso, skicka e-post till eller ring ekonomiförvaltningstjänsten. Ekonomiförvaltningstjänsten betjänar via e-post på talpa.asiakaspalvelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per telefon på +358 9 310 25300. 

Frågor om engelskspråkiga eller tvåspråkiga tjänster? – Kontakta rådgivningen för engelskspråkiga tjänster

Vi betjänar familjer som är intresserade av engelskspråkig och tvåspråkig utbildning samt småbarnspedagogik och förskoleundervisning på andra språk per e-post och telefon. Du kan också skicka en begäran om tidsbokning per e-post.

eduguidance@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Tfn  +358 9 310 38998(Link startar ett telefonsamtal)

Vi betjänar på finska och engelska. 

Kontaktuppgifter till daghemmen, lekparker och familjehus

Du hittar kontaktuppgifterna till daghemmen, lekparker och familjehus på verksamhetsställenas egna sidor. 

Områdescheferna för småbarnspedagogiken  

Helsingfors är uppdelat i områden för småbarnspedagogiken. Chefen för området för småbarnspedagogiken ansvarar för tjänsterna inom småbarnspedagogiken i området. Tjänsterna omfattar barnomsorgen på daghem och inom familjedagvården, förskoleundervisningen och klubbverksamheten. 

Områdeschefen ansvarar för ekonomin och servicenätverket inom området för småbarnspedagogiken och är chef för områdets daghemsföreståndare, ledande lekplatsledare och familjedagvårdsledare.  

I frågor kring ansökan till småbarnspedagogiken och möjligheterna att få en plats kan du kontakta servicehandledningen. 

Områdeschefer:  

Svenskspråkig småbarnspedagogik

Chef för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken: Jenni Tirronen, tfn 09 310 73014, 050 362 4285

Finskspråkig småbarnspedagogik

Södra området för småbarnspedagogiken: Kampmalmen, Drumsö, Bortre Tölö, Ulrikasborg, Estnäs 
Områdeschef: Sari Utriainen, tfn 09 310 44655, sari.utriainen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Centrala området för småbarnspedagogiken: Berghäll, Alphyddan, Vallgård, Böle, Gammelstaden 
Områdeschef: Sirpa Juuri, tfn 09 310 43226 , 050 336 1829, sirpa.juuri@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Västra området för småbarnspedagogiken: Grejus, Munksnäs, Haga, Kårböle, Sockenbacka, Gamlas, Magnuskärr, Håkansåker, Kungseken, Malmgård 
Områdeschef: Keijo Räikkönen, tfn 09 310 69628, 050 431 1292, keijo.raikkonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Norra området för småbarnspedagogiken: Månsas, Västra Baggböle, Domargård, Åggelby, Östra Baggböle, Svedängen, Torparbacken, Grindbacka 
Områdeschef: Raila Tiainen-Ala-Maunus, tfn 09 310 41222, 050 516 7720, raila.tiainen-ala-maunus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Sydöstra området för småbarnspedagogiken: Brändö, Hertonäs, Degerö 
Områdeschef: Tiina Ahonen, tfn 09 310 56407, 050  345 1447, tiina.ahonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Östra området för småbarnspedagogiken 1: Botby, Nordsjö, Östersundom 
Områdeschef: Antti Lehto-Raevuori, tfn 09 310 62842, 050 301 1969, antti.lehto-raevuori@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Östra området för småbarnspedagogiken 2: Kvarnbäcken, Mellungsby 
Områdeschef: Heini Valppu-Virenius, tfn 09 3106 2508, 050 3623 692, heini.valppu-virenius@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Nordöstra området för småbarnspedagogiken 1: Ladugården, Malm, Bocksbacka 
Områdeschef: Eeva Tiihonen, tfn 09 310 58499, 050 336 5725, eeva.tiihonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Nordöstra området för småbarnspedagogiken 2: Jakobacka, Parkstad, Skomakarböle 
Områdeschef: Paavali Pipatti, tfn 09 310 22969, 040 5046003 paavali.pipatti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Privat småbarnspedagogik 
Områdeschef: Riikka Reunanen, tfn 09 310 32641, 040 827 6926, riikka.reunanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykologer och kuratorer inom den svenskspråkiga förskoleundervisningens elevvård

Södra området 

Kurator Nina Mikander, tfn 09 310 82177, nina.mikander@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kurator Moa Lillkaas, tfn 09 310 33423, moa.lillkaas@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykolog Markus Varjonen, tfn 09 310 71953, markus.varjonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykolog Ann-Kristin Åkerholm, tfn 09 310 71808, ann-kristin.akerholm@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Västra området

Kurator Monica Kulmala, tfn 09 310 80154, 040 660 9808, monica.kulmala@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kurator Ina Ylitervo, tfn 09 310 80955, ina.ylitervo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykolog Lina Johansson, tfn 09 310 71980, 050 591 7237, lina.johansson@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Norra området   

Kurator Linda Huhtamäki, tfn 040 624 9113, linda.huhtamaki@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kurator Lina Stenman, tfn 050 5917235, lina.stenman@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykolog Andrea Holm, tfn 09 310 26048, 040 638 9034, andrea.holm@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykolog Marie-Estelle Hokkanen, tfn 09 310 39817, 040 564 5754, marie-estelle.hokkanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Östra området

Kurator Reem Ali Dib, tfn 09 310 27868, 040 565 5273, reem.ali.dib@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kurator Michaela Rask, tfn 050 401 3207, michaela.rask@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykolog Marie-Estelle Hokkanen, tfn 09 310 39817, 040 564 5754,  marie-estelle.hokkanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykolog Minna Sirelius, tfn 050 553 9694, minna.sirelius@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Psykologer och kuratorer inom den finskspråkiga förskoleundervisningens elevvård

Östra och sydöstra stordistriktet  

Kurator Hanna-Mari Pitts, tel. 09 310 65993, hannamari.pitts@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Kurator Eeva-Kaarina Männikkö, tel. 09 310 22962, eeva-kaarina.mannikko@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
 
Psykolog Nea Riikonen, tel. 09 310 22656, nea.riikonen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 
 
Kurator Matias Grönmark, tel.09 310 31677, matias.gronmark@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Nordöstra stordistriktet

Kurator Miia Holmberg, tel. 09 310 22657, miia.holmberg@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)  

Kurator Annamari Njie, tel. 09 310 60023, annamari.njie@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Västra och norra stordistrikten 

Kurator Noora Tuhkanen, tel. 09 310 32570, noora.tuhkanen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Psykolog Taija Kivestö, tel.09 310 22659, taija.kivestö@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Kurator Katja Lehto, tel. 09 310 22658, katja.lehto2@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Södra och mellersta stordistrikten 

Kurator Katri Pulkkinen, tel. 09 310 22660, katri.pulkkinen2@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Kurator Hanne Launamo (södra), tel. 09 310 28235,  hanne.launamo@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)
 
Psykolog Milla Hormaluoma, tel. 09 310 22661, milla.hormaluoma@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)