Språkutbudet

Brändö gymnasium erbjuder sex obligatoriska kurser i modersmålsinriktad finska under olika huvudteman (t.ex. natur och vetenskap, media och samhälle, finsk kultur och litteratur) samt två fördjupade kurser och en tillämpad kurs. Vårt mål i mofi-undervisningen är att ge våra tvåspråkiga studerande en möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper i finska och stärka den egna språkliga och kulturella identiteten. Vi syftar på att fördjupa kunskaperna i finskans struktur både muntligt och skriftlig. Vi jobbar främst med digitalt material i Google Classroom.  

På Brändös sex obligatoriska A-finska kurser bekantar vi oss med olika sorts texter och diskussionssituationer och studerar språk i olika temaområden som t.ex. natur och miljö, arbetsliv, massmedia, samhälle. Vi siktar på att efter gymnasiestudierna kan våra studerande fungera i samhället, i arbetsliv och i fortsatta studier på finska. Vi använder Google Classroom, Helsingin Sanomat -digitidningen och hela Helsingfors som inlärningsmiljö. Vi studerar och deltar aktivt i det som händer i världen och i Helsingfors just nu. Vi erbjuder två fördjupade kurser (muntlig och skriftlig finska) och en tillämpad kurs (abikurs) i A-finska

Brändö erbjuder sex obligatoriska kurser i engelska och därutöver två fördjupade och en tillämpad kurs. I kurserna behandlas olika huvudteman; från närmiljö och social media till vetenskap, ekonomi och hållbarhet. I varje kurs siktar vi på att den studerande ska utveckla sina språkkunskaper i läs- och hörförståelse samt skrift och tal med hjälp av mångsidig undervisning i vokabulär och grammatik. Vi jobbar främst med digitalt material i Google Classroom.  

Brändö är det ända svenskspråkiga gymnasiet inom Helsingfors stad som har A-tyska på sin kursbricka. Vi har sex obligatoriska kurser och två fördjupade kurser. Om kurserna ordnas beror på studerandenas kursval. Vi behandlar allt från vardagliga teman som familj och hobbyer till mera fördjupade teman som kultur och vetenskap. I varje kurs övas både muntlig och skriftlig kommunikation. 

B2-tyskan är för dig som har läst tyska på högstadiet. Vi börjar med att repetera grunderna. Vi behandlar teman som t.ex. fritid, studier, arbetsliv, boende och medier. Vi bekantar oss med de tyskspråkiga ländernas kultur. Tyngdpunkten ligger på grundläggande färdigheter som behövs i vardagen. Brändö bjuder på åtta nationella fördjupade kurser i B2-tyska.  

Om du vill lära dig ett nytt språk eller har börjat läsa tyska på högstadiet men behöver mycket repetition är våra tyska B3-kurser det rätta för dig. Du lär dig grunderna som de som haft B2-tyska lärt sig på högstadiet. Efter första året kan du fortsätta med B2-kurserna. Utöver de två första nationella kurserna har vi en extra kurs så att du har mera tid att komma igång. Vi behandlar vardagliga teman som familj och fritid. Tyngdpunkten ligger på muntlig kommunikation och enkla skriftliga övningar.  

Brändö erbjuder franska som nybörjarspråk (3 kurser på B3-nivå). Man kan alltså börja språket helt från början. Vi lär oss genom kommunikativa övningar att tala om vår närmiljö. Kulturskillnader tas också upp på vår resa i Bretagne, Paris och Bryssel.  

Vi har också fortsättningsfranska för dem som har börjat läsa franska i högstadiet. (6 kurser på B2-nivå). Från närmiljön riktar vi oss mera utåt mot t.ex. den fransktalande världen.  I varje kurs jobbar vi med läs- och hörförståelser samt övningar i tal och skrift.  

Brändö erbjuder 7 kurser spanska. Vi börjar helt från grunderna och lär oss berätta om oss själva, vår närmiljö samt bekantar oss med den spansktalande världen. Vi jobbar i varje kurs med att läsa, skriva, tala och förstå.