Studierna

Studierna i gymnasiet är intressanta, mångsidiga och självständiga. Varje studerande läser minst 150 sp för att gå ut gymnasiet, och avlägger därtill studentexamen.
Bild: Janica Lönn

Gymnasiet är årskurslöst, vilket innebär att studerandena bl.a. själva får planera sitt kursprogram och bestämma sin studietakt. Vårt mål är att erbjuda möjligheter för våra studerande att skriva goda resultat i studentexamen och avlägga studierna på tre år.

I Brändö satsar vi aktivt på trivsel och välmående - det psykiska, fysiska och sociala. För att studievardagen ska bli mångsidig varvas studierna med studiebesök, studieresor och temadagar.

Brändö gymnasium arbetar enligt ett system med fem perioder och en så kallad positionsordning, ett schema som utgör grunden för varje studerandes läsordning. Bedömningen av studerandenas arbete sker kursvis.

Kursutbudet är mångsidigt i Brändö gymnasium. Förutom de obligatoriska studierna erbjuds också valfria studier i naturvetenskapliga och humanistiska ämnen och i konstämnen. Vi erbjuder även många extra kurser i gymnastik där studerandena med låg tröskel t.ex. kan bekanta sig med mindre vanliga idrottsgrenar eller lära sig stresshantering.

Du kan välja att gå gymnasiet mellan två till fyra år. Det vanligaste är att gå gymnasiet på tre år. Då läser du ca 60 sp under ditt första år, 60 sp under ditt andra år och sedan ca 30 sp under det sista året, som avslutas med studentskrivningar.

Vårdnadshavare och studerande kan följa med hur studierna framskrider på Wilma(Länk leder till extern tjänst).